Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 bao gồm 12 đề kiểm tra khối hệ thống các kỹ năng đã học dành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cấp kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện loài kiến thức sẵn sàng cho các kì thi đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Top 18 đề thi học kì 1 lớp 1 môn toán năm 2021


Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1:

A. Cỗ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1 2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2 3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3 4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4 5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 sở hữu nhiều: C. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách bắt đầu 2.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều: 2.2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 2.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo: 2.4. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách thuộc học để cải tiến và phát triển năng lực: 2.5. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì sự đồng đẳng và dân nhà trong giáo dục:

A. Cỗ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A/ Phần trắc nghiệm khả quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ để trước công dụng đúng:

Câu 1. Số nhỏ xíu nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số khủng nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. tác dụng phép tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền lốt vào vị trí chấm:

A. >

B. A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần từ bỏ luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phép tính phù hợp vào ô trống:

Bài 4: (1 điểm)

Hình bên có:

- . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . Hình vuông

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1:

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số nhỏ bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là 0 => Đáp án B

Câu 2: Số khủng nhất trong những số: 6, 10, 7, 9 là 10 => Đáp án D

Câu 3: hiệu quả phép tính: 9 – 3 + 1 = 7 => Đáp án B

Câu 4: 5 + 4 = 4 + 5 => Đáp án C

Câu 5: 9 - 1 +1 = 9 là đúng => Đáp án A

Câu 6: 6 = 3 + 3 => Đáp án A

Câu 7: Số yêu cầu điền tiếp vào hàng số 1, 3, 5, ... , 9. Là: 7 => Đáp án C

Câu 8: Cả hai mẹ có : 6 + 3 = 9 nhành hoa => Đáp án C

Câu 9: Còn 8 - 2 = 6 trái chanh => Đáp án B

Câu 10: Có 5 hình vuông => Đáp án B

B. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

2 + 3 = 5

4 + 0 = 4

1 + 5 = 6

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

0 + 5 = 5

Bài 2:

6 + 1 + 1 = 8

5 + 2 + 1 = 8

10 – 3 + 3 = 10

Bài 3:

8 - 2 = 6

Bài 4: có 6 hình tam giác với 2 hình vuông.

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

1) các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến bự là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 6; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu tương thích điền vào địa điểm trống là: (0,5 điểm)

8 .... 6 + 2

A. >

B. Năm hai bố ........... ...........

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =...........

7 - 1 = ..................

10 + 0 - 4 = ...........

9 - 3 + 3 =................

Bài 4: Số? (1 điểm)...... + 2 = 2 9 - ...... = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

a.

b. Viết phép tính phù hợp (1 điểm).

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba bảy sáu

5 2 3 7 6Bài 2: Tính (2 điểm)

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 - 1 = 6

10 + 0 - 4 = 6

9 - 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 - 0 = 9

Bài 5: a. Viết phép tính phù hợp (1 điểm).

b. Viết phép tính tương thích (1 điểm).

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: (1đ) tác dụng của phép tính 10 - 3 là:

A. 10

B. 7

C. 6

Câu 2: (1đ) 9 bé nhiều hơn số làm sao sau đây:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để sở hữu 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: (1đ) công dụng của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3

B. 1

C. 2

Câu 5: (1đ)

Có: 8 quả cam

Ăn: 2 quả cam

Còn lại: ...quả cam?

A. 5

B. 6

C. 4

Câu 6: (1đ) vào hình sau đây có ... Hình vuông?

Phần II: tự luận (4 điểm)

Câu 7: (0,5) Viết những số 2, 5, 9, 8

a. Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn:..............................................................

b. Theo thứ tự từ béo đến bé: .............................................................Câu 8: (0,5) Điền vết ,=

5 + 3 ... 9

4 + 6 ...6 + 2

Câu 9 : Tính

Câu 10: (1đ) Tính

5 + = 9

10 - = 2

+ 4 = 8

- 3 = 4

Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3:

I. Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Câu 1: 0,5 điểm

Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm

Đáp án A

Câu 3: 1 điểm

Đáp án B

Câu 4: 1 điểm

Đáp án C

Câu 5: 1 điểm

Đáp án B

Câu 6: 1 điểm

Tìm đúng được 5 hình vuông vắn được 1 điểm. Tìm sai không được điểm. II. Trường đoản cú luận: 4 điểm

Câu 7 (0,5 điểm):

Viết đúng từng ý được 0,5 điểm. Viết sai đồ vật tự không được điểm

a. Theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo sản phẩm tự từ phệ đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 3 6 + 2

Câu 9 (1 điểm): từng phép tính đúng được 0,2 điểm. Tính không đúng không được điểm

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào từng phép tính được 0,25 điểm. Điền không đúng không được điểm.

5 + 4 = 9

10 - 8 = 2

4 + 4 = 8

7 - 3 = 4

Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phép tính và tác dụng được 0,5 điểm. Viết không nên không được điểm.

10 - 2 = 8

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a) Số 20 gồm mấy chục, mấy 1-1 vị?

A. 1 chục cùng 2 1-1 vị

B. 2 chục và 2 solo vị

C. 2 chục cùng 0 đối chọi vị

b) Số mười bảy được viết là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 hiểu là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu phù hợp điền vào nơi chấm là:

A.

