Thì hiện nay tại tiếp tục trong tiếng anh là trong những thì hay được sử dụng trong việc tiếp xúc hằng ngày. Đó là lý do trong những chương trình sách giáo khoa và các cuộc thi phổ thông tiếng anh đông đảo được sử dụng rộng rãi. Nội dung bài viết hôm nay tháng giờ đồng hồ anh xin trình làng đến các bạn học sinh, sv tổng tiệm về thì hiện tại tiếp tục và một số trong những bài tập thì lúc này tiếp diễn bao gồm lời giải cụ thể để chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao


Tóm tắt lý thuyết thì lúc này tiếp diễn

*

Cấu trúc (Form)

Thể khẳng định (Affirmative form)

I + amHe/She/It + Is + verb-ingWe/You/They + are

Ex:

Look. That man is taking a photo of you. (Nhìn kìa. Người đàn ông đó đang chụp ảnh bạn.)

Thể bao phủ định (Negative form)

*

Subject + am/ is/ are + not + verb-ing

Ex:

The children aren’t playing in the yard at the moment. (Vào hôm nay bọn trẻ em không đùa trong sân.)

Thể ngờ vực (Interrogative form)

Am/Is/Are + subject + verb-ing

Ex:

What are you looking for? (Bạn đã tìm gì vậy?)

 Cách dùng (Usage)

*

– Thì hiện nay tại tiếp tục được dùng để làm diễn tả:

– hành vi đang thực sự diễn ra ngay thời điểm nói.

Ex:

What are you doing? (Bạn đang làm những gì đó?)I am studying English. (Tôi đang học giờ Anh.)Listen! The baby is crying. (Nghe xem! Em nhỏ nhắn đang khóc.)

– hành động nói tầm thường đang diễn ra nhưng không độc nhất vô nhị thiết nên thực sự diễn ra ngay cơ hội nói.

Ex:

I am reading an interesting book at the moment. I’ll lend it lớn you when I’ve finished it. (Lúc này tôi sẽ đọc một cuốn sách cực kỳ hay. Khi nào đọc ngừng tôi sẽ cho mình mượn.)→điều này không có nghĩa là người nói đã đọc cuốn sách đó vào tầm khoảng nói, cơ mà là anh ta đã ban đầu đọc nó nhưng chưa đọc xong. Anh ta vẫn đọc dở cuốn sách.Susan is writing another book this year. (Năm nay Susan sẽ viết thêm 1 cuốn sách nữa.)điều này không tồn tại nghĩa là bây giờ cô ấy đang ngồi viết.

Hai bí quyết dùng này thường được sử dụng với các trạng trường đoản cú hoặc các trạng từ chỉ thời gian: now (bây giờ), right now (ngay thời gian này), at present (hiện tại, bây giờ), at the moment (lúc này, hiện tại nay), at the present time (vào dịp này)

– hành động sẽ xảy ra về sau gần. Biện pháp dùng này thường diễn đạt một sự sắp xếp hoặc một kế hoạch đã được dự định trước với thường phải kết phù hợp với trạng trường đoản cú chỉ thời gian tương lai (vì nếu không có trạng trường đoản cú chỉ thời gian tương lai, bạn nghe dể đọc nhầm là hành động đang xảy ra).

Ex:

He is coming tomorrow. (Ngày mai anh ta đã đến.)We are going to Mexico next year. (Năm tới cửa hàng chúng tôi sẽ đi Mexico.)

– hành động có đặc thù tạm thời.

Ex:

I often go to lớn school by bike, but this week my bike breaks down so I am walking to school. (Tôi thường đi học bằng xe cộ đạp, mà lại tuần này xe đạp của tôi bị hỏng đề nghị tôi đi bộ đến trường.)Jane is working at a sports siêu thị for six weeks.(Jane làm việc ở shop bán vật thể thao vào 6 tuần.)

– hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay cạnh tranh chịu cho tất cả những người nói. Phương pháp dùng này được dùng với trạng tự always, continually, constantly.

Ex:

He is always losing his keys. (Anh ta cứ tấn công mất khóa xe mãi.) ( He loses his keys very often)I’m continually making silly mistakes. (Tôi luôn phạm số đông lỗi ngớ ngẩn.) (make silly mistakes too often.)

* giữ ý: Không cần sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (present progressive tense) với các động từ chỉ thừa nhận thức, tri giác hoặc sự sở hữu như: to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, own belong, have,… Với các dộng từ bỏ này, ta dùng thì bây giờ dơn (present simple).

Ex:

I am tired now. (Bây tiếng tôi đang mệt.)She wants khổng lồ go for a walk at the moment. (Lúc này cô ta mong đi dạo.)Do you see what I mean? (Bạn tất cả hiểu gần như gì tôi ý muốn nói không?)

Các phó tự thường được dùng chung cùng với thì lúc này tiếp diễn:

– Thì hiện tại tại tiếp tục thường được dùng với những trạng trường đoản cú hoặc nhiều trạng tự chỉ thời gian:

 now (bây giờ), right now (ngay lúc này), at present (hiện tại, bây giờ), at the moment (lúc này, hiện tại nay), at the present time (vào cơ hội này) …

Thì bây giờ tiếp diễn: cấu trúc, giải pháp dùng – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Bài tập thì lúc này tiếp diễn

*

1. Lựa chọn dạng từ đúng

He …… an email now.

a) is writing

b) is writing

Marry …… in the bed at the moment.

a) lying

b) is lying

I ….. In Paris this week.

a) am staying

b) stay

John ….. This month.

a) working

b) is working

My sister và mom …… now.

a) is cooking

b) are cooking

Oh, no! Look! She is crazy!

a) What is she wearing?

b) What does she wearing?

