Ngữ pháp rất đặc biệt quan trọng trong việc tạo gốc rễ để rất có thể phát triển trọn vẹn các năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bài trước tiên khi nhắc tới ngữ pháp giờ Anh chắc chắn sẽ là về những thì trong giờ Anh và bài tập về 12 thì cơ bản trong giờ Anh. Bởi vì vậy trong bài viết này reset1010.com sẽ tổng thích hợp cho các bạn bài tập về những thì trong giờ đồng hồ Anh cùng kèm lời giải hướng dẫn bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh tổng hợp


1. Bài xích tập về thì quá khứ đơn

Chúng ta hay tập trung không hề ít vào định hướng mà quên đi việc thực hành trong những bài tập. Chính vì thế, trong bài bác học bây giờ không chỉ nhắc lại các kiến thức liên quan đến thì vượt khứ đối chọi mà những dạng bài xích tập trung tâm liên quan mang lại thì này được đào sâu hơn.

*
*
Định nghĩa thì quá Khứ đơn

Hi vọng chúng ta hoàn thành các bài tập về thì quá khứ đối kháng và kiểm soát lại đáp án ngay phía dưới nhé!

Bài tập 1

Cho dạng đúng của không ít từ vào ngoặc sau để tạo thành một bài IELTS Speaking part 2 gồm nghĩa.

I can remember many happy events of my life and out of those, I would lượt thích to talk about the sự kiện that I can still remember vividly. It (1-be)_________ indeed an exhilarating sự kiện and that was regarding my success in the board final exam. The moment I (2-hear)__________ that I had been awarded a scholarship for my performance in the board exam, I (3-become)___________ the happiest man in the world. This (4-be)________ truly a felicitous moment for me as it is something I was looking forward to very eagerly và the news (5-make)_________ my parents quite happy và proud. I would lượt thích to thank you for letting me talk about this event.

Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

I (6-wait) ___________almost a month with great anxiety for my result. I (7-start)______________ speculating so many things and many of them were negative. I could hardly stop thinking about my upcoming result during this period. The result was highly important & my college admission was dependent on it. I could not sleep well the night before the result publishing day. I think it is common for students lớn worry about their results, especially for important exams, and I was familiar with this type of concern. However, I have to lớn admit that I had been more worried about it than other exam results I can remember.The result was published at around 11.00 am and I (8-find)_________ that I did exceptionally well. I was so relieved and happy that I was on cloud nine. Then I hurriedly returned trang chủ and gave the news to lớn my parents. They were very happy. My father, who barely expresses his emotions (9-be)__________ also very pleased, và my mother called a few of our relatives to share the good news. I felt excited, happy & relieved. At that time I was about 15 years old. It (10-happen)__________ in our hometown called(… say the name of your hometown…). It was so pleasant an sự kiện that I still remember every bit of it.