THÌ TƯƠNG LAI GẦN – FULL CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬPI. Khái niệm/cách sử dụng thì tương lai gầnII. Phương pháp thì tương lai gầnIII. Dấu hiệu nhận biết

THÌ TƯƠNG LAI GẦN – FULL CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

I. Khái niệm/cách dùng thì sau này gần

1. Khái niệm

Thì tương lai gần (Near future tense) sử dụng để miêu tả một kế hoạch, dự định rõ ràng có giám sát và đo lường trong tương lai không xa. Mặc dù nhiên, các hành vi trong thì sau này gần đều có kế hoạch, tất cả mục đích, có dự định cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần lớp 6

*
2. Bí quyết sử dụng

Dùng để miêu tả một dự định, planer trong tương lai.

Ví dụ:

– He is going to get married this year. (Anh ta ý định sẽ kết hôn trong những năm nay.)

– We are going to take a trip to sài gòn city this weekend. (Chúng tôi ý định sẽ làm cho một chuyến tới tp. Hcm vào vào cuối tuần này.)

Dùng để miêu tả một dự kiến có căn cứ, có vật chứng cụ thể.

Ví dụ:

– Look at those dark clouds! It is going lớn rain. (Hãy nhìn đông đảo đám mây cơ kìa! Trời sắp đến mưa đấy.)

– Are you going khổng lồ cook dinner? I have seen a lot of vVí dụetables on the table. (Bạn sẵn sàng nấu bữa tối à? Tớ vừa trông thấy không ít rau trái cây ở bên trên bàn.)

– The sky is very black. It is going to lớn rain.

– I crashed the company car. My boss isn’t going to bevery happy!

Một số cách thực hiện “going to”:Chúng ta dùng “Going to” khi chúng ta nói về chiến lược hay ý định trong tương lai.

Ví dụ:

– I have won $1,000. I am going to buy a new TV.

– When are you going khổng lồ go on holiday?

Chú ý rằng chiến lược hay dự định này không nhất định phải là sau này gần.

Ví dụ:

– When I retire I’m going to lớn go back to Barbados to live.Khi tôi về hưu tôi sẽ trở về sống ở Barbados.

– In ten years time, I’m going khổng lồ be quái dị of my own successful company.Trong vòng 10 năm, tôi sẽ đổi thay ông chủ của người tiêu dùng rất thành công xuất sắc của riêng biệt tôi.

Chúng ta sử dụng “Going to” khi bọn họ muốn dự báo phụ thuộc vào các dấu hiệu chúng ta cũng có thể thấy ở hiện tại tại.

Ví dụ:

– Look out! That cup is going to lớn fall off.Nhìn kìa, mẫu cúp kia chuẩn bị rơi xuống rồi.

– Look at those black clouds. It’s going to lớn rain soon.Nhìn phần đông đám mây black đó kìa. Trời sắp tới mưa rồi.

– These figures are really bad. We’re going to lớn make a loss.Những số liệu này thiệt tệ. Họ sẽ thua kém lỗ mất thôi.

– You look very tired. You’re going to lớn need lớn stop soon.Anh trông thật mệt nhọc mỏi. Anh buộc phải phải dừng lại thôi.

Chúng ta hoàn toàn có thể thay cố kỉnh “Going khổng lồ go” bằng “Going”.

Ví dụ:

– I`m going out later.Tôi sẽ ra phía bên ngoài sau.

– She`s going lớn the exhibition tomorrow.Ngày mai cô ấy sẽ tới buổi triển lãm.


II. Cách làm thì sau này gần

1. Thể khẳng định:

S + is/ am/ are + going lớn + V(nguyên thể)

Trong đó: S (subject): nhà ngữ

is/ am/ are: là 3 dạng của “to be”

V(nguyên thể): Động từ ở dạng nguyên thể

Chú ý:

– S = I + am = I’m

– S = He/ She/ It + is = He’s/ She’s/ It’s

– S = We/ You/ They + are = We’re/ You’re/ They’re

Ví dụ:

– Iam going seea film at the cinema tonight.(Tôi sẽ đi xem phim tại rạp chiếu phim về tối nay.)

– Sheis going tobuy a new car next week. (Cô ấy sẽ thiết lập một cái xe bắt đầu vào tuần tới.)

– We are going to Paris next month. (Chúng tôi sẽ đi tới Paris trong thời điểm tháng tới.)

