Too và enough đều rất có thể dùng để bửa nghĩa mang lại danh từ, tính từ cùng trạng từ. Ta dùng too khi diễn đạt một cái nào đó đã rất nhiều so với thông thường. Còn enough có nghĩa là đủ, không nên thêm nữa. Hãy xem phương pháp dùng, cấu trúc và thực hành một số trong những bài tập về too với enough nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về too và enough

*

Cách sử dụng của enough

Đôi lúc enough đứng trước từ nhưng mà nó bửa nghĩa. Ví dụ:

I think I have enough time to finish my work today.We don’t have enough flour khổng lồ make a birthday cake.

Enough cũng hoàn toàn có thể đứng sau từ mà lại nó té nghĩa. Ví dụ:

I think you are smart enough to vị this exercise.We vị not rich enough khổng lồ buy a house.

Cấu trúc

Adjective + enough

Đặt enough ngay sau một tính từ biểu đạt để xẻ nghĩa mang lại nó, enough đóng vai trò như 1 trạng từ. Ví dụ:

He’s not patient enough to watch the show.She’s beautiful enough khổng lồ be a model.Adverb + enough

Enough cũng hoàn toàn có thể xuất hiện ngay sau đó 1 trạng từ bỏ để ngã nghĩa đến nó. Ví dụ:

He drives slowly enough to make the child feel comfortable.She studied carefully enough to pass the exam.Enough + Noun

Đặt enough trước một danh tự để biểu hiện một yêu ước đủ về một việc gì đó. Ví dụ:

I don’t have money enough lớn buy a new smartphone.We have oranges enough to make an oranges juice.

Cách cần sử dụng của Too

Too được sử dụng đi kèm với danh từ, tính từ và trạng từ. Tuy nhiên khi đi kèm với danh từ, too cần được theo sau do much hoặc many. áp dụng too much tuyệt too many tùy theo danh từ đó là danh từ đếm được hay là không đếm được.

I have collected too many stamps since I was 6.Mary is too concerned about her grades.There is too much information that we have khổng lồ learn.

Cấu trúc

Too + Adjective

Too đứng trước tính từ để biểu đạt một cái nào đó quá về tính chất chất. Ví dụ:

Tom is too angry to lớn make the kids feel scared.Linda is too anxious about her cousin.

Too + Adverb

Đặt too trước trạng tự để diễn tả một ai kia hay cái gì đó đã vượt trên mức cần thiết cần thiết. Ví dụ:

That man is driving too slowly in the highway.You are speaking too rudely lớn that person.Too much + Uncountable noun

Sử dụng too much trước danh từ ko đếm được. Ví dụ:

We have too much free time on the vacation.You’ve put too much salt in the food.Too many + countable noun

Sử dụng too many trước số đông danh tự đếm được. Ví dụ:

Your writing have too many mistakes.I bought too many clothes during this month.

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

Bài tập too với enough

Thêm too hoặc enough vào từng câu để hoàn thành xong câu :

Bill isn’t patient with his child.We don’t have time to finish all the tasks.I think the demo was easy.There is much sugar in this cake!You are driving slowly. We need to lớn speed up.I’m afraid I have made many mistakes.We are working slow. We’ll never finish on time!I wish I were intelligent to pass this test.Is there food for the party?He eats quickly, so he gets stuck.

Xem thêm: Mã Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam, Học Viện Hàng Không Việt Nam

Answers

Bill isn’t patient enough with his child.We don’t have enough time to lớn finish all the tasks.I think the demo was too easy.There is too much sugar in this cake!You are driving too slowly. We need lớn speed up.I’m afraid I have made too many mistakes.We are working too slowly. We’ll never finish on time!I wish I were intelligent enough to pass this test.Is there enough food for the party?He eats too quickly, so he gets stuck.