Thiết lập lớp PhanSo để màn trình diễn khái niệm phân số với hai thành phần tài liệu tử số, mẫu mã số và những hàm nhân tố cộng, trừ, nhân, chia hai phân số, các hàm yếu tố xuất, nhập, định giá trị đến phân số. Viết chương trình chất nhận được nhập vào nhị phân số, in ra công dụng các phép toán cộng, trừ, nhân, phân tách hai phân số nhắc trên.

Bạn đang xem:

Code tham khảo


#include using namespace std;class PhanSo{private: int tu, mau;public: void set(int t, int m) tu = t; mau = m; void nhap() cout > tu >> mau; void xuat() { cout

Bài tập 2 Lập trình phía đối tượng

Bài 2:

Xây dựng lớp trình diễn khái niệm số phức với nhì thành phần tài liệu thực, ảo và những hàm nguyên tố xuất, nhập, định giá trị mang lại số phức, cộng, trừ, nhân, phân chia hai số phức. Viết chương trình có thể chấp nhận được nhập vào nhị số phức, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia hai số phức đề cập trên.

*

Code tham khảo


#include using namespace std;class sophucprivate: float thuc, ao;public: sophuc() sophuc(float t, float a) thuc = t; ao = a; void nhap(); void xuat(); void cong(sophuc a); void tru(sophuc a); void nhan(sophuc a); void chia(sophuc a); ~sophuc() ;;void sophuc::nhap() cout > thuc >> ao;void sophuc::xuat(){ cout = 0) cout

Bài tập 3 Lập trình hướng đối tượng

Bài 3:

Xây dựng lớp Candidate (Thí sinh) gồm những thuộc tính: mã, tên, tháng ngày năm sinh, điểm thi Toán, Văn, Anh và các phương thức nên thiết.

Xây dựng lớp TestCandidate để soát sổ lớp trên:

– Nhập vào n sỹ tử (n do người tiêu dùng nhập)

– In ra thông tin về những thí sinh có tổng điểm lớn hơn 15

Lưu ý: Phần sau đây mình đã làm cho sai yêu cầu đề bài, cơ mà do chưa có thời gian điều chỉnh, nên các bạn chú ý là nó không đúng nhé. đề nghị xây dựng class TestCandidate trong đó gồm mảng đựng Candidate và triển khai yêu mong của nó, chứ không cần phải làm theo cách tiếp sau đây – tôi đã làm thiếu thốn class TestCandidate.

Code tham khảo

// Mình vẫn viết kiểu include file nhằm tập làm quen với các cách viết không giống nhau:

Candidate.h


#include #include using namespace std;#pragma onceclass Candidateprivate: string ma, ten, ngaysinh; float van, toan, anh;public: Candidate(); ~Candidate(); void nhap(); float tongdiem(); void xuat(); void tren15();;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include
#include
using namespace std;
#pragma once
class Candidate

private:
string ma, ten, ngaysinh;
float van, toan, anh;
public:
Candidate();
~Candidate();
void nhap();
float tongdiem();
void xuat();
void tren15();
;

Candidate.cpp


#include "Candidate.h"using namespace std;void Candidate::nhap() cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;Candidate::Candidate()float Candidate::tongdiem() return van + toan + anh;void Candidate::xuat() cout 15) Candidate::xuat();Candidate::~Candidate()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include "Candidate.h"
using namespace std;
void Candidate::nhap()

cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;

Candidate::Candidate()
float Candidate::tongdiem()

return van + toan + anh;

void Candidate::xuat()
" van
"
void Candidate::tren15()

if (Candidate::tongdiem() > 15)
Candidate::xuat();

Candidate::~Candidate()

Main.cpp


#include #include "Candidate.h"using namespace std;int main(){ int n; Candidate a<100>; cin >> n; for (int i = 1; i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include
#include "Candidate.h"
using namespace std;
int main()

int n;
Candidate a<100>;
cin >> n;
for (int i = 1; i n; i++)
a.nhap();
cout "Diem tren 15: ";
for (int i = 1; i n; i++)
a.tren15();
system("pause");
return 0;

Đây là kiểm tra mẫu:

input:


1
2
3
4
5
6
7
6
UIT16521215 Miticc06 1998 7.5 9.5 8.75

output


1
2
3
4
5
Diem tren 15:
UIT16521215 - Miticc06 - 1998 | 7.5 | 9.5 | 8.75


C++, lập trình hướng đối tượng người dùng OOP thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng OOP. permalink.

Xem thêm: Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Có Giải Thích, Thích Tiếng Anh, Profile Picture

Post navigation


750A – New Year và Hurry
HAPPYNEWYEAR – Happy new year 2017

2 thoughts on “ bài xích tập cơ bạn dạng về lớp (class) – thực hành 2”


*
Bất says:
8 mon Tư, 2017 at 20:55

Trong bài xích 1 cho thấy hậu trái của câu hỏi Copy Paste :))) coutTrả lời

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và website trong trình chú ý này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.