2. Thể đậy định:

S + is/ am/ are + not + going to lớn + V(nguyên thể)

Câu tủ định ta chỉ việc thêm “not” vào tức thì sau cồn từ “to be”.

Chú ý:

– am not: không có dạng viết tắt

– is not = isn’t

– are not = aren’t

Ví dụ:

– Iam not going lớn attendthe class tomorrow because I’m very tired.(Tôi đã không tham gia lớp học tập ngày mai vày tôi hết sức mệt.)

– Sheisn’t going to sellher house because she has had enough money now. (Cô ấy sẽ không bán ngôi nhà của cô ấy cũng chính vì cô ấy đã bao gồm đủ tiền rồi.)

– They aren’t going to cancel the meeting because the electricity is on again. (Họ sẽ không hủy quăng quật cuộc họp do đã có điện trở lại.)

3. Thể nghi vấn:

Is/ Am/ Are + S + going khổng lồ + V(nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + is/am/ are.

No, S + is/am/are.

Câu hỏi ta chỉ việc hòn đảo động từ bỏ “to be” lên trước nhà ngữ.

Ví dụ:

– Are you going khổng lồ fly to lớn America this weekend? (Bạn đã bay tới mỹ vào vào ngày cuối tuần này à?)

Yes, I am./ No, I’m not.

– Is he going to lớn stay at his grandparents’ house tonight? (Cậu ấy vẫn ở lại nhà ông bà cậu ấy về tối nay đề nghị không?)

Yes, he is./ No, he isn’t.

Chú ý:

– Động từ bỏ “GO” khi chia thì tương lai ngay sát ta áp dụng cấu trúc:

S + is/ am/ are + going

Chứ ta không sử dụng: S + is/ am/ are + going lớn + go

Ví dụ:

– I am going to the tiệc ngọt tonight. (Tôi sẽ tới bữa tiệc tối hôm nay.)

III. Tín hiệu nhận biết

Để xác minh được thì sau này gần, cần phụ thuộc vào ngữ cảnh cùng các minh chứng ở hiện tại

Dấu hiệu nhận thấy thì sau này gần bao hàm các trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai giống như dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn, mà lại nó bao gồm thêm những địa thế căn cứ hay những vật chứng cụ thể.

– in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Ví dụ:

TomorrowI am going lớn visit my parents in New York.I have just bought the ticket. (Ngày mai tôi sẽ đi thăm phụ huynh tôi sinh hoạt New York. Tôi vừa mới sắm vé rồi.)

Ta thấy “Ngày mai” là thời hạn trong tương lai. “Tôi vừa mới sắm vé” là dẫn chứng ví dụ cho việc sẽ “đi thăm phụ huynh ở New York”.

Công thức Thì sau này đơn & Tương lai gần:
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠNTHÌ TƯƠNG LAI GẦN
1. Khổng lồ be:S+ will/shall + be + Adj/nounEx: He will probably become a successful businessman2. Verb:S+will/shall+V-infinitiveEx: Ok. I will help you to khuyễn mãi giảm giá with this.1. To lớn be:S+be going to+be+adj/nounEx: She is going khổng lồ be an actress soon2. Verb:S + be going to + V-infinitiveEx: We are having a tiệc ngọt this weekend

Cách sử dụng:

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠNTHÌ TƯƠNG LAI GẦN
1. Diễn đạt một quyết định ngay tại thời khắc nói (On-the-spot decision)Ex:– Hold on. I‘ll geta pen.- We will seewhat we can vì chưng to help you.2. Diễn tả lời dự đoán không tồn tại căn cứEx:– People won’t goto đời jupiter before the 22nd century.- Who vày you think will getthe job?3. Signal Words:I think; I don’t think; I am afraid; I am sure that; I fear that; perhaps; probably1. Diễn tả một kế hoạch, ý định (intention, plan)Ex:- I have won $1,000. I am going lớn buya new TV.- When are you going to goon holiday?2. Diễn đạt một lời dự đoán nhờ vào bằng bệnh (evidence) ở hiện nay tạiEx:– The sky is very black. It is going to snow.- I crashed the company car. My quái nhân isn’t going to lớn bevery happy!3. Signal words:Những evidence ở hiện tại

Bài tập thì sau này gần

Dạng 1: Trắc nghiệm có giải thuật chi tiết

Câu 1:Tomorrow I ……………..my grandparents.

