1. Bài bác 1

Đề bài: Viết lịch trình Java nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Liệt kê các thành phần xuất hiện trong mảng đúng 1 lần.

Bạn đang xem: Bài tập về mảng trong java

Lời giải

Trong bài bác này bọn chúng tôi sử dụng TreeMap để lưu những từ tìm được và số lần lộ diện của bọn chúng trong mảng sẽ cho.

File: BaiTap19.java


package vn.eLib.baitap.array;import java.util.Map;import java.util.Scanner;import java.util.TreeMap;/** * lịch trình liệt kê số lần mở ra các thành phần trong một mảng * nhập từ keyboard trong java. * *
author eLib.vn */public class BaiTap19 public static Scanner scanner = new Scanner(System. In ); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số bộ phận của mảng: "); int n = scanner.nextInt(); // khởi chế tạo ra arr int<> arr = new int; System.out.println("Nhập các thành phần của mảng: "); for (int i = 0; i map = new TreeMap (); for (int i = 0; i map, int element) if (map.containsKey(element)) int count = map.get(element) + 1; map.put(element, count); else map.put(element, 1);

Nhập số bộ phận của mảng: 6Nhập các bộ phận của mảng: a<0> = 1a<1> = 2a<2> = 3a<3> = 1a<4> = 2a<5> = 5Các bộ phận xuất hiện nay 1 lần: 3 5

2. Bài xích 2

Đề bài: Viết công tác nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Liệt kê số lần xuất hiện của các phần tử trong một mảng vẫn cho.

Lời giải

Trong bài này chúng tôi sử dụng TreeMap để lưu các từ kiếm được và số lần xuất hiện thêm của chúng trong mảng đang cho.

File: BaiTap21.java


package vn.eLib.baitap.array;import java.util.Map;import java.util.Scanner;import java.util.TreeMap;/** * chương trình liệt kê số lần xuất hiện thêm các bộ phận trong một mảng * nhập từ keyboard trong java. * *
author viettuts.vn */public class BaiTap21 public static Scanner scanner = new Scanner(System. In ); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: "); int n = scanner.nextInt(); // khởi tạo nên arr int<> arr = new int; System.out.print("Nhập các bộ phận của mảng: n"); for (int i = 0; i maps = new TreeMap (); for (int i = 0; i map, int element) if (map.containsKey(element)) int count = map.get(element) + 1; map.put(element, count); else map.put(element, 1); Kết quả:


Nhập số bộ phận của mảng: 10Nhập các thành phần của mảng: a<0> = 1a<1> = 2a<2> = 3a<3> = 4a<4> = 1a<5> = 2a<6> = 2a<7> = 5a<8> = 6a<9> = 7Các bộ phận xuất hiện nay 2 lần: 1 xuất hiện 2 lần.2 xuất hiện 3 lần.3 xuất hiện 1 lần.4 lộ diện 1 lần.5 xuất hiện thêm 1 lần.6 mở ra 1 lần.7 xuất hiện 1 lần.

3. Bài xích 3

Đề bài: Viết chương trình Java nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy bố trí mảng theo đồ vật tự tăng dần.

Lời giải

Sau đó là chương trình Java thu xếp mảng theo lắp thêm tự tăng dần:

File: BaiTap22.java


package vn.eLib.baitap.array;import java.util.Scanner;/** * Chương trình sắp xếp mảng số nguyên theo lắp thêm tự tăng dần. * *
author viettuts.vn */public class BaiTap24 public static Scanner scanner = new Scanner(System. In ); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số thành phần của mảng: "); int n = scanner.nextInt(); // khởi tạo thành arr int<> arr = new int; System.out.print("Nhập các thành phần của mảng: n"); for (int i = 0; i arr) temp = arr; arr = arr; arr = temp; /** * in các bộ phận của mảng ra màn hình * *

Nhập số bộ phận của mảng: 7Nhập các bộ phận của mảng: a<0> = 1a<1> = 2a<2> = 5a<3> = 6a<4> = 3a<5> = 1a<6> = 9Dãy số được thu xếp tăng dần: 1 1 2 3 5 6 9

4. Bài xích 4

Đề bài: Viết chương trình Java nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thiết bị tự tăng dần, tiếp nối chèn thành phần k vào nhưng vẫn bảo đảm an toàn mảng là tăng dần.

Xem thêm: Bài Tập Some Any Much Many, Much Lớp 7 Có Đáp Án, Bài Tập Some Any Much Many

Lời giải

Chèn bộ phận vào mảng trong java.

