Thì hiện tại tiếp nối là trong số những thì cơ phiên bản và thông dụng tuyệt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên có không ít bạn dù đã có được học qua về cấu tạo và cách sử dụng của các loại thì này tuy vậy vẫn chưa sử dụng được hoàn toàn thành thạo. Gọi được trở ngại đó, TOPICA Native đã tổng hợp đa số bài tập thì bây giờ tiếp diễn (present continuous) tất cả đáp án để bạn có thể cải thiện trình độ chuyên môn tiếng Anh của mình một biện pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn lớp 6


Lý thuyết thì hiện tại tại tiếp tục (present continuous)12 thì trong giờ đồng hồ Anh tổng hợp kiến thức

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung ứng cho chúng ta rất nhiều các dạng bài tập giờ Anh thì bây giờ tiếp diễn đa dạng chủng loại nhưng cũng vô cùng dễ dàng và đơn giản để các bạn có thể từng bước đoạt được được thì bây giờ tiếp diễn. Hãy cụ gắng kết thúc hết những bài xích tập dưới đây nhé! chắc hẳn rằng nếu hoàn toàn có thể xử lý chúng một cách gấp rút thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ khá lên không ít đấy.

1. Cầm tắt kim chỉ nan về thì hiện nay tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

1.1. Kết cấu thì hiện tại tại tiếp tục Tiếng Anh

Câu khẳng định
Câu tủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

Hes thinking about leaving his job.

Theyre considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

Im not looking. My eyes are closed tightly.

They arent arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Yes, S +am/is/are.

No, S+ am/is/are+not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking to on the phone?

Isnt he coming lớn the dinner?


1.2. Cách sử dụng thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang ra mắt tại thời điểm nói.

VD: I am watching TV now. (Tôi vẫn xem truyền hình bây giờ)

Diễn tả một hành động nói bình thường đang ra mắt và chưa kết thúc, tuy vậy không duy nhất thiết nên thực sự diễn ra ngay dịp nói.

VD: Anna is finding a job. (Anna đã tìm kiếm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra sau đây gần.

VD: He is going lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy vẫn tới tp hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại, hay được thực hiện với mục đích phàn nàn về hành động khiến bạn nói khó tính và bực mình.

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một vụ việc đang cố gắng đổi, cải tiến và phát triển nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của người sử dụng đang được nâng cấp đáng tởm ngạc)

1.3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì lúc này tiếp diễn


Một số lốt hiệu phân biệt thì lúc này tiếp diễn phổ cập như sau:

Trạng trường đoản cú chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: ngay lập tức bây giờAt the moment: thời gian nàyAt present: hiện tại tạiAt + giờ nuốm thể: thời điểm giờMột số rượu cồn từLook! : chú ý kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy lặng lặng!Watch out! : Hãy coi chừng

2. Những chú ý khi làm bài tập thì bây giờ tiếp diễn

Khi chấm dứt bài tập lúc này tiếp diễn, bọn họ cần lưu ý 3 lỗi cơ bạn dạng sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đã học qua ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về thì lúc này tiếp diễn, chắc hẳn chắn chúng ta đều biết trong câu cần phải cótobe + V_ing. Mặc dù nhiên kim chỉ nan đôi lúc không đi đôi với thực hành.

Trong quá trình vận dụng làm bài bác tập thì lúc này tiếp diễn, chúng ta vẫn thường xuyên quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau cồn từ. Đây là lỗi hay xuyên gặp mặt nhất vào bài, không chỉ riêng với bài tập thì hiện tại tiếp nối mà vớicác thì tiếp diễnnói chung. Các bạn nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện nay tại tiếp tục và thì bây giờ đơn

Một một trong những cách sử dụng của thì hiện tại tại tiếp diễn đó là diễn tả hành đụng lạ không bình thường trong khi chúng ta đang quen có tác dụng một việc gì đó.

I alwaysplaytennis in the morning, but today Im playingvolleyball instead.

IhaveMaths on Tuesdays, but Im havingScience on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào những thứ ba nhưng thứ bố tuần này tôi học môn khoa học)


2.3. Nhầm lẫn thì hiện tại tiếp tục với thì tương lai đơn

Cách dùng khác nữa của thìhiện tại tiếp diễnlà diễn tả hành hễ sẽ xảy ra sau đây nhưngcó planer và dự tính sẵn. Trong lúc đó thìtương lai đơnđược dùng miêu tả hành động sau này nhưngkhông có ý kiến sẵn.

