Câu điều kiện (mệnh đề đk IF Clause)là trong những phần loài kiến thức đặc trưng trongngữ pháp giờ đồng hồ Anh, vị nội dung này thường luôn có trong trong số đề thi chuẩn quốc tế như TOEIC, IELTS.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện loại 1 và 2


Bài viết này sẽ giúp các bạn nhiểu rõ câu đk (Conditional sentences) là gì, kết cấu ngữ pháp vậy nào và cách dùng câu điều kiện như thế nào? để các bạn sử dụng giỏi trong thực tiễn và nâng cấp kết quả bài bác thi của mình.


I. Câu đk là gì Conditional sentences?

Câu điều kiệnlà loại câu cần sử dụng để diễn tả giả thiết về một sự việc xảy ra vớiđiều khiếu nại một vụ việc khác xảy ra. Giỏi nói cách khác, câu điều kiện là câu giả dụ thì

Ví dụ: ví như trời mưa thì tôi đã không tới trường được Như vậy, câu hỏi tôikhông đi học chỉ xẩy ra khi trời mưa

*
Cách cần sử dụng câu đk trong tiếng anh.

II.Cấu trúc của câu điều kiện

Cấu trúcngữ phápcủa câu điều kiện trong tiếng Anh sẽ bao gồm 2 phần là: mệnh đề thiết yếu (Main Clause) cùng mệnh đề phụ giỏi mệnh đề đk (IF Clause). Mệnh đề điều kiện (Nếu) thường nêu ra giả thiết và bắt đầu với IF còn mệnh đề chủ yếu (Thì) làkết quả khi mang thiết kia xảy ra.

Ví dụ: + If I tired, I will stay at home

Mệnh đề điều kiện, Mệnh đề chính

+ I would have passed the exam if I had studied harder

Mệnh đề chính Mệnh đề điều kiện

* lưu lại ý:Có thể biến đổi vị trí của 2 mệnh đề khi đónội dung với ngữ pháp của câu không cố gắng đổi. Mặc dù nhiên,nếumệnh đề điều kiệnđứng trước, bắt buộc đằng sau nó phải bao gồm dấu phẩy để phân làn giữa nhì mệnh đề vào câu, cònkhi mệnh đề chính đứng trước thì không cần dấu phẩy.

III. Các loại câu điều kiện

trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anhcó 5 loại câu điều kiện, trong các số ấy có 3 loại câu đk chính là: Câu điều kiện loại 1, 2, 3; trong khi còn có câu đk loại 0, cùng câu điều kiện kết hợp (hỗn hợp).Để làm giỏi các bài bác tập phần này, thứ 1 ta cần phân biệt được sự không giống nhau giữa những câu điều kiện,dưới đây họ cùng ôn lại cấu trúc và cách dùng các loại câu điều kiệnđể hoàn toàn có thể nhận biết và rành mạch khi làm bài bác tập phần này.

1. Câu đk loại 1

bí quyết dùng:Câu điều kiện loại 1dùng để giả định đều hành động, sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc:If + S + V(s,es),S + Will, Can, May,Shall+ V

Ví dụ: + If itissunny, Iwill gocamping.

(Nếu trời nắng và nóng thì tôi vẫn đi cắm trại)

+ If Sarapreparethe food,Johnwill cleanthe house.

(Nếu Sara sẵn sàng đồ ăn thì John sẽ dọn nhà)

lưu lại ý: Mệnh đề If được phân tách ở thì lúc này đơn, mệnh đề thiết yếu được phân chia ở thì tương lai đơn

2. Câu điều kiện loại 2

giải pháp dùng:Câu đk loại 2dùng nhằm giả định hầu như hành động, sự việc không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Điều khiếu nại chỉ là một trong những giả thiết, ước muốn trái ngược với hoàn cảnh ở hiện tại tại.

Cấu trúc:If + S + Ved/Vp,S + Would/Could/Should + V

Ví dụ: +If Iwereher, Iwould bevery happy.

