Thì hiện nay tại tiếp nối là một trong những thì cơ bạn dạng và thông dụng tốt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên có nhiều bạn dù đã làm được học qua về cấu trúc và cách sử dụng của loại thì này tuy nhiên vẫn chưa sử dụng được hoàn toàn thành thạo. Gọi được trở ngại đó, TOPICA Native đã tổng hợp đa số bài tập thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) – có đáp án để bạn có thể cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân mình một cách nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án và giải chi tiết

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều các dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh thì lúc này tiếp diễn nhiều chủng loại nhưng cũng vô cùng đơn giản để các chúng ta có thể từng bước chinh phục được thì lúc này tiếp diễn. Hãy ráng gắng xong xuôi hết những bài tập tiếp sau đây nhé! chắc chắn là nếu hoàn toàn có thể “xử lý” chúng một cách hối hả thì trình độ chuyên môn tiếng Anh của bạn sẽ rất lên tương đối nhiều đấy.

1. Bắt tắt lý thuyết về thì hiện tại tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu lấp địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
 S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)Ví dụ:

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren’t arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving? Yes, S + am/is/are.

No, S+ am/is/are + not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?Ví dụ:

Who is Kate talking to on the phone?

Isn’t he coming to lớn the dinner?

1.2. Cách thực hiện thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời gian nói.VD: I am watching TV now. (Tôi đang xem truyền hình bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói tầm thường đang ra mắt và không kết thúc, nhưng không nhất thiết yêu cầu thực sự diễn ra ngay lúc nói. 

VD: Anna is finding a job. (Anna sẽ tìm kiếm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.

VD: He is going to Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đang tới thành phố hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, hay được sử dụng với mục đích phàn nàn về hành vi khiến người nói khó chịu và bực mình. 

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc vượt to)

Diễn tả một vấn đề đang cố gắng đổi, trở nên tân tiến nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của khách hàng đang được nâng cao đáng ghê ngạc)

1.3. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì lúc này tiếp diễn


Một số vệt hiệu phân biệt thì bây giờ tiếp diễn thông dụng như sau:

Trạng tự chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: tức thì bây giờAt the moment: lúc nàyAt present: hiện tại tạiAt + giờ nắm thể: dịp … giờMột số đụng từLook! : nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy lặng lặng!Watch out! : Hãy coi chừng
Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

2. Những để ý khi làm bài bác tập thì bây giờ tiếp diễn

Khi kết thúc bài tập hiện tại tiếp diễn, chúng ta cần để ý 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu vẫn học qua ngữ pháp giờ Anh về thì bây giờ tiếp diễn, chắc chắn các bạn đều biết trong câu bắt buộc phải có “tobe + V_ing”. Mặc dù nhiên lý thuyết đôi khi không song song với thực hành.

Trong quy trình vận dụng làm bài bác tập thì lúc này tiếp diễn, họ vẫn hay quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau đụng từ. Đây là lỗi thường xuyên chạm mặt nhất trong bài, không chỉ riêng với bài tập thì hiện tại tiếp diễn mà với các thì tiếp diễn nói chung. Chúng ta nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tiếp tục và thì bây giờ đơn

Một giữa những cách sử dụng của thì hiện tại tại tiếp nối đó là miêu tả hành cồn lạ phi lý trong khi chúng ta đang quen có tác dụng một bài toán gì đó.

Ví dụ:

I always play tennis in the morning, but today I’m playing volleyball instead.

(Tôi luôn chơi tennis hằng ngày nhưng hôm nay tôi nghịch bóng chuyền.)

