Trong thể loại từ loại của công tác ngữ pháp tiếng Anh, ngoài những kiến thức đặc biệt quan trọng về động từ, tính từ, trạng từ, giới từ bỏ mà chúng ta đã được làm quen thì cấu trúc so sánh là một trong trường ngữ pháp cũng khá quan trọng. Ở bài học kinh nghiệm này, reset1010.com để giúp bạn đọc tìm hiểu cấu trúc so sánh bằng thông qua một số ví dụ và bài bác tập đi kèm.Bạn đã xem: bài xích tập so sánh bằng lớp 7

Cấu trúc so sánh bằng

Hình thức đối chiếu bằng được thành lập bằng cách thêm ‘as’ vào trước với sau thức giấc từ hoặc trạng từ. Cấu trúc chi huyết được diễn đạt như sau:


*

*

*

My house is the same height as his.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh bằng lớp 7

Bảng tính tự danh từ bỏ bất quy tắc

Trong cấu trúc so sánh bằng, với những lưu ý của đề bài thì vấn đề ghi nhớ các danh từ, tính từ sẽ giúp đỡ bạn giải quyết được các bài tập một cách nhanh chóng. Bảng sau yêu mong phải phải nhớ khi học kỹ năng và kiến thức về so sánh bằng.

Tính từDanh từ
heavyweight
widewidth
deepdepth
longlength
bigsize

Kiến thức nâng cao

Trong cấu tạo so sánh bởi khi áp dụng danh từ, họ dùng “the same as" không sử dụng “the same like” .Ví dụ:

This river is the same depth as that one (Dòng sông này thì sâu bằng đồng đúc đua kia)

“Less...than" = "not as...as" = "not so...as”. Cơ mà trong lối nói thân mật, "not as...as/not so...as” thường được sử dụng hơn “less...than”Ví dụ:

This dress is less expensive than that one = This dress is not as/so expensive as that one. (Cái váy này thì không đắt như cái váy kia)

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta thực hiện cấu trúc: S + V + twice (a half/ three/ four/ five... Times) + as + adj/adv + as + noun/ pronoun/ clauseVí dụ:

This house is about twice as big as that one. (Ngôi bên này thì to gấp khoảng gấp đôi ngôi nhà kia)

He is three times as handsome as my friends. (Anh ta thì đẹp nhất trai gấp cha lần bạn tôi)

Lưu ý: Từ cha lần trở lên chúng ta sử dụng số đếm + times

Ví dụ: three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm)

Bài tập so sánh bằng

Dưới đấy là tổng hợp các câu trắc nghiệm bao gồm sử dụng kỹ năng phần đối chiếu bằng. Bài xích tập đặt ở dạng trắc nghiệm có phân tích và lý giải theo xu hướng của đề thi hiện tại tại. Do đó bài tập từ bỏ luận sẽ được công ty chúng tôi lược bỏ.

Câu 1: Ms. Jones isn’t as nice ………… Ms. Smith.

A. As

B. For

C. Like

D. To

Ta thấy mở ra dấu hiệu của cấp so sánh ngang bằng, bởi vậy, ta chọn giải pháp A để kết thúc cấp đối chiếu ngang bởi đó.

Dịch nghĩa: Cô Jones không xuất sắc bụng bằng cô Smith.

Câu 2: I’ll be there …………….. I can.

A. Sooner as

B. No sooner as

C. As soon as

D. Soonest as

Ta bao gồm cụm “as soon as” để mô tả một hành động sẽ xẩy ra ngay sau một hành động khác. Đây là 1 trong cụm núm định. Vì chưng đó, phương án chính xác là phương án C.

Dịch nghĩa: Tôi đang tới đó ngay trong lúc có thể.

Câu 3: Hotels have developed ………….. Restaurants.

A. as rapidly as

B. So rapidly that

C. As rapid as

D. As rapid than

Trong khu vực trống ta sẽ thiếu một trạng từ để xẻ nghĩa mang lại động trường đoản cú “developed” đề xuất không lựa chọn C với D. Giải pháp B quan trọng chọn được vì “so” + tính từ/ trạng từ + “that” + mệnh đề. Phương án và đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: hồ hết khách sạn cải cách và phát triển nhanh tựa như các nhà hàng.

Câu 4: My father is …………. As yours.

A. Old

B. as old

C. Older

D. So old

Trong câu bên trên ta sử dụng cấu trúc cấp so sánh ngang bằng, phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: bố của tôi béo tuổi bằng cha bạn.

Câu 5: She speaks English as ………….. As you.

