*
Cách cần sử dụng Accompany với Go with với Come with

Accompany / əˈkʌmpəni/orGo withorCome withđều ẩn ý là tháp tùng ai, đi cùng với ai (để làm các bạn đường, để bảo vệ hoặc hộ tống...). Tuy nhiên, bí quyết dùng vào ngữ cảnh không giống nhau.1.Accompany:Thường sử dụng trong văn viết trang trọng, và thường dùng ở dạng thụ động cách.E.g.1. Dorothy asked me toaccompanyher khổng lồ the wedding.

=> Dorothy yêu mong tôi đi cùng cô ấy cho tới buổi tiệc cưới.E.g.2. She wasaccompaniedby her brother.

=> Cô ta được fan em trai tháp tùng.2.Go withvàCome with:Thường dùng trong văn đàm thoại hàng ngày, bọn chúng không sử dụng ở dạng thụ động cách (Passive form) nên chỉ có thể dùng được với 'Accompany'.E.g. Are youcoming withus tonight?

=> chúng ta có đi cùng chúng tôi tối nay không?Tư liệu tham khảo: "English Usage for Learner và Oxford Advanced Learner’s Dictionary"

Soạn giả:vip.song.pro.25

Bản quyền trực thuộc vềdiễn bọn ngoại ngữ
Bạn đang xem: Accompany with là gì

*

phân biệt Agree with, agree to, agree on
*

sáng tỏ Intention lớn or intention of
*

sáng tỏ Electric, electrical và electronic
*

bí quyết dùng What if và What for
*

phân minh Permit, allow với let
rõ ràng foot or feet
 Phân biệt Dispose of với Get rid of
rõ ràng Immediately, the moment, the instant...
phân biệt Criterion, criteria và criterions
phân minh Inquire, enquire & ask

DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

reset1010.com
gmail.com

GPKD: số 0312712845


Gửi thư cho chúng tôi


Chủ đề
-=Chủ đề=- hợp tác nhà hỗ trợ Hợp tác phân kết hợp tác tối ưu Thông tin thành phầm Hướng dẫn sử dụng khuyến mãi ngay Khác
Họ cùng tên
Email
Điện thoại
Nội dung
Gửi đi


Xem thêm: Bài Tập Về Con Trỏ C++ - Bài Tập Về Con Trỏ Trong C

Đối tác của chúng tôi

Flyhigh