Bồi dưỡng Toán lớp 1 với 30 bài tập cải thiện mà Gia sư Tiến Bộ phân tách sẻ dưới đây. Chúc những em học tốt và mếm mộ môn Toán.

Bạn đang xem: Bài toán lớp 1 nâng cao

Bài 1. Tìm nhị số nhưng khi cộng lại thì bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số . Nếu lấy số lớn trừ đi số nhỏ bé thì kết quả cũng bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Bài 2. Toàn tất cả một số bi xanh với đỏ . Biết rằng số bi của Toàn bé bỏng hơn 10 . Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hãy tính coi Toàn bao gồm bao nhiêu bi xanh , bao nhiêu bi đỏ ?

Bài 3. Nếu mẹ đến Dũng thêm 3 viên kẹo thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo . Hỏi Dũng bao gồm tất cả từng nào viên kẹo ?

Bài 4. Lan đến Hồng 5 quyển sách , Lan còn lại 12 quyển sách .Hỏi cơ hội đầu Lan tất cả bao nhiêu quyển sách?

Bài 5. cho các số 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . Hãy tìm những cặp hai số làm thế nào để cho khi cộng hai số đó thì bao gồm kết quả bằng 70.

Bài 6. bao gồm 3 loại bi màu xanh lá cây , đỏ , xoàn đựng vào túi . Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ với bi xoàn là 5 viên. Số bi xanh ít hơn số bi rubi là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên . Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi ?

Bài 7. đơn vị bạn nam nuôi vịt , ngan , ngỗng . Tất cả 36 bé vịt , số ngan không nhiều hơn số vịt 6 nhỏ , số ngỗng ít hơn số ngan 10 con . Hỏi đơn vị bạn Nam bao gồm tất cả từng nào con vịt , con ngan ?

Bài 8. đến số có 2 chữ số , nhưng chữ số mặt hàng chục thì lớn hơn chữ số mặt hàng đơn vị là 5 . Tính tổng 2 chữ số của nó .

Bài 9. Em hãy nghĩ một số như thế nào đó từ 1 đến 7 . Em cộng số đó với 3 , được bao nhiêu đem trừ đi 1 rồi lại trừ tiếp số đã nghĩ . Kết quả cuối thuộc bằng 2, gồm đúng ko ?

Bài 10. Chú của bạn Tuấn hỏi bạn Tuấn “ Năm nay cháu học lớp mấy rồi ?”. Tuấn đáp “ Lấy số nhỏ nhất tất cả hai chữ số trừ đi số lớn nhất tất cả một chữ số hoá ra lớp con cháu đang học” . Vậy Tuấn học lớp mấy ?

Bài 11. bên trên cành cao bao gồm 25 bé chim đậu, cành dưới bao gồm 11 nhỏ chim đậu. Tất cả 4 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới đậu. Hỏi cành trên còn lại bao nhiêu con chim đậu, cành dưới còn lại từng nào con chim đậu?

Bài 12. Với ba chữ số 3, 2, 5 bao gồm thể viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết những số đó?

Bài 13. Với bố chữ số 0,2,5 tất cả thể viết được bao nhiêu số gồm 2 chữ số khác biệt ? Hãy viết những số đó

Bài 14. Hải nói với Hà “ Chị bản thân bảo tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số ”. Hà nói “ Còn chị bản thân thì lại bảo , tết này chị còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số nhỏ nhất gồm hai chữ số’’. Chị của Hà với chị của Hải ai nhiều tuổi hơn?

Bài 15. Năm khoe với Bốn “ cha năm nữa thì mình bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số ”. Hỏi bạn Năm mấy tuổi ?

Bài 16. Số tuổi của An với Nam cộng lại bằng số tuổi của Lan với của Hương cộng lại . An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi phái nam nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan ?

Bài 17.

a) Viết nhị số có hai chữ số cơ mà chữ số sản phẩm chục nhỏ nhắn hơn chữ số mặt hàng đơn vị là 4

b) Viết số tất cả hai chữ số mà tất cả tổng nhì chữ số là 8, chữ số sản phẩm đơn vị là 1.

Bài 18. Sắp xếp những số 68, 49, 72, 56, 23, 81, 90

a) Theo thứ tự tăng dần.

b) Theo thứ tự giảm dần.

Bài 19. Tính nhanh

a) 17 + 14 + 12 +18 – 2 – 4 – 8 – 7 ;

b) 1 + 3 + 8 + 0 +6 +10 + 2

Bài 21. Số 14 thay đổi như thế nào nếu :

a) Xóa đi chữ số 1?

b) Xóa đi chữ số 4 ?

Bài 22. Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗ chấm (…..) ở mẫu sau để có phép tính đúng.

c) 1…….1…….1…….1…….1…….1 = 6

d) 1…….1…….1…….1…….1…….1 = 4

e) 1…….1…….1…….1…….1…….1 = 2

f) 1…….1…….1…….1…….1…….1 = 0

Bài 23. cho những số 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.

Tìm trong hàng số bên trên :

a) những số có một chữ số ?

b) các số bao gồm 2 chữ số ?

c) Số nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số là số nào?

d) Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?

e) Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần ?

Bài 24. Từ bố số 18; 12; 6 . Em hãy lập tất cả những phép tính đúng.

Bài 25. Điền vào mỗi Ο một số chẵn từ 0 đến 10 làm sao cho tổng mỗi cạnh tam giác đều có kết quả bằng nhau. (Mỗi số chỉ điền 1 lần)

Bài 26. Điền những số từ 1, 2, 3, 4 vào ô trống để tổng hàng ngang, hàng dọc đều có kết quả bằng 10

Bài 27. đến bảng ô bên. Hãy điền số đam mê hợp vào ô trống sao để cho tổng các số ở các hàng ngang, sản phẩm dọc, đường chéo cánh đều bằng 99.

Bài 28. Tấn lấy số lớn nhất tất cả hai chữ số trừ đi số lớn nhất tất cả một chữ số. Hỏi kết quả của phép tính đó là bao nhiêu? Hãy viết phép tính đó?

Bài 29. Cho các số: 28; 17; 9; 8; 10; 2; 90; 55; 72; 42. Trong dãy số này:

a) những số có một chữ số là :

b) những số gồm 2 chữ số là :

c) Số nhỏ nhất có 1 chữ số là :

d) Số lớn nhất bao gồm 2 chữ số là :

e) Xếp các số bên trên theo thứ tự lớn dần:

Bài 30. cho những số 0 , 3 , 7

a) Lập tất cả các số bao gồm 2 chữ số .

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nhắn .

Xem thêm: Inspection Report Là Gì Trong Tiếng Việt? Inspection Report

Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé .

* Download (click vào để tải về): 30 bài xích tập Toán nâng cao lớp 1

Cùng chuyên đề:

Đề ôn tập Toán nâng cao lớp 1 >>