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số thích hợp điền vào nơi trống là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào chỗ chấm là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) những số 50 , 10 , 70 viết theo máy tự từ bé đến mập là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số phù hợp điền vào ô trống là:

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần tự luận

1. Viết phép tính thích hợp của việc sau vào ô trống:

Minh gồm 9 mẫu kẹo. Cúc nêm thêm Minh 2 loại kẹo. Hỏi Minh có toàn bộ bao nhiêu loại kẹo?

2: Điền số và phép tính tương thích vào ô trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4:

A. Phần trắc nghiệm

1. A, Số 20 gồm 2 chục, 2 đơn vị chức năng => Đáp án B

b, Số mười bảy được viết là 17 => Đáp án A

c, Số 14 hiểu là mười tư => Đáp án B

d, 6 + 4 Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, những số 50 , 10 , 70 viết theo máy tự từ nhỏ bé đến khủng là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn chục lớn nhất là số: 90 => Đáp án C

k, Số phù hợp là 12

B, Phần trường đoản cú luận

2.

Minh có toàn bộ số kẹo: 9 + 2 = 11 cái kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

A. Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu sau tất cả hai lời giải đúng hoặc sai. Nếu đúng thì ghi Đ, không nên thì ghi S vào vị trí chấm

Câu 1: các số từ bỏ 0 mang lại 10 số nào nhỏ bé nhất?

Số bé nhỏ nhất là: 0... Số bé nhỏ nhất là: 10...

Câu 2: những số từ 0 mang đến 10 số nào phệ nhất?

Số lớn nhất là: 0... Số lớn nhất là: 10...

Câu 3:

Câu 4:

10 – 4 = 5 ...10 – 4 = 6 ...Câu 5:

5 + 3 – 3 = 8 ...5 + 3 – 3 = 5...

Câu 6: Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông...

Có: 4 hình vuông....

Câu 7: hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác.....

Có: 3 hình tam giác....

Câu 8:

a) 7 9....

b) 10 – 1 5 .....B. Phần từ luận:

Câu 1: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 2: Viết phép tính say đắm hợp

Có: 7 quả.

Cho: 3 quả.

Còn ...... Quả?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5:

I. Phần trắc nghiệm: (7đ)

Mỗi câu tất cả hai đáp án đúng hoặc sai, nếu học viên chọn 2 đáp án phần lớn đúng hoặc phần lớn sai thì câu đó không tồn tại điểm.

Câu 1: (0,5đ) các số từ 0 mang lại 10 số nào bé xíu nhất?

Số bé bỏng nhất là: 0 Đ

Số nhỏ xíu nhất là: 10 S

Câu 2: (0,5đ) những số trường đoản cú 0 đến 10 số nào mập nhất?

Số lớn số 1 là: 0 S

Số lớn số 1 là: 10 Đ

Câu 3:(0,5đ)

Câu 4: (0,5đ)

10 – 4 = 5 S

10 – 4 = 6 Đ

Câu 5: (1đ)

5 + 3 – 3 = 8 S

5 + 3 – 3 = 5 Đ

Câu 6: (1đ) Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông Đ

Có: 4 hình vuông S

Câu 7: (1đ) mẫu vẽ bên tất cả mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác. S

Có: 3 hình tam giác. Đ

Câu 8: (2đ) Điền đúng đắn mỗi ô trống được 0,5 đ (4 ô trống = 2 điểm)

a) 7 9 S

b) 10 – 1 5 Đ

II. Phần trường đoản cú luận: (3đ)

Câu 1: (2đ) Tính.

- làm cho đúng từng phép tính được 0.5 điểm

9 - 3 - 3 = 3

3 + 2 - 1 = 4

5 + 3 + 2 = 10

4 + 5 - 4 = 5

Câu 2: (1đ) Viết phép tính say đắm hợp.

Các thầy cô cần cho những em luyện tập tất cả các dạng bài toán lớp 1 để những em làm cho quen dần dần với chúng. Bài tập Toán lớp 1 bao hàm các bài bác tập trường đoản cú luyện kèm giải thuật hay mang đến môn Toán lớp 1 với khá nhiều dạng bài khác nhau như tính, điền dấu, tra cứu số lớn nhất, tìm kiếm số nhỏ dại nhất, vẽ đoạn thẳng, toán đố,.... Tương đối nhiều dạng bài bác từ dễ đến khó để các em làm.

Trên đây Tìm Đáp Án đã trình làng tới độc giả tài liệu: bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020. Để có tác dụng cao hơn trong học tập tập, reset1010.comxin ra mắt thêm tới các bạn học sinh tư liệu về học vần lớp 1 cùng Giải bài tập Toán lớp 1 nhưng reset1010.comtổng hợp và đăng download cùng các phân mục lớp 1 khác quan trọng đặc biệt như: Toán lớp 1, giờ đồng hồ Việt lớp 1, giờ đồng hồ Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào ngày cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 1, bài xích tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát quality đầu năm lớp 1,....

Xem thêm: Bài Tập Đệ Quy Có Lời Giải Thích Về Hàm Đệ Quy Trong C++ Dễ Hiểu Nhất

................................................................................

B. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 mua nhiều:

C. 31 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Sách Mới

2.1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021

2.3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo:

2.4. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách thuộc học để phát triển năng lực:

2.5. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vị sự bình đẳng và dân công ty trong giáo dục: