Bạn đang xem: Baptism là gì

*


Bí Tích rửa Tội Là Gì?

Là túng bấn tích Chúa Giêsu đang lập mang đến ta được tha tội nguyên tổ và những tội riêng rẽ ta phạm trước khi lãnh túng bấn tích ấy; đồng thời, thông ban sự sống khôn xiết nhiên mang lại ta được gia công con Chúa và nhỏ Hội Thánh.

Làm bé Chúa: phạm tội làm ùn tắc mạch sống rất nhiên Thiên Chúa đổ vào lòng ta. Tiếng đây, dựa vào phép Rửa, mạch sinh sống ấy được khai thông, cuộc sống Thiên Chúa lại chạy vào linh hồn ta. Như thế, nhờ túng tích cọ tội, ta trở thành con cháu Chúa, xứng đáng hưởng gia nghiệp trên trời.Làm con Hội Thánh: Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm(nhiệm thể) của Chúa Giêsu, bao gồm Chúa là đầu, những tín hữu là đưa ra thể. Lúc một người lãnh nhận túng tích rửa tội, tín đồ ấy được tháp nhập vào nhiệm thể. Không chỉ có vậy chính Hội Thánh cử hành túng tích rửa tội, thông ban cho những người ấy sự sống vô cùng nhiên. Bởi vì thế, fan ấy cũng rất được làm nhỏ Hội Thánh.

Chương Trình sẵn sàng Cho túng bấn Tích cọ Tội:

*
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Organic Matter Là Gì ? Dom Định Nghĩa: Chất Hữu Cơ Chết

About UsSacramentsMinistriesBan Phụng VụMusicEducationVocationAbout UsSacramentsMinistriesBan Phụng VụMusicEducationVocation