Để nói tới tương lai, phần đa dự định, kế hoạch…trong giờ đồng hồ Anh thì bọn họ cần mang đến thì Tương Lai đối kháng và tương lai gần. Bài tập thì Tương lai đối chọi và sau này gần khá thông dụng trong IELTS với phương pháp nhiều ứng dụng theo rất nhiều ngữ cảnh khác nhau. Bởi vì vậy reset1010.com sẽ tổng thích hợp cho chúng ta những bài tập về thì Tương lai đối kháng và tương lai gần cực hay.
Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần có đáp án

I. Kim chỉ nan về thì Tương lai đối kháng và Tương lai sát

Trong quá trình học giờ Anh, sẽ rất ít bạn để ý đến sự khác nhau của việc dùng thì tương lai đối chọi và thì sau này gần. Nếu tò mò một chút thì các bạn sẽ thấy nhì thì này khá đơn giản và dễ phân biệt. Nhưng lại hầu hết chúng ta đều gồm thói quen sử dụng thì tương lai đối kháng cho toàn bộ các hành vi sẽ diễn ra mà xem nhẹ rằng nếu phần đông hành động diễn ra theo kế hoạch thì phải dùng tương lai gần.

*
*
*
Bài tập về thì Tương lai 1-1 và sau này gần

Bài tập 1

Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

He (earn) ……………… a lot of money.She (travel) ……………… around the world.Hang (meet) ……………… lots of interesting people.Everybody (adore) ……………… you.We (not/ have) ……………… any problems.Many people (serve) ……………… you.We (anticipate) ……………… your wishes.There (not/ be) ……………… anything left to wish for.Everything (be) ……………… perfect.But all these things (happen/ only) ……………… if you marry me.If it rains, he (stay) ……………… at homeIn two days, I (know) ……………… my resultsI think he (not come) ……………… back his hometownI (finish) ……………… my report in 2 days.We believe that she (recover) ……………… from her illness soon

Bài tập 2

Hoàn thành các câu sau bằng từ vào ngoặc

The film ……………… at 12 am. (to end)Taxes ……………… next year. (to increase)I ……………… your thư điện tử address. (not/ khổng lồ remember)Why ……………… me your bike? (you/ not/ to lend)……………… the window, please? She can’t reach. (you/ lớn open)The restaurant was terrible! I ……………… there again. (not/ to lớn eat)Rooney ……………… his teacher for help. (not/ to ask)I ……………… to lớn help you.

Xem thêm: Bài Tập Thì Tương Lai Đơn Và Tương Lai Gần Có Đáp Án Chi Tiết)

(to try)Where is your ticket? The train ……………… any hour. (to arrive)While the dog’s away, the mice ……………… (to play)

Bài tập 3

Dùng hầu hết từ đến trước để hoàn thiện câu