Hệ thống các cơ quan tác dụng trong bộ máy chính quyền công ty nước là một thành phần quan trọng và không thể không có của từng quốc gia. Hôm nay, hãy cùng Studytienganh tìm hiểu về một cơ quan tổ chức chính quyền thuộc địa phương là Ủy ban quần chúng nhé!


1. Ủy ban dân chúng trong giờ đồng hồ anh điện thoại tư vấn là gì?

Trong tiếng anh, Ủy ban nhân dân call là Peoples Committee.

Bạn đang xem: Chính quyền địa phương tiếng anh là gì

*

Ủy ban quần chúng tỉnh Bắc Giang

2. Thông tin chi tiết về nhiều từ ủy ban nhân dân

Phát âm: /"pi:pl/ /kə"miti/

Loại từ: Danh từ

Nghĩa tiếng Anh

The People"s Committee is the executive body toàn thân of the People"s Council và is elected by the People"s Council of the same level và is the state administrative toàn thân in each locality.

Nghĩa giờ Việt

Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân và bởi vì Hội đồng nhân dân thuộc cấp bầu ra, là ban ngành hành bao gồm nhà nước tại từng địa phương.

Một số cụm từ tiếng anh về Ủy ban nhân dân

Commune People"s Committee: Ủy ban dân chúng xã

Ví dụ:

Commune People"s Committees have the function of state administrative management in the areas of the commune in areas such as economy, society & security và national defense according khổng lồ the Party"s guidelines và policies.Ủy ban nhân dân cấp cho xã bao gồm chức năng cai quản hành chủ yếu nhà nước trên địa phận xã so với các nghành như tởm tế, xã hội và bình yên quốc phòng theo những chủ trương và cơ chế của Đảng đang đề ra.

District People"s Committee: Ủy ban dân chúng huyện

Ví dụ:

The district People"s Committee performs the state management function in the locality in order khổng lồ contribute khổng lồ ensuring the unified direction & management in the state administrative apparatus from the central lớn local levels.Uỷ ban nhân dân huyện triển khai chức năng làm chủ nhà nước tại địa phương nhằm mục tiêu góp phần bảo vệ sự chỉ đạo, thống trị thống duy nhất trong bộ máy hành chính của nhà nước từ tw tới địa phương.

*

Ủy ban dân chúng huyện Củ Chi


Ward People"s Committee: Ủy ban quần chúng phường

Ví dụ:

The ward People"s Committees are responsible for formulating annual socio-economic development plans and submitting them to lớn the People"s Councils of the same màn chơi for approval for submission khổng lồ the People"s Committees of cities và provinces for approval.Ủy ban quần chúng. # phường có trọng trách xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tài chính - xã hội hàng năm và trình lên Hội đồng nhân dân thuộc cấp trải qua để trình lên Uỷ ban quần chúng. # cấp thành phố và thức giấc phê duyệt.

City People"s Committee: Ủy ban nhân dân thành phố

Ví dụ:

The People"s Committee of da Nang thành phố is still deliberately making clear lớn the people và state agencies that their determination lớn "oppose" the Supreme Court by deliberately refusing to lớn follow and solve in the other direction of the claims made in the judgment.Uỷ ban nhân dân tp Đà Nẵng vẫn đang cố ý thể hiện nay rõ cho người dân và các cơ quan đơn vị nước thấy rằng sự quyết tâm của họ trong việc chống đối tandtc tối cao bằng cách cố tình không tuân theo và xử lý các yêu cầu đã được tuyên trong bản án theo 1 phía khác.

Provincial People"s Committees: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ví dụ:

A series of bribery scandals among officials currently working at the Provincial People"s Committee have caused a wave of incrimination & indignation from the people.Một loạt vụ bê bối về bài toán ăn hối lộ của những cán cỗ hiện đang làm việc tại Ủy ban quần chúng tỉnh gây nên làn sóng xôn xảo và phẫn nộ của bạn dân.

3. Những ví dụ anh việt

Ví dụ:

The People"s Committee of Ho bỏ ra Minh đô thị calls people who are currently living & working in the thành phố should be responsible và self-conscious in preventing Covid 19 from spreading to lớn the public.Ủy ban nhân dân tp.hcm kêu gọi bạn dân hiện đang sống và thao tác trên địa phận Thành phố cần được có nhiệm vụ và tự giác trong việc phòng kị Covid 19 lây lan ra công động.District People"s Committee directs and closely inspects the exploitation và protection of water resources; khổng lồ build, exploit & protect small & medium irrigation works in the district, in addition khổng lồ directing & mobilizing forces lớn prevent & overcome consequences caused by natural disasters.Ủy ban quần chúng huyện chỉ đạo và bình chọn sát sao việc khai thác, bảo đảm an toàn nguồn khoáng sản nước; xây dựng, khai thác, đảm bảo an toàn các dự án công trình thuỷ lợi vừa và bé dại trên địa phận huyện ngoài ra chỉ đạo và kêu gọi lực lượng phòng phòng và khắc chế hậu quả bởi thiên tai gây ra.The important task this year that the Government assigns khổng lồ each provincial People"s Committee is khổng lồ organize the training and re-training of the contingent of state officials và civil servants who are currently working at the People"s Committees of each locality.Nhiệm vụ đặc trưng trong năm nay mà chính phủ giao cho từng Ủy ban nhân dân tỉnh là tổ chức huấn luyện và giảng dạy và đào tạo và huấn luyện lại đội ngũ nhân viên và công chức đơn vị nước hiện nay đang công tác trên Ủy ban nhân dân của từng địa phương.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Luật Tp Hcm Năm 2021, Các Ngành Đào Tạo

4. Một số trong những từ vựng giờ đồng hồ anh khác liên quan đến ủy ban nhân dân

Từ vựng tiếng Anh những cấp của bộ máy chính quyền Việt Nam

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Government of the Socialist Republic of Viet nam ( GOV)

Chính bao phủ nước cùng Hòa làng mạc Hội công ty Nghĩa Việt Nam

Congress

Quốc hội

Ministry

Bộ


Directorate

Tổng cục

Committee/Commission

Ủy ban

Department/Authority/Agency

Cục

Department

Vụ

Academy

Học viện

Institute

Viện nghiên cứu

Center

Trung tâm

Board

Ban

Division

Phòng

Branch

Chi cục

Province

Tỉnh

City

Thành phố

Sub-district, Block, Neighborhood


Phường

Village

Lane

Ngõ, hẻm

Alley

Ngách

Group

Tổ

Hamlet

Ấp hoặc thôn

Street

Đường

Town, District

Huyện

Town

Thị trấn

Town

Khu phố

Apartment, Building, Flat

Căn nhà, căn hộ

*

Thành phố Đà Nẵng

Hy vọng với bài viết trên đây, Studytienganh đã giúp đỡ bạn có thêm được không ít thông tin bổ ích về một cơ quan công dụng của công ty nước là Ủy ban nhân dân.