October 7, 2021October 7, 2021 MayaKiến Thức Hữu Ích, Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anhbare infinitive, infinitive, to lớn infinitive, đụng từ nguyên mẫu
*

Bạn gồm biết Infinitive là gì? Cách thực hiện của cồn từ nguyên mẫu có “to” và không “to” chưa? nếu chưa, thì bài viết này dành cho bạn.

Bạn đang xem: Bare infinitive là gì

Infinitive là gì?

Infinitive là cồn từ nguyên mẫu, đầy đủ dạng hễ từ này luôn ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ: eat, drink, dance, play…

Infinitive được chia làm 2 loại: bare infinitive và to-infinitive

1. Bare Infinitive là gì?

Bare-infinitive là động từ nguyên mẫu mã KHÔNG to

Ví dụ: I must wash dishes

2. To lớn Infinitive là gì?

To-infitive là đụng từ nguyên mẫu to

Ví dụ: I want to eat bread

Lưu ý: “to” vào trường hợp này không phải là giới từ nhưng là dạng của rượu cồn từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu là rượu cồn từ ko giới hạn, với nó không vào vai trò có tác dụng động từ chủ yếu trong câu

Infinitive và biện pháp dùng

1. Giải pháp dùng VERB BARE INFINITIVE là gì

*

a. Đi sau moral verbs (động trường đoản cú khiếm khuyết): can, may, must…

Ví dụ: I must go out now

b. Đi sau “had better, would rather, vày nothing but”

Ví dụ:

He did nothing but complain about his life.You’d better stay at home today.c. Sau từ “Make/let”

Cấu trúc: Make/let + O + V

Ví dụ: The clowns made them laugh a lot last night: Chú hề khiến cho tôi cười rất nhiều vào về tối qua 

Trường hợp đặc biệt quan trọng với Make 

be + made + to-inf

Ví dụ: I was made khổng lồ clean my room.

d. Sau hễ từ “help”

Phía sau hễ từ help, có thể dùng “to” với không “to”. Nghĩa ở cả hai trường hợp gồm “to” cùng không “to”, gần hệt nhau nhưng cũng có thể có một không nhiều khác nhau

Với help + lớn V: từ đầu đến chân giúp và người được giúp thuộc nhau triển khai hành động.Với help + V: tín đồ giúp sẽ 1 mình làm hết công việc cho bạn được giúp.

Chúng ta cũng đều có cấu trúc: S + help + sb + V/ lớn V-inf…: giúp ai đó làm cho gì

Ví dụ: She helped me clean the house. Cô ấy giúp tôi có tác dụng sạch nhà cửa

e. Động từ bỏ chỉ tri giác:

Các rượu cồn từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V1. Cấu trúc này chỉ sự hoàn chỉnh của hành động – nghe hoặc thấy cục bộ sự việc diễn ra

Ví dụ: I saw her get off the bus.

2. Biện pháp dùng to lớn infinitive là gì?

*

a. Quản lý từ 

Ví dụ: to help her is my duty: giúp đỡ cô ấy là nhiệm vụ của tôi

b. Làm tân ngữ của động từ
c. Làm bổ ngữ cho động từ

Ví dụ: My purpose is to lớn win the next English competition – mục đích của tôi là thắng hội thi tiếng Anh sắp tới tới

Lưu ý: bửa ngữ của rượu cồn từ cũng hoàn toàn có thể là một đụng từ nguyên mẫu không lớn khi nhà từ của câu là All, Only, Best, Most, What + mệnh đề

Ví dụ: All I wanted to bởi was go home.

d. Làm trạng từTrạng từ chỉ mục đích: I went khổng lồ the store to lớn get some necessary stuffTrạng từ bỏ chỉ Nguyên nhân: They wept to see the desolation caused by the floodTrạng từ chỉ Kết quả: I attempted to call you lớn tell you about the result.

Xem thêm: Accompany With Là Gì ? Cách Dùng Accompany Và Go With Và Come With

3. Phần đông động trường đoản cú theo sau là lớn verb/to infinitive

agree (đồng ý), appear (xuất hiện), arrange (thu xếp), attempt (cố gắng), ask (yêu cầu), decide (quyết định), determine (định đoạt), fail (thất bại), endeavor (nổ lực), happen(xảy ra), hope (hy vọng), learn (học), manage (xoay sở), offer (đề nghị), plan (lên kế hoạch), prepare (chuẩn bụ), promise (hứa) , prove (chứng minh), refuse (từ chối), tend (có xu hướng), threaten(đe doạ), volunteer(xung phong), expect (trong chờ), want (muốn),…

Ví dụ:

I decide to study engineering at the UniversityShe’s expecting to get a reply from the company. Vì you agree to lớn join us for the holiday?Mary learned to lớn swim when she was youngWe can’t afford to lớn build a new house.Bob refused khổng lồ lend me his car.You manage lớn get some tickets for the pop concert on Saturday.

Bài viết đã phân tách sẽ infinitive là gì, giải pháp dùng và vì chưng dụ của to lớn infinitive cùng bare infinitive. Hy vọng bài viết mang đến kiến thức hữu ích cho những người đọc.