Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 cho học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp đỡ các con rất có thể hệ thống lại kiến thức, bên cạnh đó kèm theo các phiếu bài tập để những con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 cơ bản

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết hàng số và sắp xếp những số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: …………………………………………………….

– Theo đồ vật tự từ bự đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………..

– Theo trang bị tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo máy tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo máy tự:

– Từ bé xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ khủng đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: tìm kiếm số lớn nhất và số bé nhỏ nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhất bao gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ xíu nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số bự nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số bự nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào chỗ trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài toán có lời văn

Bài 1: Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả cặp đôi có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có 20 con vịt, dưới ao bao gồm 3 chục con vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính ưng ý hợp.

a) Có:13 chiếc kẹo

Có vớ cả: …. Mẫu kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. Bé lợn?

Bài 4: Viết phép tính say mê hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Cái kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học tập sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhì lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học sinh

Tổng hòa hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số mập nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số liền trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức tốc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan tất cả 2 cái bút chì, chị em mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp các số đang cho

a, Theo trang bị tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số cần tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số trường đoản cú 89 cho 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … 1-1 vị

Số lập tức sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục và … đối chọi vị

Chủ đề 2: Độ dài với đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo những số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục với …. Solo vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 17 có …. Chục cùng …. đối kháng vị.

Số 9 tất cả …. Chục cùng …. Solo vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 solo vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ không tính phạm vi 100

Phần chắc chắn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: hiệu quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề xuất điền vào chỗ chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ tất cả 19 quả táo, Hạ mang đến Ngọc 2 trái và mang lại Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: thực hiện phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số thích hợp vào địa điểm chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhì gà bà bầu ấp nở ra được tổng số 24 gà con, hiểu được gà mẹ đầu tiên ấp nở được số gà con bởi số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số. Hỏi gà bà mẹ thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi phát âm giờ.

Trên mặt đồng hồ đeo tay có kim ngắn chỉ giờ với kim dài chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ thời trang đang chỉ giờ đồng hồ đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 yêu cầu ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút sẽ được giờ ưng ý hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ để được giờ mê say hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào hàng đầu thì sẽ là 1 giờ.

Em phải vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

*

Dạng 3: khẳng định giờ ứng cùng với các hoạt động trong ngày.

Tùy vào từng hoạt động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: từ 6 giờ sáng mang lại 7 giờ phát sáng em đang dậy, tiến công răng, rửa mặt, bữa sớm rồi đi học.

Từ 7 giờ cho 10 giờ, em đang học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: từ 11 giờ cho 1 giờ chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ chiều em tham gia thể thao, tắm gội.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Rough Tiếng Anh Là Gì? H Tiếng Anh Là Gì?

Giờ tối: tự 6 giờ tối, em bước đầu ăn tối, học bài bác hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những tin tức mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp các nắm được những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học tập kỳ 1 đến học kỳ 2 nhé