Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập Đại từ phản thân với từ hạn địnhMột số bài xích tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo
Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này giúp cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về many much a lot of

Trước khi làm Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo trên chương: Much, many, little, few, a lot, plenty trong giờ Anh.

Với những từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm dứt bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty:

Bài 1: In some of these sentences much is incorrect or unnatural. Change much lớn many or a lot where necessary. Write OK if the sentence is correct.
1We didn"t spend much money. OK
2Sure drinks much tea.a lot of tea
3Joe always puts much salt on his food.............
4We"ll have khổng lồ hurry.We haven"t got much time.............
5It cost much to repair the car.............
6Did it cost much lớn repair the car? ............
7I don"t know much people in this town.............
8I use the phone much at work.............
9There wasn"t much traffic this morning.............
10You need much money to travel round the world.............
Hiển thị đáp án
3. A lot of salt

4. OK

5. It cost a lot

6. OK

7. Many people or a lot of people

8. I use the phone a lot

9. OK

10. A lot of money


Bài 2:

Complete the sentences using plenty + the following:

hotels money room things to see time lớn learn

1. There"s no need to lớn hurry. There"s plenty of time.

2. He"s got no financial problems. He"s got .........................

3. Come and sit with us. There"s ...................................

4. She knows a lot, but she still has ...............................

5. It"s an interesting town khổng lồ visit. There .........................

6. I"m sure we"ll find somewhere lớn stay. ...........................

Hiển thị đáp án

2. He"s got plenty of money

3. There"s plenty of room.

4. .... She still has plenty khổng lồ learn

5. There are plenty of things lớn see.

6. There are plenty of hotel.


Bài 3: Put in much/many/few/little (one word only)

1. She isn"t very popular. She has few friends.

2. Ann is very busy these days. She has .... Free time.

3. Did you take .... Photographs when you were on holiday?

4. I"m not very busy today. I haven"t got .... Khổng lồ do.

5. This is a very modern city. There are .... Old building.

6. The weather has been very dry recently. We"ve had .... Rain.

7. "Do you know Rome?" "No, I haven"t been there for .... Years."

Hiển thị đáp án

Bài 4: Put in a where necessary. Write OK if the sentence is already complete.

1. She is lucky. She has few problems.

--> OK

2. Things are not going so well for her. She has few problems.

--> a few problems

3. Can you lend me few dollars?

4. There was little traffic so the journey didn"t rake very long.

5. I can"t give you a decision yet. I need little time to lớn think.

6. It was a surprise that he won the match. Few people expected him lớn win.

7. I don"t know much Spanish – only few words.

8. I wonder how Sam is. I haven"t seen him for few months.

Hiển thị đáp án

Bài 5: Put in little/a little/few/a few

1. Gary is very busy with his job. He has little time for other things.

2. Listen carefully. I"m going lớn give you .... Advice.

3. Vì you mind if I ask you .... Question?

4. It"s not a very interesting place khổng lồ visit, so ....tourises come here.

5. I don"t think Jill would be a good teacher. She"s got .... Patience.

6. "Would you like milk in your coffee?" "Yes, .... "

7. This is a very boring place khổng lồ live. There"s .... To do.

8. "Have you ever been to lớn Paris?" "Yes, I"ve been there .... Times."

Hiển thị đáp án

Đã có tiện ích reset1010.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Hàm Chuyển Chữ Hoa Thành Chữ Thường Trong C Huỗi Thành Chữ Thường Trong C

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để liên tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.