(Nếu tôi là cô ấy thì tôisẽrất vui)

+ If Ihada million USD, Iwould buya BMW.

(Nếu tôi bao gồm một triệu đô la thì tôi sẽ cài đặt chiếc xe BMW đó)

lưu giữ ý:

+ Mệnh đề điều kiện chia thì Qúa khứ 1-1 và đụng từ vào mệnh đề bao gồm ta thực hiện cấu trúc: Would/ Should + đụng từ nguyên thể

+ nếu như mệnh đề If thực hiện động từ to be nghỉ ngơi thì thừa khứ đơn thì ta chỉ sử dụng to be là were với tất cả các ngôi.

3. Câu điều kiện loại3

biện pháp dùng:Câu đk loại3 dùng để diễn tả một hành động, sự việc không tồn tại thật trong thừa khứ. Điều kiện đó không thể xẩy ra hoặc chỉ mang tính chất ước ước ao trong quá khứ, một đưa thiết trái với hoàn cảnh ở thừa khứ.

Cấu trúc:If + S + Had + Ved/ Vpp,S + Would/ Should/ Could + Have + Vpp

Ví dụ: +If Ihadnt been absentyesterday, Iwould have metJames.

(Nếu tôi không vắng khía cạnh ngày ngày qua thì tôi đang gặpJames)

+ I would have written you a postcard I had had your address.

(Tôi đang viết cho mình một tấm thiệp nếu tôi có địa chỉ của bạn)

lưu ý: Mệnh đề If phân tách thì thừa khứ chấm dứt và đụng từ trong mệnh đề chính sử dụng cấu trúc: Would/ Should + Have + Vpp

4. Câu đk loại 0

bí quyết dùng:Câu đk loại 0dùng để biểu đạt một sự thực, kiến thức hoặc một sự kiện thường xuyên xuyên. Câu đk loại này đề cập đến những điều hiển nhiên nhưng mọi fan đã công nhận.

Cấu trúc:If + S + V(s,es),S + V(s,es)

Ví dụ: If youhaveany trouble, pleasecallme.

(Nếu bạn gặp gỡ rắc rối thì nên gọi tôi)

lưu lại ý: nhị mệnh đề đều sử dụng thì lúc này đơn.

5. Câu đk hỗn hợp

chúng ta có thể hiểu đơn giản dễ dàng rằng vào câu đk hỗn hợp thì thời hạn ở mệnh đề If ko giống thời gian trong mệnh đề chính. Câu đk hỗn đúng theo gồm có 2 loại bao gồm là:

Câu điều kiện hỗn hợp các loại 1: là sự phối hợp của câu điều kiện loại 3 và loại 2

+ phương pháp dùng: Câu điều kiện hỗn hợp một số loại 1 để diễn đạt giả thiết trái ngược với thừa khứ, nhưng công dụng thì ngược với hiện tại tại

+ Cấu trúc:If + S + Had +Vpp (Câu ĐK nhiều loại 3),S + Would + V ( Câu ĐK nhiều loại 2)

VD:Ifhehad workedharder at school, hewould bea studentnow.


(Nếu anh ấy học tập hành chịu khó hơn thì bây giờanh ấy đã là một trong sinh viên rồi)

Câu điều kiện hỗn hợp các loại 2: là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và một số loại 3

+ biện pháp dùng: Câu điều kiện hỗn hợp một số loại 2 để biểu đạt giả thiết trái ngược cùng với thực trên và kết quả trái ngược với thừa khứ.

+Cấu trúc: If + S + Ved (Câu ĐK nhiều loại 2), S + Would + Have + Vpp ( Câu ĐK các loại 3)

Ví dụ:If hedidnt loveher, hewouldnt have marriedher.