A. Am going lớn visit

B. Will have visited

C. Have visited

D. Visit

Các thì tương lai đơn và tương lai gần đều dùng để làm nói một chiến lược trong tương lai. Thì tương lai đối chọi dùng khi kế hoạch vừa được đề ra ngay tại thời khắc nói. Thì tương lai gần cần sử dụng khi kế hoạch đã tất cả từ trước thời gian nói. Câu này trường hợp không rõ nên hoàn toàn có thể chọn cả hai. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa:Ngày mai tôi vẫn đi thăm ông bà.

Câu 2:At present, they ………. At their office.

A. Have worked

B. Are going to work

C. Are working

D. Have been working

Dấu hiệu thừa nhận biết: “At present”. Họ chia thì hiện tại tiếp diễn. Phương án và đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Hiện giờ bọn họ đang thao tác ở văn phòng.

1. Sử dụng các câu dưới đây để trả lời các trường hợp trong 1 – 8.

Use the following sentences to lớn respond to lớn situations in 1 – 8.He is going to lớn win.You are going khổng lồ fail.I’m going to be ill.It isn’t going khổng lồ rain.I’m not going lớn be ill.You aren’t going khổng lồ fail.It’s going khổng lồ rain.He isn’t going to lớn win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going lớn rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going to lớn fail.3 I’m so tired. I’m going khổng lồ be ill.4 The sun is shining. It isn’t going khổng lồ rain.5 You are learning so hard. You aren’t going to lớn fail.6 I’m OK. I’m not going to lớn be ill.7 He is playing so well. He is going to lớn win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going to lớn win.

2. Kết thúc các email bên dưới sử dụng thì sau này gần

Complete the thư điện tử with following verbs & “going to”.tell change move not buy like find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing to you khổng lồ let you know that I …………………………………………….. Lớn Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want lớn live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Vày you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife and I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. To lớn work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My boss khủng doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have lớn go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going khổng lồ moveEverything is going lớn changeWe are not going lớn buywe are not going to lớn tidyyou are going to likeMy wife and I are going khổng lồ findwe are not going to travelWe are going to workI am going khổng lồ tellHe is going lớn kill

3. Viết những câu hỏi bên dưới sử dụng các động từ vào ngoặc và “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why bởi you need your driving licence? (you | drive)Are you going to lớn drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided lớn be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why bởi you want lớn take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going to lớn work more?Is he going to die?Is it going to lớn be cold?Are you going to lớn continue in future?Are they going to retire?Is she going khổng lồ start any diet?Is it going khổng lồ fall down?How are you going to lớn reach that?Is it going to lớn bite me?What are you going khổng lồ do?

4. Các từ dưới được thu xếp ngẫu nhiên, hãy sử dụng chúng để viết những câu theo thì tương lai gần

Use these jumbled words to make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | to lớn | going | notAre you not going lớn drive anymore?not | he | telephone | khổng lồ | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | to | aren’t | manager | ngân hàng | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | to lớn | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | khổng lồ | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | to | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to | going | her | to lớn | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | to | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | to lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going lớn telephone the police?Aren’t you going khổng lồ see the bank manager?Are they not going to lớn plant the trees?Are you not going to play tennis tomorrow?Isn’t Simon going to look for a new job?Aren’t you going lớn give her a present?Is Mr. Jones not going to stop smoking?Aren’t your brothers going khổng lồ learn German?

5. Sử dụng những từ trong ngoặc và “going to” để dứt các cấu hỏi, viết đúng lại tin tức và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets & “going to” to do the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going to lớn have a new car?We aren’t going to lớn buy a new car.We are going to look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. To India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Bài Tập Về Danh Từ Số Ít Và Số Nhiều, Bài Tập Về Danh Từ Số Ít Và Danh Từ Số Nhiều

Đáp án:

Are you going to lớn cut the grass?I am not going khổng lồ work in the garden.I am going to lớn clean the windows.Are the Scotts going to lớn build a new house?They are not going to lớn have a house.They are going to rent a flat.Is your dad going to watch the football match?He is not going lớn stay at home.My parents are going to bởi some shopping.Is your sister going khổng lồ fly to India?She is not going khổng lồ fly to India.My friends are going to lớn visit India.