Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập V-ing cùng To V trong giờ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập V + Ving giỏi V + to V trong giờ Anh (Phần 1) (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập V + Ving tốt V + khổng lồ V trong giờ Anh (Phần 1)

Tương ứng với từng bài xích trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập với hiểu sâu hơn những phần kim chỉ nan đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập to v và ving

Trước khi có tác dụng Bài tập V + Ving giỏi V + lớn V trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: V + Ving tốt V + to V trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ new mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm xong bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập V + Ving tuyệt V + to V:

Sau lúc làm dứt mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn bấm chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Put the verb into the correct size –ing or to .... Sometimes either size is possible.

1. They denied stealing the money. (steal)

2. I don"t enjoy .... Very much. ( drive)

3. I don"t want .... Out tonight.I"m too tired. (go)

4. I can"t afford .... Out tonight. I don"t have enough money. (go)

5. Has it stopped .... Yet? (rain)

6. Our team was unlucky to đại bại the game. We deserved .... (win)

7. Why bởi you keep .... Me questions? Can"t you leave me alone. (ask)

8. Please stop .... Me questions! (ask)

9. I refuse .... Any more questions. (answer)

10. One of the boys admitted .... The window. (break)

11. The boy"s father promised .... For the window lớn be rapaired. (pay)

12. If the company continues .... Money the factory may be closed. (lose)

13. Does Sarah know about the meeting? No,I forgot .... Her. (tell)

14. The baby began .... In the middle of the night. (cry)

15. Julia has been ill but now she"s beginning .... Better. (get)

16. I"ve enjoy .... You. I hope .... You again soon. (meet, see)

Hiển thị đáp án

2. Driving

3. To go

4. To go

5. Raining

6. To lớn win

7. Asking

8. Asking

9. To answer

10. Breaking

11. Khổng lồ pay

12. Losing

13. To tell

14. Crying or to lớn cry

15. To get

16. Meeting .... Lớn see


Bài 2: Here is some information about Tom when he was a child:

1. He was in hospital when he was four.

4. Once he fell into the river.

2. He went to lớn Paris when he was eight.

5. He said he wanted to lớn be a doctor.

3. He cried on his first day at school.

6. Once he was bitten by a dog.

He can still remember 1,2 & 4 but he can"t remember 3, 5 và 6. Write sentences beginning: He can remember ... or He can"t remember ...

1. He can remember being in hospital when he was four.

2. ..................................................

3. ..................................................

4. ..................................................

5. ..................................................

6. ..................................................

Hiển thị đáp án

2. He can remember going to Paris when he was eight.

3. He can"t remember crying on his first day at school.

4. He can remember falling into the river.

5. He can"t remember saying he anted khổng lồ be a doctor.

6. He can"t remember being bitten by a dog.


Bài 3: Complete each sentence with a verb in the correct form, -ing or to ...

1. A, Please rememver to lớn lock the door when you go out.

b, A: You lent me some money a few month ago.

B: Did I? Are you sue? I don"t remember .... You any money.

c, A: Did you remember .... Your sister?

B: Oh no, I completely forgot. I"ll her tomorrow.

d, When you see Steve, remember .... Him my regards.

e, Someone must have taken my bag. I clearly remember ... It by the window và now it has gone.

2. A, I believe that what I said was fair. I don"t regret .... It.

b, I knew they were in troubl, but I regret .... I did nothing lớn help them.

3. A, Ben joined the company nine years ago. He became assistant manager after two years, and a few years later he went on .... Manager of the company.

b, I can"t go on .... Here any more. I want a different job.

c, When I came into the room, Liz was reading a newspaper. She looked up and said hello, & then went on .... Her newspaper.

Hiển thị đáp án

1. B, lending

c, to lớn phone/ khổng lồ call

d, to give

e, leaving /putting

2. A, saying

b, to lớn say

3. A, to lớn become

b, working

c, reading


Đã có ứng dụng reset1010.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài đặt ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Violet, Cách Dùng Although Và In Spite Of/Despite Violet

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để thường xuyên theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.