sample sẽ nóiNhưng kia chỉ cần sử dụng được cho một kí tựMình lý giải giùm luôn luôn là vị mã ascii kí trường đoản cú ‘0’ thì biểu diễn số là 48Ví dụ như các bạn cóchar a=‘4’;int n = a - ‘0’;Thì khi ấy nó sẽ chuyển định dạng kí từ bỏ về format số theo mã ascii. Cam kết tự 4 thì mã là 52 trừ cho ký tự 0 mã là 48 ra được giá trị là 4.

Bạn đang xem: Làm thế nào tôi có thể chuyển đổi một chuỗi std :: sang int?


Nếu áp dụng cho câu hỏi chuỗi những kí từ bỏ như ‘123’. Bạn hãy lấy từng phần từ từ trên đầu chuỗi cho tới cuỗi chuỗi, gửi lần lượt về kiểu dáng int. Các lần lấy được một cam kết tự bạn lại cấp dưỡng giá trị kết quảVí dụ:n là giá bán trị cam kết tự vừa lấyres là công dụng sau khi chuyển qua số, thuở đầu gán bởi 0Mỗi lần kéo ra được một ký kết tự chúng ta lại thêm vào đó vào biến chuyển res theo công thứcres = res*10 + n


Do các bạn lấy theo thiết bị tự chuỗi từ trên đầu đến cuốiVí dụ như gồm chuỗi a=‘123’Lần đầu mang ra ký tự thứ nhất đổi về int là 1res = res*10 + n = 0*10 + 1 = 1Lần hai mang ra ký tự tiếp theo sau là 2res = res*10 + n = 1*10 + 2 = 12Lần ba mang ra ký tự tiếp sau là 3res = res*10 + n = 12*10 + 3 = 123Thì khi trả về kết quả sẽ ra là 123


Nó in ra sai bạn ơi, xem hộ bản thân sai ở đâu nhỉ?

#include #include using namespace std; int chuyenKieu(char *s) {int res = 0;for(int i = 0; i

*
Nhat_Pham1:
res = res*10 + s;

chỗ này bạn phải kê làres = res*10 + (s-‘0’)Do s hôm nay là mẫu mã char cần nếu đo lường thì nó sẽ gửi sang mã ascii nên hiệu quả ra ko đúng


Cách đơn giản mà hiệu quả:Theo bảng mã ASCII, mỗi cam kết tự bao gồm một mã số, như ý là "0 - ‘9’ ngay lập tức nhau, vậy nên chúng ta cũng có thể lấy mã của một ký tự số, trừ đi mã của cam kết tự ‘0’ vẫn ra được số đó. (Chỉ vận dụng cho tiên phong hàng đầu chữ số).Mình thường được sử dụng hàm này khai báo lên đầu chương trình:

inline int num(char x) return x - "0";Nếu ý muốn đổi chuỗi dài (dùng mang lại BigNum chẳng hạn) thì viết một hàm đổi dễ dàng như sau:

int intValue(string s){ int res = 0; for(uint i=0;iGiải thích:Ví dụ tất cả số: n = 12, yêu cầu thêm số 3 vào thời điểm cuối để sinh sản thành số 123.Đầu tiên, bạn nhân 10 lên, sau đó cộng cùng với 3:

12 x 10 + 3 = 123Mở rộng, nếu bạn muốn ghép 2 số tự nhiên lại, các bạn nhân số đầu với một số lũy thừa của 10, cùng với số nón đúng ngay số chữ số của số thiết bị 2. Ví dụ:

123 x 1000 + 456 = 1234561234 x 100000 + 00056 = 12300056bla blaCode cho tất cả những người lười:

#include inline int base10pow(int x) return pow10(floor(log(x)/log(10)) +1 );inline int numcat(int a, int b) return a*base10pow(b) + b;
Tuan_Anh2911 (Tuấn Anh) June 17, 2019, 9:15am #15
V làm thế nào để convert được từ hệ hexa ra decimal dcc v ạ ? vị hệ hexa nó ra cho tới A->F


noname00 (HK boy) June 17, 2019, 10:06am #16

Viết hàm chuyển tay nha bạn.

0…9 -> 0…9, A -> 10, B -> 11,…


3 Likes
library (La biblioteca) split this topic January 29, 2021, 5:35am #17

A post was split lớn a new topic: Convert từ bỏ số quý phái xâu vào CYou should create a separated topic if your bình luận is not related khổng lồ the original topic.

Xem thêm: Viết Hàm Tìm Phần Tử Nhỏ Nhất Trong Mảng, Cách Tìm Số Lớn Nhất Trong Mảng


library (La biblioteca) closed January 29, 2021, 5:34am #18

Old inactive topic.


home Categories FAQ/Guidelines Terms of Service Privacy Policy

Powered by Discourse, best viewed with JavaScript enabled