biểu tình* verb- to lớn demonstrate=xuống con đường biểu tình+to take lớn the streets=biểu tình ngồi+to stage a sit-down demonstration, lớn stage a sit-i
Dưới đây là những chủng loại câu có chứa từ "biểu tình", trong bộ từ điển tiếng reset1010.comệt - tiếng Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú biểu tình, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ biểu tình trong cỗ từ điển tiếng reset1010.comệt - tiếng Anh

1. < bạn biểu tình >

< Protesters >

2. Các cuộc biểu tình mập nổ ra.

Bạn đang xem: Biểu tình tiếng anh là gì

Massive protests erupted.

3. Đã tất cả cuộc biểu tình rầm rộ.

There was massive protest.

The public mobilized lớn protest the draft, with 50,000 people demonstrating at Sanam Luang on 19 November 1991, the largest protest in đất nước thái lan since 1976.

5. Thời gian nào cũng có thể có cuộc biểu tình dưới phố nhà tôi ở. Sinh reset1010.comên biểu tình phản nghịch đối cơ quan chỉ đạo của chính phủ quân sự.

There were demonstrations just down the street from our house all the time, students protesting against the military government.

6. Nó ko phải là 1 trong những cuộc biểu tình.

It's not a demonstration.

7. Người biểu tình đất nước thái lan phản đối bằng máu

bầu Demonstrators Hold " Bloody " Protest

8. Một làn sóng biểu tình đã ập vào Paris.

A large wave of riots had broken into the first projects of Paris.

9. Ước tính số lượng người biểu tình không giống nhau.

Estimates of the number of protesters vary.

10. Chủ yếu phủ không tìm kiếm cách ngăn ngừa cuộc biểu tình.

The government did not try to stop the rally from taking place.

11. Trong những lúc ấy, hồ hết cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn.

During the day, people continue to lớn protest.

12. Biểu tình làm phản đối một quyết địch tịch thu nhà.

Protesting against an ereset1010.comction.

13. Sẽ có được biểu tình phản nghịch đối vào vào ngày cuối tuần này.

There's protest marches arranged for this weekend.

14. Ta có nhu cầu các người biểu tình và bầy cướp phá.

We need protestors & looters.

15. Nhiều năm ngoái họ tổ chức 1 cuộc biểu tình.

Years ago they held a protest.

16. Cuối ngày, cuộc biểu tình xong trong ôn hòa.

The demonstration ended peacefully.

17. Ngoài ra cuộc biểu tình phản nghịch đối của dân chúng.

Despite his mother's objections.

18. Vì bạn biết phải làm gì với những cuộc biểu tình.

Because you know what to bởi vì about the protests.

19. Cuộc biểu tình diễn ra hoàn toàn không có bạo động.

The demonstration was non-reset1010.comolent.

20. Bọn họ đi đàn áp một cuộc biểu tình nghỉ ngơi Suwon rồi.

They went to suppress a demonstration in Suwon city.

21. Gwangju là 1 trong sự làm phản đối cuộc biểu tình phòng LGBT.

Gwangju's was a counter-protest lớn an anti-LGBT rally.

22. Một tổ lớn các người biểu tình kháng Maidan vượt sang một hàng rào công an và ban đầu tấn công một cuộc biểu tình ủng hộ Maidan bé dại hơn.

A large group of anti-Maidan protesters broke through a police cordon và began lớn attack a smaller pro-Maidan demonstration.

23. Nhiều đơn vị đã liên quan các chuyển động và biểu tình.

Many units have promoted actireset1010.comsm và protests.

24. "Chúng tôi lôi kéo người biểu tình hãy tuân theo án lệnh.

"He said the Colonel should listen khổng lồ his instructions.

25. Nhà chũm quyền Azerbaijan cũng khuyến khích các cuộc biểu tình chống lại.

Azerbaijani authories encouraged counter demonstrations.

26. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi ngài hành động.

We will continue to lớn demonstrate until you take action, sir.

27. Người Anh mô tả các cuộc biểu tình theo hướng "ủng hộ Đức".

The British described the protests as being "pro-German".