(Nếu anh ấy ko yêu cô ấy thì anh ấy đã không lấy cô ấy rồi)

IV. Đảo ngữcủa câu điều kiện

Đảo ngữ là vẻ ngoài đảo địa chỉ của chủ ngữ và cồn từ nhằm mục đích nhấn bạo gan một ý nào đó trong câu. Đảo ngữ trong câu điều kiện được ápdụng đối với tất cả 3 loại bao gồm đólà:

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1:Should+ S + V(e,es), S + Will + V(s/es)

Ví dụ: Should I meethertomorrow, I will giveherthis letter = If I meethertomorrow, I will giveherthis letter

Nếu tôi gặp mặt cô ấy vào ngày mai tôi sẽ chuyển cô ấy bức thư này.

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 2:Were+ S + to + V, S+ Would + V(s/es)

Ví dụ: Were I you, I would buy this house = If I were you, I would buy this house.

Nếu tôi là bạn tôi sẽ download ngôi công ty này

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 3:Had+ S + Vpp, S + Would have Vpp

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldnt have happened. = If he had driven carefully, the accident wouldnt have happened.

Nếu anh ấy lái xe cảnh giác thì tai nạn đã không xảy ra

Những trường phù hợp khác trong câu điều kiện:

*Unless = Ifnot (Trừ phi, nếukhông)

Ví dụ: If you dont study hard, you cant pass the exam. = Unless you work hard, you cant pass the exam.

*CụmTừ đồng nghĩa:Suppose / Supposing (giả sử như), in case (trong ngôi trường hợp), even if (ngay cả khi, đến dù), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là) rất có thể thay cho if trong câu điều kiện

Ví dụ: Supposing (that) you are wrong, what will you bởi then?

*Without: ko có

Ví dụ: Without water, life wouldnt exist. = If there were no water, life wouldnt exist.

V. Một số trong những biến thể của câu điều kiện

1. Câu điều một số loại I

Đối với trường hợp rất có thể xảy ra về sau và nhấn mạnh trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc việc.

Công thức:If + present simple, future continuous/future perfect.

Ví du:If weleaveHanoiforHuetoday, weshall be stayinginHuetomorrow. (Nếu họ rời thủ đô tới Huế hôm nay, chúng ta sẽ ngơi nghỉ Huế vào ngày mai)

If youdoyour trang chủ work right now, youwill have finishedit in 2 hours time. (Nếu bạn làm việc nhà ngay lập tức bây giờ, các bạn sẽ hoàn thành nó vào 2 giờ)

Đối với trường hợp biểu lộ sự đồng ý, mang lại phép, gợi ý

Công thức:If + present simple, may/can + V-inf.

Ví dụ:If itstopsraining, wecango out. (Nếu trời dứt mưa, cửa hàng chúng tôi sẽ rời khỏi ngoài)

Đối với câu gợi ý, răn dạy răn, kiến nghị hoặc yêu ước nhưng nhấn mạnh về hành động

Công thức:If + present simple, would lượt thích to/must/have to/should + V-inf.

Ví dụ:If yougoto the library today, Iwould lượt thích to gowith you.

(Nếu bạn đi đến thư viện ngày hôm nay, tôi ý muốn đi cùng với bạn.)

If youwantto đại bại weight, youshould dosome exercise.

Đối với câu bổn phận (chủ ngữ ẩn sinh sống mệnh đề chính)

Công thức:If + present simple, (do not) V-inf.

Ví dụ:If you are hungry, go to lớn a restaurant. (Nếu chúng ta đói, hãy đi cho nhà hàng.) If you feel cold, dont xuất hiện the door. (Nếu các bạn cảm thấy lạnh, chớ mở cửa)

2. Câu điều kiện loại2

*Mệnh đề thiết yếu (main clause)

If + past simple, would/should/could/might/had to/ought lớn + be V-ing.

Ví dụ: If we leftHanoiforHuethis morning, we would be staying inHuetomorrow. (Nếu công ty chúng tôi rời tp. Hà nội vào Huế sáng sủa nay, shop chúng tôi sẽ ngơi nghỉ Huế vào ngày mai)

If + past simple, past simple. (việc vẫn xảy ra)

Ví dụ: If the goalkeeper didnt catch the ball, they lost. (Nếu thủ môn ko bắt bóng, họ sẽ thua.)

