Cùng xem thêm bài "Bài tập xây dựng hướng đối tượng người dùng C++ cơ bản", bài bác tập này giúp đỡ bạn nắm bắt các nội dung, cũng như phương pháp để lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng C++. Mong rằng bài xích tập này hoàn toàn có thể giúp ích cho bạn.

Bạn vẫn xem: bài bác tập thiết kế hướng đối tượng người sử dụng c++ bao gồm lời giải
Bạn đang xem: Bài tập hướng đối tượng c++ co loi giai

*

Bài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người tiêu dùng C++ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ C Ơ BẢ N THỰC HIỆN: TRẦN XUÂN THỨC tranxuanthuc.pcigmail.comCN: è cổ Xuân Thức - 1-Bài tập xây dựng hướng đối tượng người tiêu dùng C++I. DẠNG BÀI TẬP MÔ TẢ BẰNG LỜI. Toàn thể các lớp, những mối quan hệ giữa những lớp được đề bài mô tả bởi lờimột biện pháp chi tiết. Dạng này thuận tiện xác định được những lớp của bài xích và mối quan hệgiữa chúng, những thuộc tính cùng phương thức trong những lớp. Do thế ta dễ dãi vẽ mộtsơ đồ cho từng bài (nếu cần).Sau đó là một số bài xích tập ví dụ:Bài 1.1: thiết kế lớp Person gồm các thông tin: Họ cùng tên, Ngày sinh, Quê quán. Sauđó, thiết kế lớp dẫn xuất “Kỹ sư” ngoài các thông tin của lớp Person, lớp kỹ sư còncó những thông tin về: Ngành học, Năm xuất sắc nghiệp (int) và các phương thức: cách thức nhập: nhập những thông tin của kỹ sư. Thủ tục xuất: xuất các thông tin lên màn hình. Chế tạo chương trình thiết yếu nhập vào một trong những danh sách những kỹ sư. In danh sáchcủa những kỹ sư lên màn hình hiển thị và thông tin của các kỹ sư tốt nghiệp vừa mới đây nhất (năm tốtnghiệp béo nhất).#include#include#include#includeclass Personpublic: char HT; char NS; char Q;;class Kysu:public Personpublic:char NH;int NTN; void nhap(); void xuat();;void Kysu::nhap(){ coutBài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người sử dụng C++ coutBài tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng C++float TL;char NamSX;char HangSX;;class Mkim:public Mayinint Skim;int Tdo;public: void nhap(); void xuat();;class Mlaser:public Mayinint DPG;int TD;public: void nhap(); void xuat();;void Mkim::nhap() coutTL; coutBài tập lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng C++ coutBài tập thiết kế hướng đối tượng C++ void xuat(); Person() strcpy(HT,"");strcpy(NS,"");strcpy(QQ,""); ;class Diempublic: int Dtoan; int Dly; int Dhoa; void nhap(); void xuat(); Diem() Dtoan=Dly=Dhoa=0; ;class Hocsinh:public Person,public Diem char Lop; int TDiem;public: void nhap(); void xuat(); Hocsinh() strcpy(Lop,"");TDiem=0; ;void Person::nhap() coutBài tập lập trình sẵn hướng đối tượng C++ coutDhoa;void Diem::xuat(){ coutBài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người tiêu dùng C++ (với input với output là các phương thức nhập, xuất thông tin của các thuộc tínhcủa lớp). Viết chương trình chủ yếu nhập vào danh sách n sản phẩm công nghệ tính. In ra tin tức củacác vật dụng tính ở trong phòng sản xuất IBM. Sắp xếp danh sách các laptop theo chiều tăngdần của ngân sách chi tiêu và in list đã chuẩn bị ra màn hình. Xoá mọi máy tính của hãngIntel thêm vào và in danh sách hiệu quả ra màn hình. #include #include #include #include class NhaSX char TenNSX; char DC; friend class May; friend class Maytinh; friend void In(Maytinh *a,int n); friend void Xoa(Maytinh *a,int *n); ; class May public: char NH; NhaSX NSX; float GT; void nhap(); void xuat(); ; class Maytinh:public May float TD; int DLR; int DLHDD; public: void nhap(); void xuat(); tranxuanthuc.pcigmail.comCN: è cổ Xuân Thức - 17-Bài tập xây dựng hướng đối tượng người tiêu dùng C++ CPU Cpu;public: void Cai_Dat(char *Ten); void Bat_CPU(); void Datdosang(int ds); void Tat_CPU();;void Power::Bat_Nguon(){ coutBài tập xây dựng hướng đối tượng C++ Computor x; x.Cai_Dat("WINXP"); x.Bat_CPU(); x.Datdosang(15); x.Tat_CPU();getch();Bài 2.5. Setup lớp theo sơ vật dụng sau: Person Hospital Person họ tên tên BV Họ tên tuổi Tuổi Địa chỉ Nhap( ) Nhap( ) Xuat( ) Xuat( )Nhập vào một trong những danh sách tất cả n dịch nhân.

Xem thêm: Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Violet, Cách Dùng Although Và In Spite Of/Despite Violet

Bố trí danh sách theo chiều tăng dần đều củatuổi. In ra các bệnh nhân được chữa bệnh trong dịch viện bao gồm giám đốc cơ sở y tế làHoàng Hà.#include#include#include#includeclass Personpublic: char HT; int Tuoi; void nhap(); void xuat();;class Hospital char TenBV,DC; Person GD; friend class BN; friend void IN(BN *a,int n);;class BN:public Person char TS,CD; Hospital BV;public: void nhap(); tranxuanthuc.pcigmail.comCN: trần Xuân Thức - 19-Bài tập xây dựng hướng đối tượng người tiêu dùng C++ void xuat(); friend void IN(BN *a,int n);;void Person::nhap(){ cout