A. Clear

B. Clearly

C. Clearness

D. Very clear

Trong địa điểm trống ta thiếu thốn một trạng từ để té nghĩa mang đến động từ “speaks và để hoàn thành cấp so sánh ngang bằng. Do đó, phương án chính xác là phương án B.

Dịch nghĩa: Cô ấy nói tiếng Anh rõ ràng như cậu vậy.

Câu 6:Your pencil is ……………

A. as sharp

B. Not sharp

C. Sharper

D. Sharp

Trong câu trên ta áp dụng cấp so sánh ngang bằng. Ta thiếu thốn “as” với một tính trường đoản cú (đứng sau rượu cồn từ to be “is?). Vì đó, phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: cây bút chì của người sử dụng sắc như bút chì của tôi.

Câu 7: Despite its smaller size, the Indian Ocean is ……………….. The Atlantic Ocean.

A. As depth as

B. Is the same deep as

C. Deeper as

as deep as

Trong câu trên, ta thực hiện cấp đối chiếu ngang bằng, mặc dù trong câu vẫn thiếu tính từ, do thế ta một số loại được phương án A cùng C. Phương pháp B cũng là một trong những phương án sai bởi vì “the same + danh từ bỏ + as” mà lại “deep” lại là một tính từ. Phương án đúng là phương án D.

Dịch nghĩa: mặc dù có kích thước nhỏ tuổi hơn, tuy vậy Ấn Độ Dương lại sâu rộng Đại Tây Dương.

Câu 8: Sharon ……….. From other women I know.

A. Different

B. As different

C. differs

D. More different

Trong câu trên, ta phát hiện ra câu đã thiếu một rượu cồn từ. “Sharon” là một trong những danh từ số ít, do đó động từ buộc phải được chia ở dạng số ít. Phương án chính xác là phương án C.

Dịch nghĩa: Sharon không giống so với toàn bộ những người thiếu phụ tôi từng biết.

Câu 9: You can take ………. Books as you want.

A. as many

B. As much

C. So much

D. Too many

Trong câu này ta sử dụng cấu trúc của cấp đối chiếu ngang bằng. Vày “books” là một trong danh từ đếm được, ta sẽ không còn sử dụng “much”. Phương án chính xác là phương án A.

Dịch nghĩa: chúng ta có thể lấy bao nhiêu sách tùy thích.

Câu 10: This one is prettier, but it costs …………… as that one.

A. As much as

B. twice as much

C. As many

D. Twice as many

Ta nhận ra ngay cách thực hiện A là phương án sai. 3 cách thực hiện B, C và D đều bảo vệ về phương diện ngữ pháp của cấu tạo so sánh. Tuy vậy bám vào hễ từ “cost”, ta phát âm “cost” là tiêu tốn về khía cạnh tiền bạc, nhưng tiền là 1 trong những danh từ không đếm được, do đó, sử dụng “many” là ko phù hợp. Phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: đặc điểm này đẹp hơn, cơ mà đắt gấp rất nhiều lần cái kia.

Câu 11: You must explain your problems

A. As clear as you can

B. as clearly as you can

C. As clear than you are

D. As clearly as you are

Ta phân biệt cả bốn phương án hồ hết đúng về mặt cấu trúc của cung cấp so sánh. Mặc dù nhiên, trong chỗ trống ta vẫn thiếu một trạng từ bỏ để bửa nghĩa mang đến động tự “explain”, bởi vì vậy, giải pháp C và giải pháp A là hầu hết phương án sai. Trong cấp so sánh, hai vế cần phải có sự tương đồng. Vì chưng đó, Phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: bạn phải giải thích vấn đề này cụ thể hết sức gồm thể.

Câu 12: His house is …………. Mine.

A. twice as big as

B. As twice big as

C. As two times big as

D. As big as twice

Theo cấu tạo của cấp đối chiếu gấp nhiều lần: số lần + as + tính từ/trạng tự + as, phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: nhà đất của anh ấy to gấp hai lần nhà của tôi.

Câu 13: For many children, nothing seems so exciting …………… their first airplane ride.

A. So does

B. as

C. Same

D. Is

Trong bốn phương án, phương pháp B có thể thay vào nhằm hoàn thành cấu trúc của một cấp so sánh ngang bằng, do đó, phương án chính xác là phương án B.

Xem thêm: Bài Tập Mảng Một Chiều Trong C Ực Hay Trong C++ Có Đáp Án, Bài Tập Mảng Một Chiều Trong C

Dịch nghĩa: Đối với không ít trẻ em, không tồn tại gì thú vị bằng lần đầu đi thứ bay.