Bài tập giờ đồng hồ Anh về to V và V-ing sẽ cung ứng cho các bạn các dạng bài xích tập để thực hành thực tế phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học, giúp các bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn các phần lý thuyết.

Bạn đang xem: Bài tập về ving và to v

Nội dung chi tiết mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và sở hữu tài liệu tại đây.

Bài tập giờ đồng hồ Anh về to V cùng V-ing

Exercise 1: Chia các động từ vào ngoặc sau đây thành dạng khổng lồ V hoặc Ving

1. Phái mạnh suggested ________ (talk) the children to school yesterday.

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan hâm mộ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.


7. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) to lớn music before _____ (go) khổng lồ bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red thiết bị di động phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.

12. Vì chưng you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câu dưới (nếu có)


1. Yesterday, Minh didn’t want to lớn coming lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t vày it usually now.

3. They’re going lớn have a small các buổi tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 3: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1. It isn’t necessary lớn play football with my best friends today.

➔ You don’t ______________

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ________

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes ______________

➔ Thanh wastes …

4. Hanh hao said lớn him: “Remember to lớn close all the window và turn off the lights before going out”.

➔ hanh reminded _____________.

5. Linh told him: “Don’t forget to lớn repair my bicycle”.

Xem thêm: Top 10 Mã Ngành Đại Học Ngân Hàng Tp, Top 10 Mã Ngành Đại Học Ngân Hàng 2021

➔ Linh told him ________________

............


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.202 Lượt xem: 11.659 Dung lượng: 102,7 KB
Liên kết cài về

Link reset1010.com chính thức:

bài tập giờ Anh về khổng lồ V và V-ing reset1010.com Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA