... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE ... Myself so much >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... Two famous novels >> truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì tiếng anh có đáp án


*

*

... This A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks to school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He lớn school late A goes never B never...
*

*

... Very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... & … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him & … (ask) him khổng lồ come in c.My cousin & I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep and … (snore) loudly I … (turn) the television off & just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) lớn bed and … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)...
... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt nhiều loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: chia hổn đúng theo ankin ... đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt một số loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, đựng 90,8% cacbon v lng tỉ trọng số mol buta-1,3-đien stiren cao su đặc l A : B : C : D : Cõu 39: chia hổn hòa hợp ankin ... Penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng bóc tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc tp hà nội hp X có H2 hiđrocacbon Đốt cháy không còn X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi nỗ lực i bao...
... Lơng Số công nhân danh sách bình quân ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT cơ chế n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT cơ chế g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... Xuất khẩu) yêu cầu: xác định tiêu sau năm ? a giá trị sản xuất công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu vào đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích biến động giá thnh sản phẩm hình ảnh hởng nhân ... Liệu thống kê tình trạng sản xuất doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch giá chỉ trị cung ứng công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ chi phí lơng : 2000 Số công nhân danh sách bình quân...
... 21) I .my keys, so I can"t mở cửa that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I lớn concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... Today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canada bài xích tập số 3: At nine o"clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... Tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài xích tập số 1:The simple present and the present continuous Put the verbs in brackets into the simple...

Xem thêm: Điểm Chuẩn, Học Phí Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tp Hcm 2021


... Meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ vào TIẾNG ANH Chương I I …….Louisiana state University A-am attending B-attend C-was attending ... Lan truyền Sự công nhận Danh tiếng Áo sơ mi Ngài Loa bạn lạ mổ xoang Thông cảm Truyện Họng giảng dạy viên Chú Tuổi trẻ con Thời gian quá trình Phim hình ảnh Nước Tiền ví dụ trong kinh doanh Nghiên cứu vớt Trò ... Media thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc người Cách đọc phương pháp Dữ liệu Thức ăn Hiểu biết Lý thuyết quy định Chim Văn chương sự việc Phần mềm kiểm soát và điều hành loài kiến thức quyền lực Khả kinh tế học Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bản trong lòng bà bầu hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8