If + past simple, would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with him, I would/might be touringItalynow. (Nếu tôi đi nghỉ thuộc anh ấy, tôi sẽ / rất có thể đi lưu diễn tại Ý bây giờ.)

If dùng như as, since, becausecó thể kết phù hợp với động tự ở nhiều thì khác biệt trong mệnh đề chủ yếu và ko thực sự là một câu điều kiện.

Ví dụ:If you knew her troubles, why didnt you tell me? . (nếu chúng ta biết trắc trở của cô ấy, tại sao bạn ko nói mang lại tôi)


*Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past continuous, would/could + V-inf.

Ví dụ:If we were studying English inLondonnow, we could speak English much better. (Nếu bây giờ chúng ta học tập tiếng Anh sống London, chúng ta cũng có thể nói tiếng Anh giỏi hơn.)

If + past perfect, would/could + V-inf.

Ví dụ:If you had taken my advice, you would be a millionaire now. (Nếu bạn đã rước lời răn dạy của tôi, bây giờ các bạn sẽ là một triệu phú)

3. Câu đk loại3

*Mệnh đề bao gồm (main clause)

If + past perfect, could/might + present perfect.

Ví dụ:If we had found him earlier, we could have saved his life. (Nếu công ty chúng tôi đã tra cứu thấy anh ta trước đó, shop chúng tôi có thể đã cứu giúp sống anh ta.)

If + past perfect, present perfect continuous.

Ví dụ:If you had leftHungYenforThanhHoalast Saturday, you would have been swimming in SamSon last Sunday. (nếu chúng ta rời Hưng cho tới Thanh Hoá và công ty nhật tuần trước, có thể bạn sẽ bơi ở biển cả Sầm Sownv à nhà nhật tuần trước)

If + past perfect, would + V-inf.

Ví dụ: If she had followedmy advice, she would be richer now. (Nếu cô ấy đã tuân theo lời răn dạy của tôi, hiện nay cô ấy đã giàu hơn.)

*Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past perfect continuous, would + present perfect.

Ví dụ:If it hadnt been raining the whole week, I would have finished the laundry (nếu trời ko mưa xuyên suốt cả tuần, tôi đã chấm dứt xong vấn đề giặt quần áo)

VI. Bài xích tập về câu điều kiện

Bài 1: chấm dứt câu

Chia dạng đúng trong các ngoặc

1. I would repair the roof myself if I (have) _____a long ladder.

2. Unless they turn that radio off, I (go) _____mad.

3. If you were made redundant, what you (do) ______?

4. Well have a long way khổng lồ walk if we (run) ______out of petrol here.

5. If you shake that bottle of port, it (not be) _______ fit khổng lồ drink.

6. If you spoke louder, your classmates (understand) ______ you.

7. Ill probably get lost unless he (come) _______with me.

8. You (not have) _______so many accidents if you drove more slowly.

9. If you (wear) ______ a false beard, nobody would have recognized you.

10. If she (leave) ________ the fish here, the cat will eat it.

Đáp án bài bác 1:

