Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Câu điều kiệnMột số bài bác tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập câu đk loại 1 cùng câu điều kiện loại 2 trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập câu đk loại 1 cùng câu đk loại 2

Tương ứng cùng với từng bài xích trong loạt bài xích Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn các phần triết lý đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 có đáp án

Trước khi làm cho Bài tập câu đk loại 1 và câu đk loại 2 trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Câu điều kiện loại 1 với câu đk loại 2 trong giờ Anh.

Với những từ new mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tò mò vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm hoàn thành bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập câu điều kiện loại 1 với câu điều kiện loại 2:

Sau lúc làm kết thúc mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn"t go khổng lồ their party. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered me the job, I think I .... It. (take)

4. A lot of people would be out of work if the car factory ....(close down)

5. If I sold my car I .... Much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... That red button? (press)

7. I don"t think there"s any chance that Grey & Emma will get married. I"d be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave me this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... His bike without asking him? (borrow)

11. What would you vì chưng if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I"m sure Sue .... If you explained the situation to lớn her. (understand)

Hiển thị đáp án

3. "d better/ would take

4. Closed down

5. Wouldn"t get

6. Pressed

7. Did

8. "d be/ would be

9. Didn"t come

10. Borrowed

11. Walked

12. Would understand


Bài 2:You ask a friend khổng lồ imagine these situations You ask What would you vì chưng if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vì if you won a lot of money.

2. (imagine – you thua your passport)

What ........................

3. (imagine – there"s a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you"re in a lift và it stops between floors)

............................

Hiển thị đáp án

2. What would you bởi vì if you lost passport?

3. What would you do if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you vì chưng if you were in a lift và I stopped between floors?


Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we"d arrive too early.

2. A: Is Kevin going khổng lồ take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don"t we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going khổng lồ apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let"s tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don"t we invite Bill lớn the party?

B: No. (have lớn invite his friends too) ......................

Hiển thị đáp án

2. If he took his driving test, he"d fail.

3. If we stayed at a hotel, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn"t get in.

5. If we told them the truth, they wouldn"t believe us.

6. If we invited Bil, we"d have lớn invite his friends too.


Bài 4:Use your own ideas lớn complete these sentences.

1. If you took more exercise, you"d feel better.

2. I"d be veryangry if ..........................................

3. If I didn"t go lớn work tomorrow ..............................

4. Would you go lớn the party of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I "d be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn"t go to lớn work tomorrow, I"d have a much nicer day than usual.

4. Would you go to lớn the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you"d feel much better.

6. Would you mind if I didn"t go out with you this evening.


Đã có phầm mềm reset1010.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Thiết lập ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Điểm Chuẩn, Học Phí Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tp Hcm 2021

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để tiếp tục theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.