Im going khổng lồ the zoo with my cousins on Thursday.

Oh! Someone is knocking the door, Ill open it.

3. đoạn clip hướng dẫn tất tần tật về thì hiện tại tiếp diễn

4. Bài tập thì hiện tại tại tiếp tục có đáp án

4.1. Bài tập thì hiện tại tại tiếp tục cơ bản

TOPICA Native đã tổng hợp các bài tập thì hiện nay tại tiếp diễn lớp 6 và các lớp để tất cả các bạn đều rất có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các động từ dưới đây

VD: go going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu ở cột phía trái với cột bên phải thế nào cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Vị you have something to eat?

3. My family dont have anywhere to lớn live right now.

4. I have lớn come trang chủ now.

5. John doesnt collect books anymore.

6. I go to the gym three times a week.

7. Lt isnt true what they said.


8. Im afraid I dont bring the raincoat.

a. Lts getting very late.

b. Theyre lying.

c. Lts starting lớn rain.

d. Hes trying khổng lồ sell it.

e. My children are getting hungry.

f. Shes trying lớn sleep.

g. Were looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Kết thúc các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc phân chia ở thì hiện tại tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. Shes at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng Where his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be). Downstairs now. They (play) ..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ..me cash và never (give).. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do).. My homework, my sister (read) .. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ..at me lượt thích that? What happened?a. Bởi vì you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I.in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -Are you ready, Belle? Yes, Ia. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong các câu sau She/ wash / her hair. => It/ snow. => Jack & Rose/ sit/ on the couch. => ..It/ rain/ heavily. => Linda/ learn/ French. => My dad/ listen/ lớn the stereo. => . My friends/ smoke/ in their rooms.=> .. I/ play/ đoạn clip games. . => .. You/ watch/ movies? => .. What/ you/ think? => What/ your two kids/ do? => . It/ snow/ ? => That computer/ work? => . Jane/ write/ a novel. => . Why/ you/ cry ? => ..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoạiA: I saw Brian a few day ago.B: Oh, did you? (What/ he/ do) . These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) . It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) . In your new job?B: Not bad. Its wasnt so good at first, but (things/ get) .. Better now.Bài 7. Mang lại dạng đúng của đụng từ vào ngoặcLook! The car (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?Now they (try) to lớn pass the examination.Its 12 oclock, & my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) lớn her mother about her bad marks.At present they (travel) to lớn New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu vấn đáp phủ định từ thắc mắc có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom & Dad singing a tuy nhiên at the moment?Are you wearing your grandfathers shoes today?Are you & your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?
*

Bài tập lúc này tiếp diễn


Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc sinh sống thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì lúc này đơn It often __________________ in Ireland (rain). __________________ there now (rain)? Susan __________________ lớn her parents every Sunday night (write). Stop at once! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the garden (break, land) Where is Kevin? He __________________ tennis with Sue. (play) She normally __________________ in Northbridge but she __________________ with friends at the moment. (live, stay) Hurry up, the teacher __________________ to begin (wait).I __________________ a word Tim says (not believe). The new lawnmower __________________ well at the moment (work) What __________________ do for a living? (you, do) As a secretary I __________________ hundreds of letters every week (write). My trùm cuối __________________ to lớn change jobs soon (want) Look! She __________________ in the non- smoking area (smoke) We __________________ our break now, Mr. Smith (take) The well-known actor __________________ a lot of fan mail (get) Dorothy __________________ to read a good novel in her holidays (love) My brother __________________ Italy the very moment I speak (tour) Such bad behaviour __________________ me mad (make). He usually __________________ out on Saturday night. (go) She __________________ by train khổng lồ Liverpool today. (depart)Bài 2. Chấm dứt chỗ trống trong đoạn văn sau bằng cách chia rượu cồn từ trong ngoặc thế nào cho hợp lý

My driving course ____ (go) well and, to lớn my surprise, I _______ (enjoy) it very much. Harry and Liz, who run the driving school in my area, _______ (seem) very professional. But what I lượt thích most about them is that they ______ (feel) lượt thích friends rather than teachers. I know yên ổn making a lot of stupid mistakes (still!) but they keep saying: Dont worry. You ______ (learn). Everybody ______ (need) khổng lồ go through this stage. They always ________ (concentrate) on the positive and ________ (support) me in every way. Its great that Anna from my school ______ (do) the course with me. At the moment we ________(practice) different driving manoeuvres. Anna ______ (find) them really difficult but she ______ (get) better và better. I ______ (think) we will both pass our driving test in March.

