Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Awards là gì

*
*
*

award
*

award /ə"wɔ:d/ danh từ phần thưởng, tặng ngay thưởng (do quan liêu toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo... Ra quyết định ban cho) sự ra quyết định của quan toà, của hội đồng giám khảo... sự trừng phạt, hình vạc (do quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo... Ra quyết định bắt đề xuất chịu) ngoại cồn từ tặng, tặng thưởng, trao tặngto award somebody a gold medal: tặng ngay ai huy chương vàng quyết định ban cho, quyết định cấp cho (quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo...)
ban chocấpchoaward damages (to ...): phán quyết đến hưởng tiền đền bù thiệt hạihọc bổngphán định chophán quyết trọng tàidomestic arbitral award: kết án trọng tài vào nướcenforceable award: kết án trọng tài hoàn toàn có thể buộc thi hànhphần thưởnglong service award: quà tặng thâm niênquyết định mang lại thầuquyết định của (tòa án) trọng tàiquyết định trao choquyết thầuaward a stated time (to ...): quyết thầu vào thời gian đã địnhaward at tender opening (to ...): quyết thầu tại hiện nay trườngaward meeting: buổi họp quyết thầulist of award: danh sách quyết thầusự phán quyếtsự đưa ra quyết định cho thầusự thưởngthuận choannouncement of the awardsự tuyên cha phán quyếtarbitration awardphán quyết trọng tàiaward a contract (to ...)ký một thích hợp đồngaward và punishmentthưởng phạtaward enforceable at lawphán quyết có thể cưỡng chế thi hành theo pháp luậtaward of contractsự ký hợp đồngbinding awardquyết định tất cả tính bó buộc của trọng tàicontent of the awardnội dung kết án của trọng tàicontract award datengày ký kết hợp đồngentry of judgment on an awardphán quyết tand thừa nhận ra quyết định của trọng tàiexecution of the awardsự thi hành kết án (của tòa)filing of the awardsự gởi đối kháng thỉnh cầu trọng tàifinal awardquyết định chung cuộc. Finality of the awardtính chung kết của ra quyết định trọng tàiinterim awardquyết định lâm thời của trọng tàisalvage awardbản phán quyết cứu vớt nạnstay enforcement of the awardhoãn thi hành phán quyết của trọng tài

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Award

Giải thưởng


*

*

*

award

Từ điển Collocation

award noun

1 prize that sb gets for doing sth well

ADJ. annual | national | coveted, highest, major, prestigious, special, top | bravery, design, literary, man of the match, etc. His goalkeeping won him the man of the match award.

VERB + AWARD give sb, hand out, make (sb), present (sb with) The award was made for his work in cancer research. | carry off, earn (sb), get, receive, win Stephen"s quick thinking has earned him a bravery award. | accept

AWARD + VERB go to lớn sb The best director award went khổng lồ Sam Mendes for ‘American Beauty’.

AWARD + NOUN ceremony, scheme

PREP. ~ for the award for best actor | ~ from to receive an award from the Queen

2 money given to lớn sb

ADJ. compensatory, discretionary, mandatory | pay The union is unhappy with this year"s pay award. | damages, libel

VERB + AWARD get, receive | make The judge has the power to make discretionary awards.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Bài Tập Về Since Và For Cho Trẻ Em, Phân Biệt Cấu Trúc Since Và For Chuẩn Nhất

English Synonym and Antonym Dictionary

awards|awarded|awardingsyn.: gift grant medal prize reward trophy