Hội đồng quản trị (Board of Directors, viết tắt: BOD) là 1 nhóm các cá nhân được bầu đại diện thay mặt cho các cổ đông, họp liên tiếp để tùy chỉnh cấu hình các chế độ quản lí và đo lường và thống kê doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Board of directors vs board of management là gì

*

Hội đồng cai quản trị

Khái niệm

Hội đồng quản lí trị tiếng Anh là Board of Directors, viết tắt là BOD.


Hội đồng quản ngại trị (BOD) là 1 trong những nhóm các cá thể được bầu đại diện thay mặt cho những cổ đông. Hội đồng quản ngại trị là một thành phần quản lí, tổ chức những cuộc họp liên tiếp để thiết lập các chính sách quản lí doanh nghiệp và giám sát.

Mỗi doanh nghiệp niêm yết đại chúng đều phải sở hữu một hội đồng quản trị. Một trong những tổ chức tứ nhân cùng phi lợi nhuận cũng có hội đồng quản trị.

Đặc điểm của Hội đồng quản lí trị

Nhìn chung, hội đồng quản ngại trị gửi ra đưa ra quyết định với tư bí quyết là người ủy thác thay mặt cho các cổ đông. Những vấn đề mà lại hội đồng quản ngại trị yêu cầu cân nhắc bao gồm tuyển dụng và loại bỏ các giám đốc quản lý điều hành cấp cao, cơ chế cổ tức, cơ chế quyền lựa chọn và chính sách lương của cung cấp điều hành.

Ngoài những trọng trách đó, hội đồng quản ngại trị có trọng trách giúp một tập đoàn đề ra các phương châm rộng lớn, cung ứng các trách nhiệm điều hành và bảo đảm an toàn công ty có những nguồn lực được quản lí lí tốt.


Cấu trúc và quyền lợi và nghĩa vụ của hội đồng cai quản trị được khẳng định bởi cơ chế của tổ chức, ví như qui định về con số thành viên hội đồng quản trị, phương thức bầu ra hội đồng quản ngại trị (ví dụ: bằng cách bỏ phiếu người đóng cổ phần tại buổi họp thường niên) và gia tốc hội đồng quản trị họp.

Mặc dù không có số lượng thành viên ví dụ qui định cho 1 hội đồng quản lí trị, nhưng số lượng thành viên số đông từ 3 mang đến 31 thành viên. Một số nhà phân tích mang đến rằng số lượng thành viên lí tưởng là 7.

Hội đồng quản lí trị buộc phải đại diện cho tất cả lợi ích của tất cả cấp quản lí lí và cổ đông, và bao gồm cả những thành viên hội đồng quản lí trị nội bộ và thành viên hội đồng quản lí trị độc lập.

Thành viên hội đồng quản trị nội cỗ là thành viên suy xét các cổ đông lớn, cán cỗ và nhân viên, và có kinh nghiệm tay nghề trong công ty. Thành viên hội đồng quản lí trị nội bộ thường ko được trả lương khi hoạt động trong hội đồng cai quản trị, do họ thường là 1 trong những giám đốc quản lý điều hành cấp cao, cổ đông bự hoặc những bên tương quan khác, lấy ví dụ như như đại diện thay mặt công đoàn.


Thành viên hội đồng quản ngại trị hòa bình không tham gia vào các hoạt động nội bộ hàng ngày của công ty. Các thành viên hội đồng này thường được trả thêm thù lao khi tham dự các cuộc họp. Thành viên hội đồng quản ngại trị chủ quyền mang đến một chiếc nhìn khách hàng quan, độc lập để đặt ra mục tiêu và xử lý bất kì tranh chấp làm sao của công ty. Họ nhập vai trò rất đặc trưng trong việc có được sự thăng bằng giữa những thành viên nội cỗ và thành viên hòa bình trong hội đồng quản lí trị.

Cấu trúc hội đồng cai quản trị có thể khác nhau phụ thuộc vào vị trí địa lí. Ở một số tổ quốc châu Âu cùng châu Á, quản lí trị doanh nghiệp lớn được chia thành 2 tầng: ban điều hành quản lý và ban giám sát.

Xem thêm: Vốn Lưu Động Thuần ( Net Working Capital Là Gì, Working Capital Là Gì

Ban điều hành bao hàm những member được bầu bởi những nhân viên và người đóng cổ phần và được chỉ huy bởiCEOhoặc cung cấp quản lí. Ban điều hành quản lý phụ trách các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Hội đồng đo lường và tính toán được lãnh đạo vì một người khác chưa hẳn là giám đốc quản lý điều hành và xử lý các vấn đề giống như như hội đồng quản lí trị.

(TheoInvestopedia)

*