Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Danh từ trong tiếng AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập Danh trường đoản cú số ít cùng danh tự số những trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập Danh tự số ít cùng danh tự số các trong giờ đồng hồ Anh

Tương ứng cùng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bọn chúng mình sẽ cung ứng cho chúng ta phần bài tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về danh từ số ít và số nhiều

Trước khi làm cho Bài tập Danh tự số ít và danh từ bỏ số nhiều trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo tại chương: Danh từ bỏ số ít cùng danh từ bỏ số nhiều trong tiếng Anh.

Với các từ new mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để đối chiếu xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập Danh từ số ít với danh từ số nhiều:

Bài 1: Complete each sentence using a word. Sometimes you need a or some.

1. My eyesight isn"t very good. I need glasses.

2. A species is a group of animals or plants that have the same characteristics.

3. Footballers don"t wear trousers when they play. They wear .........

4. The bicycle is .... Of transport.

5. The bicycle and the oto are .... Of transport.

6. I want to cut this piece of material, I need ..................

7. A friend of mine is writing .... Of articles for the local newspaper.

8. There are a lot of American TV .... Shown on British television.

9. While we were out walking we saw many different .... Of bird.

Hiển thị đáp án

Bài 2: In each example the words on the left are connected with an activity. Write the name of the activity. The beginning of the word is given.

1. Calculate algebra equation mathematics

2. Government election minister p..........

3. Finance trade employment e..........

4. Running jumping throwing a..........

5. Light heat gravity ph..........

6. Exercises somersault parallel bars gy..........

7. Computer silicon chip video games el..........

Hiển thị đáp án

Bài 3: Choose the correct size of the verb singular or plural. In one sentence either the singular or plural verb is possible.

1. Gymnastics is/ are my favourite thể thao .

2. The trousers you bought for me doesn"t/don"t fit me.

3. The police want/wants lớn interview two men about the robbery last week.

4. Physics was/were my best subject at school.

5. Can I borrow your scissors? Mine isn"t/aren"t sharp enough.

6. Fortunately the news wasn"t/weren"t as bad as we expected.

7. Where does/do your family live?

8. Three days isn"t/aren"t long enough for a good holiday.

9. I can"t find my binoculars. Bởi vì you know where it is/they are?

10. It"a nice place to lớn visit. The people is/are very friendly.

11. Does/Do the police know how the accident happened?

12. I don"t lượt thích very hot weather. Thirty degree is/are too hot for me.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Most of these sentences are wrong. Correct them where necessary.
1. Three years are a long time khổng lồ be without a job.Three years is
2. The government want to lớn increase taxes.OK
3. Susan was wearing a đen jeans........
4. Brazil are playing Italy in a football match next week........
5. I like Martin & jane. They"re very nice persons........
6. I need more than ten pounds. Ten pounds aren"t enough........
7. I"m going to lớn buy a new pyjama........
8. The committee haven"t made decision yes........
9. There was a police directing traffic in the street........
10. What is the police going to do? .......
11. This scissors isn"t very sharp. .......
Hiển thị đáp án
3. .... Wearing đen jeans.

4. Ok (Brazil is playing is also correct)

5. .... Very nice people ....

6. Ten pound isn"t ....

7. .... Buy some new pyjamas or .... Buy a new pair of pyjamas.

8. OK (The committee hasn"t is also correct)

9. There was a police officer/ a policeman/ a policewoman....

10. What are the police ....

11. These scissors aren"t ....


Đã có app reset1010.com trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài đặt ngay áp dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải Code Mẫu, 200 Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải Chi Tiết

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.