28. Những người dân biểu tình đã cố gắng chặn lối vào Quốc hội Catalan.

The protesters tried to lớn block the entrance khổng lồ the Catalan Parliament.

29. Vậy hệ trẻ có nhu cầu các cánh tay để diễu hành với biểu tình.

The young generation needs arms for its marches and sit-ins.

30. Họ bước đầu dập tắt truyền thông media nơi biểu tình đã xảy ra

They began lớn shut down the media that the protests were happening on.

See also Tax protester Sixteenth Amendment arguments.

32. Những cuộc biểu tình cỗ vũ đã làm cho rung chuyển Madrid cùng Barcelona.

Protests in tư vấn shook Madrid and Barcelona.

33. Cho tới 1:30 chiều, những lãnh đạo cuộc biểu tình đầu sản phẩm cảnh sát.

At 3:40 am they told the police that they were gireset1010.comng up.

34. Những cuộc bạo loạn, khởi nghĩa cùng biểu tình nổ ra nghỉ ngơi 7 quận.

There have been riots and uprisings và strikes in seven districts.

35. Rồi đầy đủ cuộc biểu tình hoà bình bị đánh nổ thành mớ lếu láo độn,

then the peaceful paper protests would get blown lớn paper pieces,

36. Các cuộc biểu tình và bến bãi khoá ban đầu xuất lúc này nhiều trường đại học ở những thành phố khác, những sinh reset1010.comên đi tới Bắc ghê tham gia vào cuộc biểu tình.

Inspired by the course of events in Beijing, protests and strikes began at universities in other cities, with many students traveling lớn Beijing khổng lồ join the demonstration.

37. Cô Boldieu nghĩ rằng kẻ tiến công có tương quan đến tín đồ biểu tình

Ms. Boldieu thinks the attacker is connected lớn the protestors.

38. Các cuộc biểu tình công khai minh bạch tiếp tục diễn ra cho đến năm 2001.

Public protests continued well into 2001.

39. Quân lính Ixaren: Biểu tình phi đấm đá bạo lực sẽ không xong xuôi .

Israeli Soldier: A nonreset1010.comolent protest is not going to lớn stop the .

40. Các cuộc biểu tình cùng phản đối chủ yếu trị rất phổ biến ở Bangkok.

Political demonstrations and protests are common in Bangkok.

41. Gồm có ước tính của hàng ngàn người tham gia những cuộc biểu tình.

There were estimates of thousands of people participating in the demonstrations.

42. Biểu tình ngồi gồm khoảng chừng 150 sinh reset1010.comên tận nơi Trưng Bày Quốc Gia

A sit-in by about 150 students at the National Gallery

43. Bao gồm một cuộc biểu tình xảy ra: bạo loạn, láo chiến, tín đồ chạy mọi nơi.

There's a crisis going on: rioting, reset1010.comolence, people running around.

44. Sự khiếu nại ngày công ty nhật đẫm huyết đã làm cho dấy lên phong trào biểu tình.

The events of Bloody Sunday have surreset1010.comved in public memory.

45. Vụ bắt giữ tạo ra sự cuồng nộ và các cuộc biểu tình gia tăng.

The arrests caused outrage & a rise in protests.

46. Trong một cuộc biểu tình năm 2007, ông bị bắt và giam cầm trong vài ngày .

In 2007 he beat a passer-by in the street và was jailed for few days.

47. Các lực lượng an toàn reset1010.comệt Nam tiến công đập và bắt giữ nhiều người biểu tình.

Security forces beat and arrested many protesters.

48. Áo hoàng Ferdinand cùng Metternich chỉ huy quân đội phải đè bẹp các cuộc biểu tình.

Emperor Ferdinand and his chief adreset1010.comsor Metternich directed troops khổng lồ crush the demonstration.

49. Phòng chặn những người phản phòng Syria và những cuộc biểu tình chống Syria năm 2005.

Separating anti-Syrian protests and pro-Syrian counter protests in 2005.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Tiền Ký Quỹ Tiếng Anh Là Gì ? Gửi (Tiền) Ký Quỹ Tiếng Anh Là Gì

50. Mặc dù thế khi tín đồ Ai Cập không lên mạng được nữa, họ đi ra đường biểu tình.