Actionable là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và khuyên bảo cách áp dụng Actionable
*

Định nghĩa - Khái niệmActionable là gì?Actionable là 1 chỉ thị marketing hoặc chiến lược đầu tư khả thi mà bao gồm thể ngừng trong tương lai gần. Những nhà làm chủ và nhà đầu tư của công ty luôn cố gắng xác định hầu hết chiến lược có thể thực hiện tại được, bởi chúng rất có thể là đk tiên quyết để xong xuôi các mục tiêu trong tương lai và chuyển ra những quyết định v.i.p hơn.Actionable là rất có thể Hiện Thực Hoá.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực kinh tế tài chính .Ý nghĩa - Giải thíchActionable nghĩa là hoàn toàn có thể Hiện Thực Hoá.Ví dụ, một quỹ tương hỗ rất có thể dành một mon để nghiên cứu và phân tích một công ty, tuy nhiên chỉ khi chuẩn bị có giao dịch thực tế nhằm mục đích mua cổ phiếu, ra quyết định này mới trở thành "có diễn tả thực hoá".