Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập tính từ và trạng từMột số bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập enough cùng too trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập enough với too trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ cung ứng cho chúng ta phần bài xích tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp cho bạn ôn tập với hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình diễn trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về enough có đáp án

Trước khi có tác dụng Bài tập enough với too trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Enough với too trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự khám phá vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm hoàn thành bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập enough với too:

Bài 1: Complete the sentences using enough + the following words:

big chairs cups fit milk money

qualifications room time warm well

1. I can"t run very fat. I"m not fit enough.

2. Some of us had to lớn sit on the floor because there weren"t enough chairs.

3. I"d like to buy a car, but I haven"t got .... At the moment

4. Have you got .... In your coffee or would you like some more?

5. Are you .... ? Or shall I switch on the hearing?

6. It"s only a small car. There"s isn"t .... For all of us.

7. Steve didn"t feel .... Lớn go khổng lồ work this morning.

8. I enjoyed my trip lớn Paris,but there wasn"t .... To vị everything I wanted.

9. Do you think I"ve got .... Khổng lồ apply for the job?

10. Try this jacket on and see if it"s .... For you.

11. There weren"t .... For everybody lớn have coffee at the same time.

Hiển thị đáp án

3. Enough money

4. Enough milk

5. Warm enough

6. Enough room

7. Well enough

8. Enough time

9. Enough qualifications

10. Big enough

11. Enough cups


Bài 2:Complete the answer to lớn the questions. Use too or enough + the word(s) in brackets.

1. Are they going to lớn get married?

(old) No, they"re not old enough lớn get married.

2. I need lớn talk to lớn you about something.

(busy) Well, I"m afraid I"m .... To lớn you now.

3. Let"s go to lớn the cinema.

(late) No, it"s .... To the cinema.

4. Why don"t we sit outside?

(warm) It"s not .... Outside.

5. Would you like to be a politician?

(shy) No, I"m .... A politicitan.

6. Would you like to be a teacher?

(patience) No,I haven"t got .... A teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were .... What he was saying.

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn"t know .... A newspaper.

Hiển thị đáp án

2. Too busy khổng lồ talk

3. Too late to go

4. Warm enough lớn sit

5. Too shy khổng lồ be

6. Enough patience to lớn be

7. Too far away lớn hear

8. Enough English to lớn read


Bài 3: Make one sentence from two. Complete the new sentence using too or enough.

1. We couldn"t carry the boxes. They were too heavy.

The boxes were too heavy khổng lồ carry.

2. I can"t drink this coffee. It"s too hot.

This coffee is ...................... .

3. Nobody could move the piano. It was too heavy.

The piano ........................... .

4. Don"t eat these apples. They"re not ripe enough.

These apples ........................ .

5. I can"t explain the situation. It is too complicated.

The situation ....................... .

6. We couldn"t climb over the wall. It was too high.

The wall ............................ .

7. Three people can"t sit on this sofa. It isn"t big enough.

This sofa ........................... .

8. You can"t see some things without a microscope. They are too small.

Some ................................ .

Hiển thị đáp án

2. This coffee is too hot khổng lồ drink.

3. The piano was too heavy khổng lồ move

4. These apples aren"t ripe enough to eat

5. The situation is too complicated khổng lồ explain

6. The wall was too high to lớn climb over

7. This sofa isn"t enough for three people

8. Some things are too small lớn see without a microscope.


Đã có ứng dụng reset1010.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Mua ngay áp dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Bài Tập Kết Hợp Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Có Đáp Án )

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để tiếp tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.