→ Tức là bình thường mình vẫn đùa tennis, hôm nay mình đổi thành chơi bóng chuyền

have Maths on Tuesdays, but I’m having Science on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào các thứ bố nhưng thứ tía tuần này tôi học tập môn khoa học)

→ Bình thường xuyên vào sản phẩm 3 học tập toán cơ mà riêng trang bị 3 tuần này học khoa học

2.3. Nhầm lẫn thì hiện tại tiếp diễn với thì tương lai đơn

Cách sử dụng khác nữa của thì hiện trên tiếp diễn là diễn đạt hành đụng sẽ xảy ra sau này nhưng có planer và dự tính sẵn. Trong những khi đó thì tương lai đơn được dùng diễn tả hành động trong tương lai nhưng không có chủ ý sẵn.

Ví dụ:

I’m going to lớn the zoo with my cousins on Thursday.

(Tôi vẫn đi sở thú với anh em họ vào sản phẩm công nghệ 5) => đã có dự trù sẵn

Oh! Someone is knocking the door, I’ll open it.

(Oh! Có nhiều người đang gõ cửa. Tôi sẽ mở nó) => việc mở cửa hoàn toàn không được dự trù sẵn trường đoản cú trước

3. đoạn phim hướng dẫn vớ tần tật về thì bây giờ tiếp diễn

4. Bài bác tập thì hiện nay tại tiếp tục có đáp án

4.1. Bài bác tập thì hiện tại tại tiếp nối cơ bản

TOPICA Native sẽ tổng hợp các bài tập thì hiện nay tại tiếp nối lớp 6 và các lớp để tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các động từ bên dưới đây

VD: go → going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu ở cột phía bên trái với cột bên phải làm sao cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Bởi vì you have something to lớn eat?

3. My family don’t have anywhere lớn live right now.

4. I have to come home now.

5. John doesn’t collect books anymore.

6. I go khổng lồ the gym three times a week.

 7. Lt isn’t true what they said.

8. I’m afraid I don’t bring the raincoat.

a. Lt’s getting very late.

b. They’re lying.

c. Lt’s starting to rain.

d. He’s trying to sell it.

e. My children are getting hungry.

f. She’s trying khổng lồ sleep.

g. We’re looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Hoàn thành các câu sau áp dụng động từ trong ngoặc chia ở thì bây giờ tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where …………his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ………………..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ………………..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be)…………. Downstairs now. They (play) …………..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)…………………a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ………………..me cash và never (give)……………….. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ……..at me lượt thích that? What happened?a. Vày you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I…….in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It……..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -“Are you ready, Belle?” “Yes, I……………”a. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy………..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong xuôi các câu sau She/ wash / her hair. => ………………………………………………………………………… It/ snow. => …………………………………………………………………………Jack and Rose/ sit/ on the couch. => ………………………………………………………………………..It/ rain/ heavily. => ………………………………………………………………………… Linda/ learn/ French. => ………………………………………………………………………… My dad/ listen/ khổng lồ the stereo. => …………………………………………………………………………. My friends/ smoke/ in their rooms.=> ……………………………………………………………………….. I/ play/ video games. . => ……………………………………………………………………….. You/ watch/ movies? => ……………………………………………………………………….. What/ you/ think? => ………………………………………………………………………… What/ your two kids/ do? => …………………………………………………………………………. It/ snow/ ? => ………………………………………………………………………… That computer/ work? => …………………………………………………………………………. Jane/ write/ a novel. => …………………………………………………………………………. Why/ you/ cry ? => …………………………………………………………………………..Bài 6. Trả tất các cuộc hội thoại A: I saw Brian a few day ago.

Xem thêm: Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Violet, Cách Dùng Although Và In Spite Of/Despite Violet

B: Oh, did you? (What/ he/ do) ………. These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) ……. It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) …………. In your new job?B: Not bad. It’s wasn’t so good at first, but (things/ get) ….. Better now.Bài 7. đến dạng đúng của động từ trong ngoặcLook! The car (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?Now they (try) to lớn pass the examination.It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) to her mother about her bad marks.At present they (travel) khổng lồ New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ thắc mắc có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom & Dad singing a tuy nhiên at the moment?Are you wearing your grandfather’s shoes today?Are you and your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?