Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Adequate là gì

*
*
*

adequate
*

adequate /"ædikwit/ tính từ đủ, đầy đủthe supply is not adequate khổng lồ the demand: số cung cấp không đáp ứng đủ số cầu tương xứng, xứng đáng; ưng ý hợp, ưng ý đáng, thoả đángto be adequate khổng lồ one"s post: xứng đáng với vị trí công tác của mình
đạtđầy đủphù hợpthích ứngLĩnh vực: điệnthỏa đángLĩnh vực: xây dựngvừa đủadequate accuracyđộ chính xác (cần thiết, đòi hỏi, say đắm hợp)adequate accuracyđộc đúng đắn cần thiếtadequate stimuluskích thích tương ứngđầy đủadequate disclosure: sự đề đạt đầy đủthích hợpadequate amount of the money: lượng cung chi phí tệ mê thích hợpthỏa đángadequate distributionsự phân phối đồng đềuadequate qualitychất lượng hạng ưuadequate qualitychất lượng tốtadequate qualityphẩm chất tốtadequate renttiền thuê say đắm đángadequate solutionsự xử lý ổn thỏaadequate stockhàng trữ sung túc
*

*

*

adequate

Từ điển Collocation

adequate adj.

VERBS be, prove, seem | remain | consider sth, think sth The trains were not considered adequate for use on the modern railways.

ADV. really, very | perfectly, quite, totally | more than The system is more than adequate to giảm giá khuyến mãi with any problems. | barely, hardly, less than, not entirely, not wholly The grants given to students are less than adequate. | more or less The amount of money we have been given is more or less adequate. | still | no longer

PREP. for The old computer is still perfectly adequate for most tasks.

Từ điển WordNet


adj.

(sometimes followed by `to") meeting the requirements especially of a task

she had adequate training

her training was adequate

she was adequate khổng lồ the job
Xem thêm: Bài Tập Can Could Be Able To Trong Tiếng Anh, Bài Tập Can, Could Cực Hay Có Lời Giải

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: ample enough plenty satisfactory sufficientant.: deficient inadequate insufficient