*

File: BaiTap24.java


package vn.eLib.baitap.array;import java.util.Scanner;/** * Chương trình thu xếp mảng theo vật dụng tự tăng dần, * kế tiếp chèn phần tử k vào mà vẫn bảo đảm an toàn mảng là tăng dần. * *
author eLib.vn */public class BaiTap24 public static Scanner scanner = new Scanner(System. In ); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số bộ phận của mảng: "); int n = scanner.nextInt(); // khởi tạo ra arr int<> arr = new int; System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: n"); for (int i = 0; i arr) temp = arr; arr = arr; arr = temp; /** * chèn bộ phận vào mảng số nguyên tăng dần đều * sau khoản thời gian chèn mảng vẫn duy trì thứ tự tăng mạnh * *
param k: bộ phận chèn vào mảng arr */ public static int<> insert(int<> arr, int k) int arrIndex = arr.length - 1; int tempIndex = arr.length; int<> tempArr = new int; boolean inserted = false; for (int i = tempIndex; i >= 0; i--) if (arrIndex > -1 && arr > k) tempArr = arr; else if (!inserted) tempArr = k; inserted = true; else tempArr = arr; return tempArr; /** * in các thành phần của mảng ra screen * *

Nhập số phần tử của mảng: 5Nhập các phần tử của mảng: a<0> = 2a<1> = 3a<2> = 4a<3> = 5a<4> = 6Nhập phần tử k = 1Sắp xếp mảng tăng dần: 2 3 4 5 6 Chèn bộ phận 1 vào mảng.Mảng sau khoản thời gian chèn: 1 2 3 4 5 6
Trên đó là 4 bài bác tập cơ phiên bản về mảng trong Java nhưng mà eLib muốn reviews đến bạn. Có nhiều cách giải cùng còn không ít dạng bài bác tập liên quan đến chuỗi, chúng ta cũng có thể tham khảo trên các bài viết của eLib. Chúc chúng ta thành công!


Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chăm mục Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(19) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(40) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải thử dùng hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) soạn văn 6 tập 1(30) biên soạn văn 6 tập 2(36) giờ đồng hồ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(45) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải giờ đồng hồ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải yên cầu hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) biên soạn văn 6 tập 1(37) soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(13) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải tiếng Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải thử dùng hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học Địa lý 10(43)Bài học tập Địa lý 11(29)Bài học Địa lý 12(44)Bài học tập Địa lý 7(61)Bài học Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học GDCD 10(16)Bài học tập GDCD 11(15)Bài học tập GDCD 12(10)Bài học tập GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học tập GDCD 9(18)Bài học Hóa 10(39)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học lịch sử 10(40)Bài học lịch sử dân tộc 11(25)Bài học lịch sử dân tộc 12(27)Bài học lịch sử vẻ vang 7(29)Bài học lịch sử 8(31)Bài học lịch sử hào hùng 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học tập Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học tập Ngữ Văn 7(101)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học tập Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học sinh 11(48)Bài học sinh 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học Tin học tập 10(33)Bài học Tin học 11(27)Bài học Tin học 12(24)Bài học Tin học 7(23)Bài học tập Tin học 8(20)Bài học Tin học 9(26)Bài học tập Toán 10(38)Bài học Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học tập Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học tập Toán lớp 5(57)Bài học đồ gia dụng lý 10(40)Bài học đồ gia dụng lý 11(33)Bài học vật lý 12(41)Bài học đồ lý 7(30)Bài học vật lý 8(29)Bài học đồ dùng lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi và Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi và Kiểm tra Lớp 11(181)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.010)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(293)Đề thi & Kiểm tra Lớp 7(476)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi tiểu học(143)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family and Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family và Friends 4(84)Family and Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều chuyển động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ Anh 2(2)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo vận động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tự nhiên và xã hội 2(29)Giải liên kết Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối thoải mái và tự nhiên và xóm hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT thứ lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử dân tộc 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3(68)Giải SGK tiếng Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – cải cách và phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK thứ lý 12(39)Giải SGK thiết bị lý 7(30)Giải SGK đồ vật lý 8(28)Giải SGK đồ vật lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ điều hành và quản lý iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn tải phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML với CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh cầm Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài chính tiền tệ(46)Lý thuyết xác suất thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn uống chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học lớp 10(67)Nghị luận văn học tập lớp 11(96)Nghị luận văn học tập lớp 12(92)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học tập lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận thôn hội lớp 10(11)Nghị luận làng hội lớp 11(12)Nghị luận buôn bản hội lớp 12(42)Nghị luận xóm hội lớp 7(19)Nghị luận thôn hội lớp 8(2)Nghị luận làng mạc hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp quy định đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại Oppo(9)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học tập đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học hành Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ đồng hồ Anh tè học(24)Từ vựng giờ Anh theo nhà đề(43)Văn mẫu mã lớp 6(305)Văn diễn tả lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn trường đoản cú sự lớp 6(30)Văn trường đoản cú sự lớp 7(4)Văn tự sự lớp 8(9)Xã hội học tập đại cương(30)