Đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (Kèm ma trận) năm học 2021-2022, bao gồm đề thi, ma trận và bao gồm kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt công dụng tốt duy nhất giữa HK2. Đề được thiết kế cân xứng với công tác môn Toán lớp 2, bộ sách Kết nối học thức và phù hợp với năng lượng của học sinh tiểu học. Mời những em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài xích kiểm tra chuẩn bị tới.Bạn vẫn xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 2

1. Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách liên kết tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚP 2 -NĂM HỌC 2021-2022

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học và phép tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán bao gồm lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%

2. Đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối trí thức với cuộc sống

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước giải đáp đúng hoặc tuân theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 đọc là là:

A. Tứ trăm năm mươi mốt

B. Tứ trăm năm mươi một

C. Tư năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được hotline là :

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng 4 đọc là:

A. Ngày 5 tháng 4

B. Ngày năm tháng 4

C. Ngày năm tháng tư

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 - 54 d) 98 – 27

Bài 8: Điền số tương thích vào chỗ trống

a. Số 638 gồm … trăm … chục … đối kháng vị.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra giữa kì 2 lớp 2

b. Số 992 gồm … trăm … chục … 1-1 vị.

Bài 9: Nhà cô Hương tất cả 5 hộ gia đình cho thuê, mỗi phòng bao gồm 2 fan thuê trọ. Hỏi nhà cô Hương tất cả bao nhiêu khách thuê mướn trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Trả lời: ...................................................................................................................

Xem thêm: " How Dare You Là Gì ? Cách Dùng Dare Trong Ngữ Pháp How Dare You Là Gì

3. Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2021-2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3D, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính cùng tính (2đ)Thực hiện nay đúng từng phép tính được 0.5đ

a. 75 b) 89 c) 46 d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a. 6 – 3 – 8 b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – nếu như sau 1 số, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương bao gồm 10 người mướn trọ. (0.5đ)

HS có tác dụng ngược phép tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm

Bài 10: 1đ

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Mỗi số đúng được 0.25 điểm

Mời những bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích không giống trên phân mục Tài liệu của reset1010.com.