ngựa·những kẻ thô lỗ·những kẻ đáng khinh·thú nuôi·trâu bò·đại gia súc·Bò nhà·bò nhà·gia suùc, traâu boø

*

*

Chúng tôi sẽ tác động mạnh lên nó với gia súc mô phỏng tự nhiên chúng tôi đã làm thế, và hãy nhìn này.

Bạn đang xem: Cattle là gì


The Hereford, often called the Hereford Hog, is a breed of domestic pig named for its color and pattern, which is similar to that of the Hereford breed of cattle: red with a white face.
Lợn Hereford, thường được gọi là Lợn Hereford Hog, là một giống lợn nhà có tên miêu tả màu sắc và hoa văn của nó, tương tự như giống Hereford của gia súc: màu đỏ với một khuôn mặt trắng.
An effort to eradicate bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis from the cattle and deer herds of New Zealand has been relatively successful.
Một nỗ lực để diệt trừ bệnh lao bò do Mycobacterium bovis trên các đàn gia súc và nai của New Zealand đã tương đối thành công.
Their physiology is well-adapted to high altitudes, with proportionately larger lungs and heart than other cattle, as well as greater capacity for transporting oxygen through their blood.
Về mặt sinh lý học, bò Tây Tạng đã thích nghi tốt với độ cao lớn, có tim và phổi to hơn so với ở các độ cao nhỏ hơn cũng như khả năng vận chuyển ôxy lớn hơn theo đường máu.
If you knew how much we been waiting for cattle and how welcome you are, you can sit on"em tracks"til Kingdom come.
Nếu anh biết lâu nay chúng tôi mong chờ cỡ nào và các anh được chào mừng cỡ nào các anh có thể ngồi trên đường ray cho tới khi nước Cha trị đến.
The Pantaneiro is a cattle breed from the Pantanal region of Brazil, where it has been raised for more than three hundred years.
Bò Pantaneiro là một giống từ vùng Pantanal của Brazil, nơi nó đã được nuôi dưỡng hơn ba trăm năm.
My grandfather used to graze his cattle each summer in the beautiful, lush, high mountain valleys east of our town in central Utah.
Ông tôi thường thả đi ăn cỏ mỗi mùa hè trong thung lũng vùng núi cao, xinh đẹp, xanh tươi của thị trấn chúng tôi ở miền trung Utah.
Today, the cattle are owned by farmers in many areas of America, including New York and Pennsylvania.
Ngày nay, gia súc được sở hữu bởi nông dân ở nhiều khu vực của Mỹ, bao gồm cả New York và Pennsylvania. ^ “Ayrshire Cattle History”.
Similarly, Psalm 8:6-8 says: “Everything you have put under his feet: small cattle and oxen, all of them, and also the beasts of the open field, the birds of heaven and the fish of the sea.”
Tương tự thế, Thi-thiên 8:6-8 nói: “ khiến muôn vật phục dưới chân người: Cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú rừng, chim trời và cá biển”.
The Square Meater is an Australian breed of medium framed, polled cattle which were developed by Rick Pisaturo of Mandalong Park near Sydney, New South Wales in the early 1990s from a base of Murray Grey genetics.
Bò Square Meater là một giống Úc có quy mô trung bình, không sừng, được nuôi dưỡng bởi Rick Pisaturo ở Mandalong Park gần Sydney, New South Wales vào đầu những năm 1990 từ cơ sở di truyền giống bò Murray Gray.
They crossbred two types of cattle to produce the Luing; the Highland as the heifer and the Beef Shorthorn as the bull, and were the first new breed of cattle developed in Britain in over 100 years.
Họ lai tạo hai loại khác nhau nhằm tạo ra giống bò mới tên Luing này; Bò Highland đóng vai trò là bò cái và Bò Shorthorn trong vai trò là bò đực, và là giống mới đầu tiên được phát triển ở Anh trong hơn 100 năm.
26 You may then spend the money on whatever you desire*—cattle, sheep, goats, wine and other alcoholic beverages, and anything you please;* and you will eat there before Jehovah your God and rejoice, you and your household.
26 Sau đó, anh em có thể dùng số tiền ấy để mua bất cứ điều gì mình muốn, như , cừu, dê, rượu, các thức uống có cồn khác và bất cứ thứ gì mình thích; anh em sẽ ăn tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, và vui hưởng với cả nhà mình.
Cattle and sheep are prone to wind chill caused by a combination of wind and cold temperatures, when winds exceed 40 kilometers per hour (25 mph), rendering their hair and wool coverings ineffective.
Gia súc và cừu dễ bị lạnh do sự kết hợp giữa gió và nhiệt độ lạnh, khi gió vượt quá 40 kilômét một giờ (25 mph), khiến lông và lớp len phủ của chúng trở nên không hiệu quả.
In the North American area, a barn refers to structures that house livestock, including cattle and horses, as well as equipment and fodder, and often grain.
Trong khu vực Bắc Mỹ, chuồng đề cập đến các cấu trúc nuôi gia súc, bao gồm cả và ngựa, và cũng là nơi lưu trữ thiết bị và thức ăn gia súc, và cả ngũ cốc.
The Heeler is a naturally bobtailed or tailless, medium-sized cattle dog similar and/or related to the Australian Cattle Dog (aka, "Queensland Heeler").

Xem thêm: Phân Biệt Pop Up Là Gì? Có Mấy Loại ? Ý Nghĩa Và Chức Năng Của Nó


Chó săn gia súc đuôi ngắn Úc (tiếng Anh: Australian Stumpy Tail Cattle Dog) là một loài đuôi cộc tự nhiên hoặc đuôi ngắn, giống chó có kích thước trung bình của Chó chăn gia súc (không được nhầm lẫn với Chó chăn bò Úc, hay còn gọi là "Queensland Heeler").
20 And I, the Lord God, said unto the serpent: Because thou hast done this thou shalt be acursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life;
20 Và ta, Đức Chúa Trời, phán với con rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy nên mầy phải bị arủa sả hơn mọi loài súc vật, và hơn mọi loài thú đồng; mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời;
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M