Để sử dụng đúng giới từ bỏ chỉ thời hạn trong tiếng Anh không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng vì giới từ nói thông thường và giới từ bỏ chỉ thời hạn nói riêng không tuân theo quy luật ví dụ nào và luôn luôn thay đổi. Hãy ghi nhớ một số nguyên tắc cơ phiên bản mà IIE nước ta đề cập ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập giới từ chỉ thời gian


*

Bài học giới trường đoản cú chỉ thời gian (Prepositions of Time)


Giới từ bỏ chỉ thời hạn là gì?

Giới từ 1 từ hoặc nhiều từ đứng trước danh trường đoản cú hoặc nhiều danh từ vào câu để diễn tả vị trí. Bí quyết thức, thời gian,…

Giới từ chỉ thời hạn (Prepositions of Time) là phần lớn từ được ghép với danh từ bỏ hoặc nhiều danh trường đoản cú mang chân thành và ý nghĩa thời gian.

Ví dụ: I’ll have a chạy thử on Monday. (Tôi sẽ có 1 bài kiểm soát vào đồ vật 2)

Ở đây, Monday là tân ngữ, là một trong danh trường đoản cú chỉ thời hạn (ngày trong tuần), giới tự được sử dụng là ON.

Một số giới tự chỉ thời hạn trong tiếng Anh hay được áp dụng là in, on, at, before, after, until, by,…

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới trường đoản cú IN

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn IN có nghĩa là vào, trong, dùng giữa những trường vừa lòng sau:

Tháng, năm: in July (vào tháng 7), in 2020 (vào năm 2020)Vừa tháng vừa năm: In May 1968 (vào tháng 5 năm 1968)Mùa: in spring (vào mùa xuân), in winter (vào mùa đông)Buổi trong ngày (trừ đêm hôm là at night): in the morning (vào buổi sáng)Khoảng thời gian: in a mintue (trong 1 phút), in 2 weeks (trong 2 tuần)

Giới tự AT

Giới từ chỉ thời gian AT tức là lúc, vào lúc, sử dụng khi vào câu có:

Thời gian rõ ràng trong ngày: at 9 o’clock, at 11:30, at night (ban đêm)Dịp lễ sệt biệt: at Christmas (vào dịp Giáng Sinh), at Easter (vào thời điểm dịp lễ Phục Sinh)

Giới từ ON

Giới tự chỉ thời gian ON với nghĩa vào, được dùng khi mong mỏi nói đến:

Các ngày trong tuần: on Monday (vào máy 2), on Sunday (vào công ty nhật)Vừa bao gồm ngày vừa có tháng: on 20 April (vào ngày đôi mươi tháng 4)Vừa ngày, vừa tháng, vừa năm: on 20 April 2015 (vào ngày 20 tháng bốn năm 2015)Dịp lễ sệt biệt: on Christmas day (vào dịp nghỉ lễ Giáng Sinh), on birthday (vào ngày sinh nhật)

*

Giới tự BY

Giới từ bỏ chỉ thời hạn BY được dùng để diễn tả sự việc xẩy ra trước thời gian để cập cho trong câu.

Ví dụ: I will finish my homework by 9pm. (Tôi sẽ kết thúc bài tập về bên trước 9h tối)

Giới tự BEFORE

Giới từ chỉ thời gian BEFORE tức là trước, trước khi.

Ví dụ: before dinner (trước bữa ăn tối), 2 months before Easter (2 mon trước lễ phục sinh)

Giới từ bỏ AFTER

Giới tự chỉ thời hạn AFTER trái ngược cùng với BEFORE, sở hữu nghĩa là sau, sau khi.

Ví dụ: after graduation (sau khi tốt nghip), after 6 pm (sau 6 giờ đồng hồ tối)

Giới từ bỏ BETWEEN

Khi mô tả thời gian phân thành 2 mốc ta sử dụng cấu tạo BETWEEN…..AND……mang nghĩa giữa 2 khoảng chừng thời gian như thế nào đó.

Ví dụ: I’ll pick you up between 5pm và 6pm. (Tôi sẽ đến đón bạn vào mức giữa 5 giờ buổi tối và 6 tiếng tối)

Giới từ SINCE

Giới từ chỉ thời gian SINCE tức là từ khi, để biểu đạt một mốc thời gian.

