Các Dạng vấn đề Lớp một trong Đề Thi Cuối học Kì 2môn Toán lớp 1 biên soạn bao hàm 6 dạng việc hay gặp nhất kèm giải đáp trong đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán . Tư liệu này giúp các em học sinh lớp 1 từ ôn luyện với vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán.

Bạn đang xem: Các đề thi toán lớp 1 học kỳ 2


A. Các dạng toán điển hình trong đề thi học tập kì 2

1. Dạng 1: triển khai phép tính

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ được ôn tập những cách cộng, trừ những số có hai chữ số; hoặc các phép tính cộng, trừ có đơn vị đo là xăng-ti-mét.

Bài 1: Đặt rồi tính:

a, 32 + 7b, 58 - 4c, 77 - 3d, 14 + 5

Bài 2: Tính:

a, 45 + 34b, 56 - 20c, 18 + 71d, 74 - 3
e, 3 + 63f, 99 - 48g, 54 + 45h, 65 - 23

Bài 3: Tính:

a, 30cm + 4cmb, 18cm - 8cmc, 25cm + 14cm
d, 48cm + 21cme, 74cm - 4cmf, 53cm + 3cm

2. Dạng 2: Điền dấu tương thích vào nơi chấm

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ được ôn tập biện pháp so sánh những số có hai chữ số, so sánh các số bao gồm hai chữ số kèm đơn vị chức năng đo hoặc những bài toán tương quan đến điền vết "+" hoặc "-" để phép tính đạt được tác dụng đúng.

Bài 4: Điền lốt , = phù hợp vào vị trí chấm:

a, 25 + 0 … 45 - 12b, 12 + 23 … 89 - 34
c, 19 - 4 … 25d, 30 + 40 … 60 + 10
e, 40 + 15 … 58f, 42 + 5 … 58 - 8
g, 75 … 23 + 34h, trăng tròn + 35 … 56

Bài 5: Điền vết +, - tương thích vào nơi chấm:

a, 63 … 35 = 98b, 31 … 46 = 77
c, 87 … 24 = 63d, 79 … 27 = 52
e, 16 … 33 = 49f, 50 … 20 = 30

Bài 6: Điền vết , = tương thích vào chố chấm:

a, 27cm - 21cm … 8cmb, 41cm + 8cm … 45cm
c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cmd, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ được ôn tập về tư tưởng "số tức tốc trước", "số tức khắc sau", tách các số có hai chữ số, hoặc kiếm tìm số điền vào địa điểm chấm tương thích trong một dãy bao gồm quy tắc làm sao đó.

Bài 7: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a, Số lập tức sau của 23 là số …b, Số tức thì sau của 84 là số …
c, Số ngay tắp lự trước của 79 là số …d, Số tức khắc trước của 99 là số …
e, Số 72 tất cả … chục và … đối kháng vịf, Số 63 tất cả … chục và … 1-1 vị

Bài 8: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58

4. Dạng 4: chuẩn bị xếp các số theo vật dụng tự

Ở dạng Toán này, những em học sinh sẽ được ôn tập về so sánh những số bao gồm hai chữ số, qua đó sắp xếp từ trái qua phải những số lắp thêm thứ từ từ bé đến lớn hoặc theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé.

Bài 9: Viết các số dưới đây theo vật dụng tự từ khủng đến bé:

a, 62, 81, 38, 73b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết những số tiếp sau đây theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn:

a, 47, 39, 41, 29b, 96, 24, 87, 78

5. Dạng 5: việc có lời văn

Dạng việc có lời văn này là một dạng toán nâng cao, những em học viên sẽ suy luận dựa trên đề bài bác và sử dụng thích hợp các phép tính cộng và trừ những số gồm hai chữ số để giải bài xích toán.

Bài 11: Lớp em bao gồm 24 học sinh nữa, 23 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Bài 12: Một sợi dây khá dài 25cm. Hà giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn lại dài mấy xăng - ti -mét?

Bài 13: Một cửa hàng có 95 quyển vở, siêu thị đã buôn bán 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài 14: tía của An rộng An 30 tuổi. Biết rằng năm nay bố của An 38 tuổi. Hỏi An bao nhiêu tuổi?

Bài 15: Lớp 1A bao gồm 36 bạn học viên trong đó có 12 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A bao gồm bao nhiêu học sinh nam?

6. Dạng 6: việc đếm hình

Ở dạng Toán này, những em học sinh sẽ ôn tập được biện pháp đếm những đoạn thẳng, những hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, những hình tam giác ghép, hình vuông ghép,....

Bài 16: từng hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

a,

Trong hình vẽ bên có:

a) ……….. Hình vuông.

b) ……….. Hình tam giác.

Bài 4: Lan bao gồm sợi dây dài 75 cm, Lan cắt đi 41 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bải giải:

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

Bài 5: bên trên sân gồm 35 con gà và hai chục con vịt. Hỏi trên sảnh có tất cả bao nhiêu con gà với vịt?

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

Xem thêm: Từ Vựng Về Các Loại Xe Đầu Kéo Tiếng Anh Là Gì ? Đầu Kéo Trong Tiếng Tiếng Anh

Bài 6: Điền vết +, - ?

7013=83
3221=11

.............................................................................