Thì tương lai ngừng (Future Perfect Tense) với tương lai xong xuôi tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là hai trong số thì cơ bản nhất của ngữ pháp giờ Anh. Trong môi trường xung quanh ngoại ngữ, hai thì này được áp dụng khá thịnh hành và quan trọng. Sau đây reset1010.com tổng hợp kỹ năng cơ bạn dạng về 2 thì trên và các dạng bài tập thì tương lai trả thành và tương lai dứt tiếp diễn để bạn thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

*

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

+ S + will + have + Ved/PII + …

– S + will not (won’t) + have + Ved/PII + …

? Will + S + have + Ved/PII + …?

Cách dùng: thì tương lai chấm dứt sử dụng nhằm diễn đạt các vấn đề hoặc hành vi nào đó xong xuôi trước mốc thời điểm xác định ở tương lai.

Thì tương lai kết thúc còn diễn đạt sự việc/hành động dứt trước sự việc/hành động khác trong thời gian tương lai.

Dấu hiệu nhận thấy thì TLHT là gì?

– By + mốc thời gian

– By then

– By the over of +

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

+ S + will + have + been + Ving + …

– S + will not (won’t) + have + been + Ving + …

? Will + S + have + been + Ving + …?

Cách dùng: thì tương lai xong xuôi tiếp diễn diễn tả về hành động diễn ra và sẽ kéo dài liên tục đến một mốc thời điểm trong tương lai.

Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai chấm dứt tiếp diễn:

– By … for (khoảng thời gian).

– By then – By the time.


BÀI TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Bài 1: phân tách dạng đúng các động từ sau

1.Kim _____________ (finish) these courses next week.

2. When phái mạnh arrive, my family __________ (go) lớn bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ______ it __________ (stop) raining by tomorrow evening?

5. By next year, I __________ (live) in Paris for 2 years.

6. My older sister _______________ (write) these novels for 8 months by the over of this week.

7. ______ you ___________ (live) in Korea for 5 months by the end of this week.

8. When his brother arrive, they _________ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie __________ (write) a new song by the end of this year.

10. Linh ____________ (learn) English for 8 years by the end of next year.

11. Next moth is Bean và Lim’s 15th wedding anniversary. They ___________ (marry) for 15th years.

12. By the kết thúc of the month, Jim _________ (been) L.A for 3 years.

13. Hien’s mother ______________ (cook) dinner for 2 hours by the time her best friends arrive at her house.

14. Dung ____________ (play) tennis to 7 p.m.

15. By 8 p.m, Kien ______________ (wait) for his girlfriend for 30 minutes.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong các câu dưới đây

1.Phong will have playing football for 3 years if he plays again this week.

2. Her VCD will been published by the over of that month.

3. They will taken a IELTS test by tomorrow morning.

4. By Monday, Quynh will come back Vietnam with her family.

5. By next month, Viet’s family will live in that house for three decades.

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi

1.This is Lan’s nineth year of teaching experience.

➔ Lan __________________________________________.

2. Minh will be cold until I close the window.

➔ Minh ______________________________________________. (sweat)

3. Nguyen Nhat Anh will have written a new book by the end of this year.

➔ A new book _________________________________________.

4. Mr.Bean will điện thoại tư vấn hers và she must think about his proposal before that.

➔ Mr.Bean ____________________________________________. (consider)

5. My brother will have been writing these novels for 2 months by the over of this month.

➔ These novels ________________________________________.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.will have finished (diễn tả việc ngừng khóa học tập tại thời khắc trong tương lai)

2. Will have gone (When S + VHTĐ, S + will have Ved/PII)

3. Will have been learning (dấu hiệu: by next month)

4. Will it have rained…?(dấu hiệu: by tomorrow evening)

5. Will have been living (dấu hiệu: by next year)

6. Will have been writing (dấu hiệu: for 8 months by the kết thúc of this week)

7. Will you have been living…? (dấu hiệu: for 5 months by the kết thúc of this week)

8. Will have had (When S + VHTĐ, S + will have Ved/PII)

9. Will have written (dấu hiệu: by the kết thúc of this year)

10. Will have been learning (dấu hiệu: for 8 years by the over of next year)

11. Will have been married (diễn tả việc tổ chức triển khai lễ kỉ niệm tại thời gian trong tương lai)

12. Will have been (dấu hiệu: by the end of the month)

13. Will have been cooking (dấu hiệu: by the time)

14. Will have played (dấu hiệu: khổng lồ 7 p.m)

15. Will have been waiting (dấu hiệu: by 8 p.m)

Bài 2:

1.will have playing ➔ will have been playing (thiếu been)

2. Will been published ➔ will have been published (thiếu have)

3. Will taken ➔ will have taken (thiếu have)

4. Will come ➔ will have come (dấu hiệu: by Monday bắt buộc không phân chia ở sau này đơn)

5. Will live ➔ will have lived (dấu hiệu: by next month cần không phân tách ở tương lai đơn)

Bài 3:

1.Lan will have been teaching for nine years this year.

2. Minh will have been sweated cold until I close the window.

3. A new book will have been written by Nguyen Nhat Anh by the over of this years

4. Before Mr.Bean calls hers , she will have been considering about his proposal all the time.

5. These novels will have been being written by my brother for 2 months by the over of this month.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Thủy Lợi Năm 2022, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thủy Lợi

Nắm vững kim chỉ nan và thực hành thực tế bài tập thì tương lai kết thúc và TLHT tiếp tục sẽ giúp chúng ta có hiệu quả cao vào kiểm tra.