Bài 3. Dịch đông đảo câu sau sang trọng tiếng Anh có sử dụng thì bây giờ tiếp diễnBố chị em tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của họ tại Miami.Họ vẫn uống cafe với đối tác.Nhìn kìa! Trời bắt đầu mưa!Họ đang mua một vài dòng bánh ngọt cho lũ trẻ sống nhà.Em trai của doanh nghiệp đang làm những gì rồi?Họ vẫn đi đâu vậy?Có đề xuất Peter sẽ đọc sách trong chống không?Bạn yêu cầu mang theo một chiếc áo. Trời đã trở rét mướt đấy!Lisa đang nạp năng lượng trưa làm việc căng-tin với bạn bè của cô ấy.Bố tôi sẽ sửa chiếc xe đạp của tôi.Bài 4. Xong xuôi đoạn văn sau và chia động từ đam mê hợp

This is Mr.Blue. He ______ (be) a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English và Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Bài 5. Tìm và sửa lỗi không đúng trong câuSomebody are climbing up this tree over there.Lan is always going to school by bus.The river flows very past at present.Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.
*

Bài tập của thì bây giờ tiếp diễn


5.1. Bài tập cơ bản

Bài 1
takingdrivingseeingagree ko có vẻ ngoài tiếp diễnopeningenteringhappeningtryingplayingworkingspeakinggettingtravellinglyingwinningBài 2fegadhbcBài 3 is buying is not studying Is she running is eating are you waiting are not trying are having are travelling is drinking is speakingBài 4 b. Is a. Is wearing c. Is getting c. Are/are playing b. Is coming a. Is borrowing/ giving a. Am doing/ is reading d. Are you looking d. Am a. Is getting a. Am coming c. Is tryingBài 5 Shes washing her hair. Its raining. Jack và Rose are sitting on the couch. Its raining heavily. Lindas learning French. My dads listening khổng lồ the stereo. My friends are smoking in their rooms. Yên ổn playing clip games. Are you watching movies? What are you thinking? What are your two kids doing? Is it snowing? Is that computer working? Janes writing a novel. Why are you crying?Bài 6What did he do?Does he enjoydo you get on things are gettingBài 7is goingis cryingIs your brother sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travellingisnt workingBài 8No, my best friend isnt (is not) eating a candy.No, yên not (am not) drinking water right now.No, he isnt (is not) playing the guitar.No, you arent (are not) writing this program with me.No, they arent (are not) singing a tuy vậy at the moment.No, lặng not (am not) wearing my grandfathers shoes today.No, They arent (are not) riding bikes now.No, they arent (are not) sitting near me.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Duy Tân Học Phí Đại Học Duy Tân Mới Nhất Năm 2021 Có Cao Không?


5.2. Bài xích tập nâng cao

Bài 1 rainsIs it raining writes break lands is playing lives is staying is waiting dont believe is working What bởi vì you vì write wants is smoking are taking gets loves is touring makes goes out is departingBài 2 is going enjoy seems feel are learning needs concentrate support is doingare practicing finds is getting thinkBài 3My parents are enjoying their summer vacation in Miami.They are drinking coffee with their partners.Look! It is raining!They are buying some cakes for the kids at home.What is your little brother doing?Where are they going?Is Peter reading books in his room?You should bring along a coat. It is getting cold!Lisa is eating at the canteen with her best friend.My father is repairing my bike.Bài 4

is teaches is teaching is living is have speaks doesnt teach

Bài 5are climbing is climbing (Someone là danh từ số ít cần dùng is chứ không sử dụng are)is always always goes (thói quen mặt hàng ngày)flows is flowing (dấu hiệu: at present)lives is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

Hy vọng tổng vừa lòng bài tập thì hiện tại tiếp diễn chọn lọc trên đã giúp cho bạn ôn tập và củng cố kiến thức và kỹ năng về thì hiện tại tiếp diễn trong giờ đồng hồ Anh một bí quyết hiệu quả. Vậy là bài xích tập thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous) gồm đáp án đã kết thúc. Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, chúng ta hãy để lại phản hồi để TOPICA Native hoàn toàn có thể hỗ trợ nha.