Các dạng toán điển hình trong những đề chất vấn học kì 2 môn Toán lớp 1 vì đội ngũ thầy giáo viên của reset1010.combiên soạn bao hàm 6 dạng vấn đề hay chạm mặt nhất kèm giải đáp trong đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán. Mong muốn tài liệu này giúp các em học viên lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đang học vào vấn đề giải bài tập toán. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Các dạng bài toán lớp 1


Các dạng vấn đề lớp một trong những đề thi cuối học tập kì 2

A. Những dạng toán nổi bật trong đề thi học kì 2

A. Những dạng toán điển hình trong đề thi học kì 2

1. Dạng 1: tiến hành phép tính

Ở dạng Toán này, các em học viên sẽ được ôn tập những cách cộng, trừ các số có hai chữ số; hoặc những phép tính cộng, trừ có đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét.

Bài 1: Đặt rồi tính:

a, 32 + 7 b, 58 - 4 c, 77 - 3 d, 14 + 5

Bài 2: Tính:

a, 45 + 34 b, 56 - 20 c, 18 + 71 d, 74 - 3
e, 3 + 63 f, 99 - 48 g, 54 + 45 h, 65 - 23

Bài 3: Tính:

a, 30cm + 4cm b, 18cm - 8cm c, 25cm + 14cm 
d, 48cm + 21cm e, 74cm - 4cm f, 53cm + 3cm

2. Dạng 2: Điền dấu phù hợp vào nơi chấm

Ở dạng Toán này, các em học viên sẽ được ôn tập phương pháp so sánh các số gồm hai chữ số, so sánh các số bao gồm hai chữ số kèm đơn vị đo hoặc những bài toán liên quan đến điền vệt "+" hoặc "-" nhằm phép tính đạt được công dụng đúng.

Bài 4: Điền dấu , = thích hợp vào khu vực chấm:

a, 25 + 0 … 45 - 12 b, 12 + 23 … 89 - 34
c, 19 - 4 … 25 d, 30 + 40 … 60 + 10
e, 40 + 15 … 58  f, 42 + 5 … 58 - 8
g, 75 … 23 + 34  h, đôi mươi + 35 … 56

Bài 5: Điền dấu +, - tương thích vào nơi chấm:

a, 63 … 35 = 98 b, 31 … 46 = 77
c, 87 … 24 = 63 d, 79 … 27 = 52
e, 16 … 33 = 49 f, 50 … đôi mươi = 30

Bài 6: Điền vết , = phù hợp vào chố chấm:

a, 27cm - 21cm … 8cm b, 41cm + 8cm … 45cm
c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cm d, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số phù hợp vào chỗ chấm

Ở dạng Toán này, các em học viên sẽ được ôn tập về có mang "số ngay tắp lự trước", "số tức thì sau", bóc tách các số bao gồm hai chữ số, hoặc tìm kiếm số điền vào nơi chấm thích hợp trong một dãy tất cả quy tắc như thế nào đó.

Bài 7: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a, Số lập tức sau của 23 là số … b, Số tức thời sau của 84 là số …
c, Số ngay tắp lự trước của 79 là số … d, Số ngay lập tức trước của 99 là số …
e, Số 72 bao gồm … chục và … đơn vị f, Số 63 có … chục và … đơn vị

Bài 8: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58

4. Dạng 4: sắp xếp những số theo sản phẩm tự

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ được ôn tập về so sánh các số gồm hai chữ số, qua đó bố trí từ trái qua phải các số lắp thêm thứ từ bỏ từ bé bỏng đến lớn hoặc theo đồ vật tự từ béo đến bé.

Bài 9: Viết những số tiếp sau đây theo trang bị tự từ khủng đến bé:

a, 62, 81, 38, 73 b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết các số sau đây theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn:

a, 47, 39, 41, 29 b, 96, 24, 87, 78

5. Dạng 5: việc có lời văn

Dạng bài toán có lời văn này là một trong những dạng toán nâng cao, những em học sinh sẽ suy luận dựa trên đề bài bác và sử dụng thích hợp các phép tính cùng và trừ những số bao gồm hai chữ số để giải bài toán.

Bài 11: Lớp em có 24 học sinh nữa, 23 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Bài 12: Một sợi dây tương đối dài 25cm. Hà cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn sót lại dài mấy xăng - ti -mét?

Bài 13: Một cửa hàng có 95 quyển vở, cửa hàng đã phân phối 40 quyển vở. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài 14: bố của An rộng An 30 tuổi. Biết rằng năm nay bố của An 38 tuổi. Hỏi An bao nhiêu tuổi?

Bài 15: Lớp 1A gồm 36 bạn học sinh trong đó có 12 bạn học viên nữ. Hỏi lớp 1A gồm bao nhiêu học sinh nam?

6. Dạng 6: câu hỏi đếm hình

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ ôn tập được phương pháp đếm những đoạn thẳng, các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, những hình tam giác ghép, hình vuông vắn ghép,....

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Brutal Là Gì ? Brutal Là Gì, Nghĩa Của Từ Brutal

Bài 16: từng hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

a,  b, c,

Bài 17: mang lại hình vẽ dưới đây:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, mẫu vẽ trên tất cả … hình tam giác

b, mẫu vẽ trên gồm … hình vuông

c, hình mẫu vẽ trên tất cả … hình tròn

Bài 18: cho hình vẽ dưới đây:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ trên bao gồm … hình tam giác, … hình vuông

Bài 19: mang đến hình vẽ dưới đây:

Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

Hình vẽ trên tất cả … hình tam giác, … hình tròn, … hình vuông

Bài 20: đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên có … hình chữ nhật, … hình tam giác

B. Đề thi thử học tập kì 2 lớp 1

Bài 1: Tính:

a, 33 + 16 b, 42 + 17 c, 68 - 5  d, 23 + 15

Bài 2: Điền dấu , = tương thích vào chỗ chấm:

a, 35 + 3 … 37 b, 54 + 4 … 45 + 3
c, 24cm + 5cm … 29cm d, 37cm - 3cm … 32cm + 3cm

Bài 3: gồm 37 hình tròn trụ trên khía cạnh giấy. Lan đã tô màu 24 hình tròn. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu hình trụ chưa tô màu?

Bài 4: Viết các số 24, 75, 59, 15, 95 theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn

Bài 5: cho hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật? từng nào hình tam giác?

Đáp án cùng Lời giải

Bài 1:

a, 33 + 16 = 49  b, 42 + 17 = 59
c, 68 - 5 = 63 d, 23 + 15 = 38

Bài 2:

a, 35 + 3 > 37 b, 54 + 4 > 45 + 3
c, 24cm + 5cm = 29cm d, 37cm - 3cm

Bài 3:

Số hình tròn còn lại Lan chưa tô màu sắc là:

37 - 24 = 13 (hình tròn)

Đáp số: 13 hình tròn

Bài 4: 15, 24, 59, 75, 95

Bài 5: hình vẽ trên có một hình chữ nhật, 9 hình tam giác

--------------

Ngoài những dạng toán điển hình trong các đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 trên, những em học sinh lớp 1 còn rất có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 1 hay đề thi học tập kì 2 lớp 1 mà lại Tìm Đáp Án vẫn sưu trung bình và lựa chọn lọc. Mong muốn với hầu hết tài liệu này, những em học sinh sẽ học giỏi môn Toán lớp 1 với Tiếng Việt lớp 1 hơn.