Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 mang tới các bài tập toán, với đủ chủ đề như phép cộng, phép trừ, bài toán đồng hồ, tìm số lớn hơn, tìm số nhỏ hơn, luyện các dạng toán đặt tính rồi tính… giúp các em học sinh lớp 1 ôn luyện các dạng toán trong chương trình lớp 1, nhằm hệ thống lại kiến thức đã học trong dịp hè 2021 này.

Bạn đang xem: Bài tập toán cho học sinh lớp 1

Chỉ cần mỗi ngày cho bé luyện tập vài bài trong kỳ nghỉ hè, sẽ giúp bé không quên kiến thức đã học. Còn với những bé chuẩn bị vào lớp 1, các bậc phụ huynh cần rèn luyện cho bé kỹ năng đọc, đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em tự tin bước vào lớp 1.

272 bài Toán lớp 1 theo chủ đề

Bài 1: Số?


......+ 26 = 46

78 - .... = 70

90 - .... = 70


98 - ..... = 38

.... – 71 = 12

76 - ... = 0


6 + .... = 17

.....+ 37 = 67

54 - .... = 54


Bài 2: Tính


86 – 36 = ....

86 – 56 = ....

50 + 34 = ....

97 – 47 =.....


97 – 50 = ....

50 + 47 = .......

68 – 38 = .....

34 + 30 = ....


60 – 40 = .....

60 + 40 = ....

100 – 40 = ....

100 – 60 = ....


Bài 3: Tính


40 + 30 + 8 = .....

50 + 40 + 7 = ....

70 – 30 + 2 = ....


90 – 50 + 4 = ...

97 - 7 – 40 = ...

97 – 40 – 7 = ...


Bài 4: =


40 + 5 ...... 49 – 7......................................................

79 – 28 ...... 65 – 14.....................................................


34 + 25 ..... 43 + 15........................................................

79 – 24 ..... 97 – 42.......................................................


Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

.................................................................

.................................................................


.................................................................

.................................................................

Bài 6: Viết số:


Bảy mươi ba: .............

Ba mươi bảy: .............

Chín mươi lăm: ..........


Năm mươi chín: .........

Sáu mươi tư: .............

Năm mươi mốt: .........


Bài 7: Đặt tính rồi tính


17 - 6

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........


18 - 8

.........

.........

.........

17 - 3

.........

.........

.........

2 + 13

.........

.........

.........

15 - 4

.........

.........

.........


Bài 8: Tính


18 cm - 8cm + 7 cm =.............

15 cm + 4 cm - 9 cm = ............

12 cm + 6 cm - 6 cm = ............

16 cm - 2 cm - 4 cm = ............


19 cm - 5 cm + 3 cm =.............

10 cm + 7 cm - 5 cm = ............

14 cm - 4 cm + 4 cm = ............

Xem thêm: " Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tiếng Anh Là Gì ? Câu Hỏi Dân Ngành Luật Cần Biết

11 cm + 8 cm - 4 cm = ............


Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?