1.Had 2. Will go 3. Would you do 4. Run 5. Wont be

6. Would have understand 7. Comes 8. Wouldnt have 9. Had worn 1 0.leaves

Bài 2:Hoàn thành câu

1. If you go to lớn Paris, where you (stay) ______?

2. If you (swim) ______ in this lake, youll shiver from cold.

3. If someone offered khổng lồ buy you one of those rings, which you (choose) ______?

4. The flight may be cancelled if the fog (get) _______thick.

5. If the milkman (come) _______, tell him khổng lồ leave two pints.

6. I (call) _______ the office if I were you.

7. Someone (sit) _______on your glasses if you leave them there.

8. If Mel (ask) ________ her teacher, hed have answered her questions.

9. I would repair the roof myself if I (have) ________a long ladder.

10. Unless they turn that radio off, I (go) ________mad.

11. If you were made redundant, what you (do) ________?

12. Well have a long way to walk if we (run) _________out of petrol here.

13. If you shake that bottle of port, it (not be) ________ fit khổng lồ drink.

14. If you spoke louder, your classmates (understand) ________ you.

15. Ill probably get lost unless he (come) ________with me.

16. You (not have) ________ so many accidents if you drove more slowly.

17. If you (wear) ________a false beard, nobody would have recognized you.

18. If she (leave) ________ the fish here, the mèo will eat it.

19. You (have) _________ no trouble at school if you had done your homework.


20. Unless you (tell) ________ the truth, I wont help you.

Đáp án bài 2:

1. Will you stay 2. Swim 3. Would you choose 4. Gets

5. Comes 6. Would điện thoại tư vấn 7. Will sit 8. Had asked

9. Had 10. Will go 11. Would you vì chưng 12. Run

13.wont be 14. Would have understand 15. Comes 16. Wouldnt have

17. Had worn 18. Leaves 19. Would have had 20. Tell

Bài 3:Viết lại các câu sau quý phái dạng câu đk thích hợp.

1. Keep silent or youll wake the baby up.

If you dont keep silent, you will wake the baby up.

2. Stop talking or you wont understand the lesson. If

I dont know her number, so I dont ring her up. If

I dont know the answer, so I cant tell you. If

We got lost because we didnt have a map. If

Susan felt sick because she ate four cream cakes.

Without this treatment, the patient would have died.

He lost his job because he was late every day.

Peter is fat because he eats so many chips.

Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.

Đáp án bài bác 3:

2. If you keep talking, you wont understand the lesson.

3. If I know her number, I will ring her up.

4. If I know the answer, I will tell you.

5. If we had had a map, we wouldnt have got lost.

6. If Susan hadnt eaten four cream cakes, she wouldnt have felt sick.

7. If we hadnt had this treatment, the patient would have died.

8. If he hadnt been late every day, he wouldnt have lost his job.

9. If Peter ate less chips, he wouldnt be fat.

10. If Robert hadnt started smoking cigarettes, he wouldnt have got a bad cough.

Xem thêm: Một Số Phương Trình Lượng Giác Nâng Cao Hay Nhất, Bài Tập Lượng Giác Nâng Cao 11(Có Đáp Án)

Bài 4: Chọn lời giải đúng

1. When I stopped talking, Sam finished my sentence for me as though he ..my mind. A. Would read B.had read C.reads D. Can read

2.If you.., I would have brought my friends over to your house this evening to watch T.V, but I didnt want to bother you. A. Had studied B. Studied C. Hadnt been studying D. Didnt study

3. I wish I.you some money for your rent, but im broke myself. A. Can lend B. Would lend C. Could lend D. Will lend

4. If someone ..in to lớn the store, smile và say, May I help you? A. Comes B. Came C. Would come D. Could come

5. Here s my phone number. Thanks. I ll give you a call if I ...some help tomorrow A. Will need B. Need C. Would need D. Needed

6. If I werent working for an accounting firm, I...in a bank. A. Work B. Will work C. Have worked D. Would be working

7. The deathrate would decrease if hygienic conditions improved. A. Was B. Is C. Were D. Had been

8. The education in Japan..if the basic principles of education had not been taken into consideration. A. Would go down B. Would have gone down C. Went down D. Had gone down

9. If there.the ricefields could have been more productive. A. Had been enough water B. Were enough water

C. Would be enough water D. Are enough water

10. The patient could not recover unless he .an operation. A. Had undergone B. Would undergo C. Underwent D. Was undergoing

Đáp án bài bác 4

1.B 2. C 3. C 4.A 5.B 6.D 7. C 8.B 9.A 10. C

Trên đó là phần ôn tập tổng thích hợp về phương pháp dùng tất cả các các loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh, hy vọng nội dung bài viết hữu ích với các bạn, chúc các bạn học tốt.