Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập những thì trong giờ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập rõ ràng hiện tại xong và quá khứ đơn (II)
Trang trước
Trang sau

Bài tập rõ ràng hiện tại xong xuôi và vượt khứ đơn

Tương ứng cùng với từng bài bác trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài bác tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp đỡ bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Trước khi có tác dụng Bài tập sáng tỏ hiện tại chấm dứt và vượt khứ đơn trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo tại chương: Phân biệt hiện nay tại hoàn thành và thừa khứ solo trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ new mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm kết thúc bài tập, để đối chiếu xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập phân biệt hiện tại dứt và quá khứ đơn:

Sau lúc làm kết thúc mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấn vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.
1I"ve lost my key. I can"t find it anywhere.Ok
2Have you eaten a lot of sweets when you were a child?Did you eat
3I"ve bought a new car. You must come & see it............
4I"ve bought a new car last week. ...........
5When have you been yesterday evening?...........
6Lucky has left school in 1999............
7I"m looking for Mike. Have you seen him?...........
8Have you been khổng lồ Paris? "Yes, many times"...........
9I"m very hungry. I haven"t eaten much today............
10When has this book been published............
Hiển thị đáp án
3. OK

4. I bought

5. Where were you

6. Lucy left school

7. OK

8. OK

9. OK

10. When was this book published?


Bài 2: Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple.

1. (it/not/rain/this week) It hasn"t rained this week.

2. (the weather/be/cold/recently) The weather ..........

3. (it/cold/last week) It ..........

4. (I /not/read/a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/not/read/a newspaper today) I ..........

6. (Emily/earn/a lot of money/this year) .............

7. (she/not/ earn/so much/ last year) .............

8. (you/ have/a holiday recently?) .............


2. The weather has been cold recently

3. It was cold last week

4. I didn"t read a newspaper yesterday

5. I haven"t read a nespaper today

6. Emily has earned a lot of money this year

7. She didn"t earn so much last year

8. Have you had a holiday recently?


Bài 3: Put the verb into the correct from present perfect or past simple.

1. I don"t know where Lisa is. Have you seen (yoo/see) her?

2. When I ... (get) home last night, I ... (be ) very tired and I ... (go) straight lớn bed.

3. A: ... (you/finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I"ll finish it tomorrow.

4. George ... (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark ... (work) in a bank for 15 years. Then he gave ip up.

6. Molly lives in Dublin. She ... (live) there all her life.

7. A: ... (you/go) lớn the cinema last night?

B: Yes, but it ... (be) a mistake. The film ... (be) awful

8. My grandfather ... (die) before I was born. I ... (never/meet) him.

9. I don"t know Carol"s husband. I ... (never/meet) him.

10. A: Is Martin here? B: No, he ... (go) out.

A: When exactly ... (he/go) out? B: About ten minutes ago.

11. A: Where vì chưng you live? B: In Boston.

A: How long ... (you/lve) there? B: Five years

A: Where ... (you/like) before that? B : In Chicago.

A: và how long ... (you/like) in Chicago? B: Tow years.


2. Got…was…went

3. Have you finished

4. Wasn"t

5. Worked

6. Has lived

7. Did you go…was.was

8. Died…never met

9. Have never met

10. Has gone

11. Have you lived…did you live…did you live


Bài 4: Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven"t done today) I haven"t eaten any fruit today.

2. (something you haven"t done today) ...............

3. (something you didn"t vày yesterday) ...............

4. (something you did yesterday evening) ...............

5. (something you haven"t done recently) ...............

6. (something you"ve done a lot recently) ...............

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I haven"t bought anything today

3. I dindn"t watch TV yesterday

4. I want out with some friends yesterday evening

5. I haven"t been lớn the cinema recently

6. I"ve read a lot of books recently


Đã có app reset1010.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Thiết lập ngay ứng dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Bài Tập Về Con Trỏ Trong C On Trỏ Trong C, Bài Tập Về Con Trỏ Trong C

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để tiếp tục theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.