Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Đại từ phản nghịch thân và từ hạn địnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo
Bài tập Đại từ làm phản thân trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập Đại từ bội phản thân trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đại từ phản thân lớp 8

Trước khi làm cho Bài tập Đại từ bội nghịch thân trong giờ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Đại từ phản thân trong giờ Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tò mò vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm ngừng bài tập, để đối chiếu xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập Đại từ bội nghịch thân:

Bài 1: Complete the sentences using myself/yourself ... + the following verbs:

blame burn enjoy express hurt introduce put

1. Steve introduced himself lớn the other guests at the party.

2. Bill fell down some steps but fortunately he didn"t .....

3. It isn"t Sue"s fault.She really shouldn"t .....

4. Please try và understand how I feel ..... In my position

5. The children had a great time at the beach. They really .....

6. Be careful! That pan is very hot. Don"t .....

7. Sometimes I can"t say exactly what I mean. I wish I could ..... Better.

Hiển thị đáp án

2. Hurt himself

3. Blame herself

4. Put yourself

5. Enjoyed themselves

6. Burn yourself

7. Express myself


Bài 2: Put in myself/yourself/ourselves ... or me/you/us ...

1. Julia had a great holiday. She enjoyed herself.

2. It"s not my fault. You can"t blame ....

3. What I did was really bad. I"m ashamed of ....

4. We"ve got a problem. I hope you can help ....

5. "Can I take another biscuit?" "Of course, Help ..... !"

6. You must meet Sarah. I"ll introduce .... Khổng lồ her

7. Don"t worry about us. We can look after in ....

8. I gave them a key khổng lồ our house so that they could let .... In.

9. I didn"t want anybody to lớn see the letters so I burned .....

Hiển thị đáp án

Bài 3: Complete these sentences. Use myself/ yourself ... Only where necessary. Use the following verbs:

concentrate defend dry feel meet relax shave wash

1. Martin decided to lớn grow a beard because he was fed up with shaving.

2. I wasn"t very well yesterday, but I .... Much better to day.

3. I climbed out of the swimming pool and .... With a towel.

4. I tried lớn study, but I couldn"t ....

5. If somebody attacks you, you need to lớn be able lớn ....

6. I"m going out with Chris this evening. We"re .... At 7.30.

7. You"re always rushing around. Why don"t you sit down & ....

8. There was no water, so we couldn"t ....

Hiển thị đáp án

Bài 4: Complete the sentences with –selves or each other.

1. How long have you & Bill known each other?

2. If people work too hard, they can make .... Ill.

3. I need you & you need me. We need ....

4. In Britian friends often give .... Present at Christmas.

5. Some people are very selfish. They only think of ....

6. Tracy và I don"t see .... Very often these days.

7. We couldn"t get back into the house. We had locked .... Out.

8. They"ve had an argument. They"re not speaking khổng lồ .... At the moment.

9. We"d never met before so we introduced .... Lớn ....

Hiển thị đáp án

2. Themselves

3. Each other

4. Each other

5. Themselves

6. Each other

7. Ourselves

8. Each other

9. Introduced ourselves to each other


Bài 5: Complete the answers khổng lồ the questions using myself/yourself/itself ...

1. Who repaired the bike for you?

Nobody. I repaired it myself.

2. Who cuts Brian"s hair for him?

Nobody. He cuts .......................

3. Vì chưng you want me khổng lồ post that letter for you?

No, I"ll ..............................

4. Who told you that Linda was going away?

Linda .................................

5. Can you phone John for me?

Why can"t you .........................

Hiển thị đáp án

2. He cuts it himself

3. No, I"ll post/do it myself

4. Linda told me herself/ Linda herself told me/ Linda did herself

5. Why can"t you phone him yourself?/ .... Vày it yourself?


Đã có phầm mềm reset1010.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Thiết lập ngay áp dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của bọn chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Bài Tập Về Con Trỏ C++ - Bài Tập Về Con Trỏ Trong C

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để liên tiếp theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.