Viết chương trình nhập trường đoản cú bàn phìm n số nguyên dương nhỏ dại hơn100, in ra màn hình hiển thị hai cột tuy vậy song: một cột là các số, còn cột tê là tổngcủa các chữ số của số tương ứng với cột thứ nhất. Tìm với in ra tổng tổngcác số bao gồm tổng của những chữ số là lớn nhất , nếu có khá nhiều hơn 1 số ít nhưvậy thì in ra số đầu tiên
Bạn đang xem: Bài tập c từ a đến z

*

BÀI TẬP C++ CĐ50TH2BÀI 1. Viết lịch trình nhập trường đoản cú bàn phìm n số nguyên dương bé dại hơn100, in ra màn hình hiển thị hai cột tuy nhiên song: một cột là những số, còn cột kia là tổngcủa những chữ số của số tương ứng với cột sản phẩm nhất. Tìm cùng in ra tổng tổngcác số bao gồm tổng của những chữ số là lớn nhất , nếu có khá nhiều hơn một số ít nhưvậy thì in ra số đầu tiên#include#include#includevoid main() { clrscr(); int a<100>,i,n,T,max,tg; coutn; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2BÀI 2. Một tín đồ gửi tết kiệm a đồng cùng với lãi xuất là s% một tháng trongkỳ hạn là 6 tháng. Viết lịch trình tính và in ra màn hình hiển thị và in ra mànhình nhị cột tuy nhiên song: cột đầu tiên là số tháng đã gủi, cột sản phẩm công nghệ hai là tổngtiền ( cả vốn lẫn lãi) ứng cùng với số tháng nghỉ ngơi cột thứ nhất cho môt khoảngthời gian trường đoản cú 6 mang đến t mon với a,s,t được nhập từ bàn phím.#include#includevoid main() clrscr(); int a,t,i; float s; couta; coutt; couts; coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2BÀI 5 . Viết một hàm nhập vào từ bàn phím điểm kiểm tra của một mônhọc của n học tập sinh. Kế tiếp viết chương trình thực hiện hàm viết bên trên in kếtquả ra screen dưới dạng nhì cột tuy nhiên song. Một cột là điểm và cột thứ2 là xếp một số loại theo điểm với những quy định sau:Dưới 5 :yếuTừ 5 đến BÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 8: chế tạo một hàm sắp xếp theo máy tự tăng của một mạng bao gồm nsố thực. Viết một chương trình để nhập n số từ thực bàn phím. Sử dụnghàm sắp xếp ở trên cùng in ra màn hình hai cột song song: 1 cột là mảngchưa bố trí , 1 cột là mảng vẫn được chuẩn bị xếp, dòng sau cùng hiển thịphần tử có giá trị lớn nhất của mảng#include#includeint i,n,j,tg,a<100>;void sx() for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 getch(); Bài 13: cho 1 sâu bất kỳ, không sử dụng những hàm thư viện về sâu hãyxây dựng một hàm đổi tất cả các chữ hoa thành chữ thường xuyên ( những ký tựkhác duy trì nguyên) cùng in cả 2 ra màn hình#include#includeint i,n,j,tg,a<100>;void sx() for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 sx(); getch(); Bài 22 : Nhập vào trong 1 dãy số nguyên bé dại hơn 100. Tìm phần tử nhỏ nhấtcủa dãy với đổi chỗ số bé bỏng nhất với số ở đoạn k ( k nguyên dương đượcnhập từ bàn phím). In tác dụng ra màn hình hiển thị với 2 cột song song : 1 cột làdãy ban đầu, 1 cột là dãy sẽ được sắp xếp lại.#include#includeint A<100>,i,n,d,k,tg;void min(){ int m; m=A<1>;d=1; for(i=2;iA) m=A; d=i; A=A; A=m; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 for(i-1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 27: Viết hàm nhập vào một dãy số nguyên. Dứt việc nhập khi giátrị của thành phần =0. Viết một chương trình sử dụng hàm này nhằm nhập mộtdãy số nguyên. Tiếp nối tính quý giá của các thành phần chia hết cho 3 và lẻ. Inkết trái ra màn hình.#include#includevoid main() { clrscr(); int i,n,a<100>,s=0; i=0; do { i++; coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 30: Hãy tạo ra một hàm nhằm nhập từ keyboard một mảng số thực.Viết một chương trình thực hiện hàm nói trên để nhập số liệu mang lại 2 mảngsố thực cùng có n phần tử. In ra màn hình ba cột tuy nhiên song 2 cột đầu là 2mảng số thực cột đồ vật 3 là tích của 2 cột đầu. ô cuối cùng của cả 3 cột làtổng các bộ phận trong cột#include#includevoid main() { clrscr(); int n,i,m,j,a<100>,b<100>; coutn; coutm; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 32: Hãy phát hành một hàm để nhập từ keyboard một mảng số thực.Viết một chương trình thực hiện hàm nói trên để nhập số liệu mang lại 2 mảngsố thực cùng bao gồm n phần tử. In ra screen 3 cột song song, 2 cột đầu là 2mảng số thực, cột thứ 3 là hiệu của 2 cột đầu, ô cuối cùng của cả 3 cột làtổng của các phần tử trong cột#include#include#includeint n,i,a<100>,b<100>;int s1,s2,s3;void nhap(int a<>) { for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 35: Nhập vào trong 1 dãy số nguyên bé dại hơn 100. Search số nhỏ dại nhất củadãy và đổi chỗ số nhỏ tuổi nhất kia với số ở vị trí k( k nhập từ bỏ bàn phím) Inkết trái ra màn hình#include#includeint a<100>,i,n,d,k;void min() { int m; m=a<1>;d=1; for(i=2;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 36: Viết một hàm đếm số từ của 1 xâu, sau đó viết chương trình nhậpvào một xâu sử dụng hàm nói trên để đếm số từ vào xâu đó#include#include#include#includeint i,n,d=0;char xau<50>;void dem() { for(i=0;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 38: cho 1 cấu trúcStruct thí_sinh Int sbd; Char hoten<30>; Float d1,d2,d3; Float tong; danhsach<100>;Hãy chế tạo một hàm để nhập số liệu đến n thí sinh.

Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Kế tiếp viếtchương trình thực hiện hàm nói trên nhằm nhập số liệu cùng in ra bảng điểmcủa các thí sinh này theo mô hình 3 cột sbd hoten tongdiem.#include#include#includestruct thisinh int sbd; char ht<30>; float d1,d2,d3; float tong; ds<100>;void main() clrscr(); int i,n; coutn; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutds.csc; coutds.dongia; ds.sotien=(ds.csm-ds.csc)*ds.dongia; ds.tong=ds.csm-ds.csc; coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutn; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 a=a; a=tg; for(i=0;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2BAI 49: nhập 1 dãy số tuy thế không nhập số phần tử, dùng kí hiệu % đểbáo hiệu hoàn thành dãy số. In lại dãy số đó và hiển thị các thành phần lẻ chiahết mang đến 3 của dãy.#include#includemain() { int a<100>,i; i=0; bởi vì { i++; cout