Don’t turn off the laptop.

a) I am working.

b) I’m not working.

I can hear Peter .

a) He is coming.

b) He isn’t coming.

Đáp án:

a He is writing an e-mail now.

b Marry is lying in the bed at the moment.

a I am staying in Paris this week.

b John is working this month.

b My sister và mom are cooking now.

a Oh, no! Look! She is crazy What is she wearing?

a Don’t turn off the Laptop. I am working.

a I can hear Peter. He is coming.

2. Bài tập xong xuôi câu có thực hiện thì hiện tại tiếp diễn

*

It’s 10 o’clock & I …………………………… a book. (read)

Where is Peter ? – He ………………………… his car. (mend)

My brother is not here. He ……………………………. The shopping. (do)

Please, stop! You ……………………….. So loudly! (sing)

Look.She …………………………………………….. Us. (watch)

We ………………………………… in London this week. (stay)

Đáp án:

It’s 10 o’clock và I am reading a book.

Where is Peter ? – He is mending his car

My brother is not here. He is doing the shopping.

Please, stop! You are singing so loudly!

Look. She is watching us.

We are staying in London this week.

3. Bài bác tập viết lại câu thực hiện thì lúc này tiếp diễn

(I/in Hastings/learn English/this winter) ………………………………………………………………….

(in the street/Tam & Trung/play/at the moment) ………………………………………………………………….

(decorate/she/in Thu Duc/these days/her flat) ………………………………………………………………………..

(just/look/they) ………………………………………………………………….

(a shower/Lan/take/now) ………………………………………………………………….

(the sun/shine/and/sunbathe/They) ………………………………………………………………….

Đáp án:

I am learning English in Hastings this winter.

Tam & Trung are playing in the street at the moment.

She is decorating her flat in Thu duc these days.

They are just looking.

Lan is taking a shower now.

The sun is shining and They are sunbathing.

4. Viết câu trả lời phủ định từ câu hỏi có sẵn

*

Is your best friend eating a candy?

………………………………………………………………….

Are you drinking water right now?

………………………………………………………………….

Is your brother playing the guitar?

………………………………………………………………….

Am I writing this Program with you?

………………………………………………………………….

Are your Mom and Dad singing a tuy vậy at the moment? ………………………………………………………………….

Are you wearing your grandfather’s shoes today? ………………………………………………………………….

Are you and your neighbor riding bikes now? ………………………………………………………………….

Are all your uncles sitting near you? …………………………………………………………………

Đáp án:

No, my best friend isn’t (is not) eating a candy.

No, I’m not (am not) drinking water right now.

No, he isn’t (is not) playing the guitar.

No, you aren’t (are not) writing this program with me.

No, they aren’t (are not) singing a song at the moment.

No, I’m not (am not) wearing my grandfather’s shoes today.

No, They aren’t (are not) riding bikes now.

No, they aren’t (are not) sitting near me.

5. Viết câu hỏi hoặc câu đậy định từ câu trả lời có sẵn

Simon is looking at us.

………………………………………………………………….

He is doing homework just now.

………………………………………………………………….

They are jogging in the park.

…………………………………………………………..

My friend is selling clothes.

………………………………………………………………….

Why are you smiling at me?

………………………………………………………………….

Is your cát eating the food?

………………………………………………………………….

Why are you reading with me?

………………………………………………………………….

Are you working on my computer? ………………………………………………………………….

Đáp án:

Simon isn’t (is not) looking at us.

He isn’t ( is not) doing homework just now.

They aren’t (are not) jogging in the park.

My friend isn’t (is not) selling clothes.

Why aren’t you smiling at me?

Why are you not smiling at us?

Isn’t your mèo eating the food?

Is the cat not eating the food?

Why aren’t you reading with us?

Why are you not reading with me?

Aren’t you working on your computer?

Are you not working on my computer?

6. Chấm dứt câu hỏi

– What …………………………………. At the moment?

I am writing a book.

– Which ……………………………………………………. ?

I am doing exercise a.

-………………………………………………………………. ?

No, nobody is helping him.

– Which …………………………………………………. ?

Well, I am making question c.

-………… your friends ………………………………. ?

No, they are not making question c.

– và what …………………………………………. Now?

I’m sorry, I don’t know what you are doing.

Đáp án:

What are you writing/doing at the moment?

Which exercise are you doing?

Is anybody helping him?

Which question are you making?

Are your friends making question c?

And what are you doing now?

7. Viết lại thắc mắc theo ý che định lại

My sister is sleeping.

Why ………………………………………………………. ?

(get up)

I am working at a home now.

Why ………………………………………………………. ?

(learn for exams)

Our son is waiting over there.

Why ………………………………………………………. ?

(wait with you)

you are flying lớn Hue.

Why ………………………………………………………. ?

(fly to domain authority Nang)

My parents aren’t doing anything.

Why ………………………………………………………. ?

(watch a movie)

I’m tired, so I’m drinking coffee.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Học Phí Đại Học Mỏ

Why ………………………………………………………. ?

(drink tea)

He is washing his clothes by hand.

Why ………….. His sister …………………………….. ?