Trong tiếng Anh, có rất nhiều thành phần tuy bé dại nhưng tất cả vai trò rất đặc biệt trong câu, gồm thể thay đổi hoàn toàn nghĩa của câu, lấy ví dụ như các lượng từ: much, many, few, a few,… còn nếu như không nắm chắc thì sẽ gặp mặt không ít trở ngại trong giao tiếp cũng như trong học tập tập, đời sống. Biết được điều đó, hôm nay reset1010.com đã trình bày cụ thể về Phân biệt cách sử dụng Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài bác tập gồm đáp án để chúng ta đọc rất có thể nắm vững kỹ năng này nhé!

*
*
*
Bài tập Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little

a) bài xích 1: Điền few / a few hoặc little / a little vào địa điểm trống trong câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we nói qua them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would lượt thích to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, và he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you lượt thích to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?

Đáp án bài bác 1:

a fewfew a few few a fewlittle a little, little; a little

b) bài 2: Chọn lời giải đúng nhất

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB. Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love vị you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. Many

Đáp án bài 2:

BBBAAABAAA

c) bài 3: giữa những trường hòa hợp trong đây, “much” được sử dụng không phù hợp lý. Hãy sửa lại thay bằng “many” hoặc “a lot of”. Viết OK ví như câu kia đúng

1 We didn’t spend much money.2 Sure drinks much tea3 Joe always puts much salt on his food. …………4 We’ll have to hurry. We haven’t got much time. …………5 It cost much lớn repair the car. …………6 Did it cost much to lớn repair the car? …………7 I don’t know much people in this town. …………8 I use the phone much at work. …………9 There wasn’t much traffic this morning. …………10 You need much money to travel round the world. ………..

Đáp án bài bác 3:

OKa lot of teaa lot of saltOKIt costs a lotOKmany people or a lot of peopleI use the phone a lotOKa lot of money

Trên đấy là toàn bộ nội dung bài viết chi máu về Phân biệt cách thực hiện Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài tập có đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và thực hiện chúng dễ dàng. Ngoài Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little thì trong tiếng Anh còn tồn tại vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác, các bạn cũng có thể tham khảo tại Học giờ đồng hồ Anh thuộc reset1010.com.


Bạn đang xem: Bài tập về some any many much


Xem thêm: Hàm Đếm Số Ký Tự Trong Chuỗi C++, Lập Trình C: Đếm Số Từ Trong Chuỗi

Thuộc theo dõi các nội dung bài viết sau của reset1010.com để gồm thêm các kiến thức có lợi hơn nhé. Thanks!