Mặt trời toả sáng trên thai trời ngày hè như thể cây bút lông của Rembrandt trên cành cây sơn thù du vậy.

Bạn đang xem: Bút lông tiếng anh là gì


Nhà xây đắp có ý định sử dụng nét bút lông để ý niệm sự sáng chế của con người, với màu đỏ bộc lộ sự cấp cho bách.
Bức tranh ấy kết hợp nhiều đường nét vẽ bởi bút lông—không một đường nét vẽ riêng biệt rẽ nào trông thú vị hoặc gây ấn tượng sâu nhan sắc cả.
The painting is a vast collection of individual brushstrokes—none of which in isolation is very interesting or impressive.
Thực tế thì anh ấy áp dụng sơn công nghiệp kim loại vào sản phẩm của mình, áp dụng bút lông nhím để đạt hiệu quả cụ thể mạnh mẽ.
He actually applies metallic industrial paints khổng lồ his work using porcupine quills to get this rich detailed effect.
Ông đã vẽ nhiều bức ảnh vẽ bởi bút lông, được call là surimono, và minh họa cho các cuốn kyōka ehon (sách minh họa những bài bác thơ hài hước) trong thời hạn này.
He produced many brush paintings, called surimono, & illustrations for kyōka ehon (illustrated book of humorous poems) during this time.
Mỗi lời ước nguyện chung gia đình, mỗi đoạn thánh thư mà gia đình cùng đọc cùng mỗi buổi họp tối mái ấm gia đình là một nét vẽ bởi bút lông trên bức ảnh của trung khu hồn bọn chúng ta.
Each family prayer, each episode of family scripture study, & each family home evening is a brushstroke on the canvas of our souls.
Bìa trước giành riêng cho ấn bản chuẩn là một trong những bức tranh của Eugène Delacroix, mang tên Nữ thần tự do thoải mái dẫn dắt nhân dân, được biến đổi một chút cho bìa bằng cách sử dụng một chiếc bút lông tô trắng nhằm vẽ "VIVA LA VIDA".
The front cover for the standard edition is a painting by Eugène Delacroix, entitled Liberty Leading the People, which was slightly altered for the cover by using a trắng paint brush lớn draw "VIVA LA VIDA".
Tuy nhiên, vào buổi sáng, tôi xác định để sở hữu một ánh nhìn vào nó mặc dù sao đi nữa, vày vậy tôi đã thiết lập một penny chai mực, với với một cây bút, bút lông, và bảy tờ giấy trò hề, tôi bắt đầu cho tand Đức Giáo Hoàng của.
However, in the morning I determined lớn have a look at it anyhow, so I bought a penny bottle of ink, & with a quill- pen, & seven sheets of foolscap paper, I started off for Pope"s Court.
Trong chiến dịch di chuyển tranh cử năm 2000, ông có theo một la bàn, lông chim, giày, bút, đồng 1 xu may mắn và nhiều lúc là một hòn đá.
On his 2000 presidential campaign, he carried a lucky compass, feather, shoes, pen, penny and, at times, a rock.
Nhiều nét vẽ bằng bút lông trung bình thường, riêng biệt rẽ cùng kết hợp lại để tạo ra một bức tranh đẹp long lanh vời.
Many ordinary, individual brushstrokes work together lớn create a captivating & beautiful painting.
Géricault đã thực hiện những bút lông bé dại và dầu nhớt, có thể chấp nhận được ít thời hạn để sửa lại và sẽ khô khan vào sáng hôm sau.
Géricault painted with small brushes & viscous oils, which allowed little time for reworking và were dry by the next morning.
Bạn hãy cho bé bỏng vẽ mọi mẫu trang của chính mình trên phương diện của trái bí bằng bút lông đen - tiếp đến bạn hãy cắt khoét cho nhỏ nhắn ; .
Have them draw their designs on the face of the pumpkin with a đen marker - then you vì the carving .
Năm 1936, Iwasaki tốt nghiệp trung học, cùng năm tiếp theo, lúc mười tám tuổi, cô ban đầu học cách viết thư pháp Nhật bạn dạng với mực thỏi cùng bút lông.
In 1936, Iwasaki graduated from high school, and the next year, at the age of eighteen, she began khổng lồ learn how lớn draw Japanese calligraphy with inkstick and ink brush.
Cũng xem xét là toàn bộ lông vũ gồm một cây bút lông ngỗng trắng cùng thẳng trục, trong đó, kết phù hợp với màu kim cương da, khiến cho nó gồm màu thịt con kê sạch hơn.

Xem thêm: Hiển Thị Danh Sách Liên Kết Theo Chiều Đảo Ngược Trong C Tdl Và Giải Thuật


Also of lưu ý is that all feathers have a trắng quill and shaft, which, combined with yellow skin, makes for a cleaner appearing carcass.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M