Ví dụ: since 2005 (kể từ năm 2005), since I was a child (từ lúc tôi còn là một trong những đứa trẻ)

Giới tự FOR

Nếu SINCE biểu đạt một mốc thời hạn thì FOR là một khoảng thời gian, nó có nghĩa là trong khoảng thời hạn bao lâu.

Ví dụ: for 2 years (trong vòng eo năm), for a long time (trong một thời gian dài)

Giới trường đoản cú TILL/UNTIL

Giới trường đoản cú TILL/UNTIL diễn tả một mốc thời gian, sở hữu nghĩa là cho đến khi.

Ví dụ: until tomorrow (cho cho ngày mai), until 3 o’clock (cho mang lại 3 giờ)

Giới tự FROM…TO/TILL/UNTILL…

Cấu trúc giới từ bỏ chỉ thời gian này được sử dụng khi có 2 mốc thời gian, nó có nghĩa là từ…đến…

Ví dụ: from Monday to/till/unitl Friday (từ thứ hai đến thiết bị 6)

Giới từ bỏ TO/UP TO

Giới từ chỉ thời gian TO/UP lớn mang chân thành và ý nghĩa cho đến, diễn tả khoảng thời gian hoặc mốc thời gian cụ thể (không nhiều hơn thời gian được nhắc đến), không giống với TILL/UNTIL chỉ với mốc thời gian.

Ví dụ: up to lớn now (cho đến tận bây giờ), up to lớn 8 hours a day (cho mang đến 8 giờ đồng hồ 1 ngày)

Giới tự DURING

Giới từ DURING có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ: during December (trong suốt tháng 12), during the holiays (trong trong cả kì nghỉ)

Giới từ bỏ WITHIN

Giới từ chỉ thời hạn WITHIN sở hữu nghĩa là trong vòng khoảng thời hạn nào đó, ngắn rộng so cùng với khoảng thời hạn dùng DURING.

Ví dụ: within 3 minutes (trong vòng ba phút), within a day (trong vòng ngực ngày)

Giới từ AGO

Khi nói tới AGO, chúng ta nhớ ngay mang đến quá khứ, điều nào đấy đã xảy ra lâu rồi. Bọn họ sử dụng giới tự chỉ thời gian AGO có nghĩa là cách đây, để miêu tả khoảng thời hạn trong thừa khứ cách thời gian đang nói tới là bao lâu.

Ví dụ: 3 years ago (cách đây 3 năm)

✔️ Nội dung liên quan

? Giới từ bỏ chỉ địa điểm chốn

? Giới từ chỉ sự di chuyển

Cách dùng In On At

? Bảng giới từ.

Bài tập về giới từ bỏ chỉ thời gian

1) My class ends…….2 pm.

2) My parents will go on a vacation …….few weeks.

3) …….Christmas day, I go lớn the church with my family.

4) My birthday is………September 18.

5) I’m cooking…….the moment.

6) My brother likes to lớn play game……the evening.

7) I haven’t seen him…….2000.

8) This band was very well-known……the 1920s.

9) There is snow…….winter. I love this season.

10) It has rained…….3 days without stopping.

11) I fell asleep……..the film.

12) I was tired this morning, so I stayed in bed…….half past ten.

13) Columbus discovered America……..the 15th century.

14) …….Sunday morning, I usually go to lớn the park with my father.

15) Jack’s gone away. He’ll be back……a week.

16) I bought this dress 2 days…….

17) He was plating the trees…….that time.

18) “Shall we go now?” “No, let’s wait………it stops raining.”

19) We always decorate our room………Christmas.

20) Don’t worry! I’ll send you this file……….2 minutes.

Xem thêm: Cách Để Phân Biệt Some Và Any (Kèm Bài Tập Về Some Và Any Có Đáp Án

Đáp án:

1) at 2) in 3) On 4) on 5) at 6) in 7) since 8) in 9) in 10) for

11) during 12) till/until 13) in 14) On 15) in 16) ago 17) at 18) till/until 19) at 20) within

Trong giao tiếp, họ thường xuyên sẽ phải nhắc đến những khoảng thời hạn hay mốc thời hạn cụ thể. Chúng ta hãy để ý trong vấn đề sử dụng những giới từ giờ đồng hồ Anh cho chính xác vì chúng rất dễ nhầm lẫn. IIE nước ta mong rằng bài học kinh nghiệm này góp ích các bạn trong việc thực hiện giới từ nhất là in on at.