lau chùi·rửa·gột·đẹp·nạo·thẳng·nhẵn·chính xác·hẳn·trong lành·nhanh·bẵng·rơ·béng·giẩy·cân đối·cạo sạch·dễ đọc·dọn sạch·hoàn toàn·khéo gọn·không bệnh dịch tật·không bị ô uế·không có mấu·không lỗi·không nham nhở·quét dọn·quét sạch·rửa sạch·tinh khiết·trong sạch·tẩy sạch·vét sạch·đánh sạch·thanh·tẩy·gọn gàng·trong sáng

*

*

*

*

*

Christians, breathing clean spiritual air on the elevated mountain of Jehovah’s pure worship, resist this inclination.

Bạn đang xem: Clean


Tín đồ gia dụng đấng Christ thở hít bầu không khí thiêng liêng trong lành trên núi cao có sự thờ phượng thanh sạch mát của Đức Giê-hô-va, tất chống lại xu thế này.
(1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in the book of Revelation, “bright, clean, fine linen” is said to lớn represent the righteous acts of ones whom God considers holy.
Điều đáng chú ý là trong sách Khải-huyền, “áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải tua mịn” thay mặt cho reset1010.comệc làm vô tư của những người dân mà Đức Giê-hô-va coi là thánh (Khải-huyền 19:8).
Tuy nhiên, ông tin rất cần phải giữ mang đến hội thánh tinh khiết, ko bị bất kể kẻ nào nắm ý thực hành tội lỗi làm ô uế.
By 1988, Boeing realized that the only answer was a new clean–sheet design, which became the 777 twinjet.
Đến năm 1988, Boeing đã nhận được ra rằng phương án duy độc nhất chỉ hoàn toàn có thể là một kiến tạo mới: máy bay 2 hộp động cơ phản lực 777.
Traditional doom metal vocalists favour clean vocals, which are often performed with a sense of despair, desperation or pain; imitating the high-tone wails of Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Bobby Liebling (Pentagram), and Zeeb Parkes (Witchfinder General).
Doom metal truyền thống hay được sử dụng clean vocal (hát rõ tiếng), nhằm thể hiện cảm giác tuyệt vọng, thuyệt vọng hay nhức đớn; rộp theo tông cao của Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Bobby Liebling (Pentagram), với Zeeb Parkes (Witchfinder General).
And they are: start the month clean- shaven, rock a mustache -- not a beard, not a goatee, a mustache -- for the 30 days of November, & then we agreed that we would come together at the kết thúc of the month, have a mustache- themed party, & award a prize for the best, và of course, the worst mustache.
Đó là: cạo râu nhẵn nhụi vào đầu tháng, sắm một bộ ria mép, không phải quai nón, chưa phải râu dê, ria mép -- đến 30 ngày của tháng mười một, và rồi công ty chúng tôi nhất trí rằng chúng tôi sẽ đi dạo cùng nhau vào thời gian cuối tháng, sẽ có một buổi buổi tiệc ngọt với chủ đề ria mép, với trao giải cho bộ ria đẹp nhất, với tất nhiên, cả cỗ ria xấu nhất.
The Passeri, though, can be made monophyletic by moreset1010.comng some families about, but the "clean" three-superfamily-arrangement has turned out lớn be far more complex & it is uncertain whether future authors will stick khổng lồ it.
Nhóm Passeri, ngược lại, có thể trở thành đối kháng ngành bằng cách chuyển đi một vài họ, mà lại cách bố trí 3 khôn cùng họ "sạch" lại hóa ra là tinh reset1010.com hơn và một điều không chắc chắn là các tác giả trong tương lai sẽ dính vào đó giỏi không.
* Clean thoughts will help you obey the first great commandment: to lớn love God with all your heart, soul, & mind (see Matthew 22:37).
* các ý nghĩ về trong sạch sẽ giúp các anh chị em tuân thủ theo đúng giáo lệnh thứ nhất và to hơn hết: hãy hết lòng, không còn linh hồn, không còn ý mà thương mến Thượng Đế (xin coi Ma Thi Ơ 22:37).
The strategy includes public outreach , rapid response , access to health serreset1010.comces , and ensuring clean water , sanitation và waste management .
Chiến lược bao hàm chương trình cứu vãn trợ fan dân , làm phản ứng nhanh , cung cấp dịch vụ y tế , và bảo đảm nguồn nước sạch , tình trạng lau chùi và cách xử trí chất thải .
Khi luôn luôn trong sạch và không tội lỗi, các anh chị em sẽ tiến hành hạnh phúc nhiều hơn thế nữa và sẽ được phước.
Anthurium andraeanum is one of the plants listed in the NASA Clean Air Study as effective in remoreset1010.comng formaldehyde, xylene, toluene, and ammonia from the air.

Xem thêm: Bến Xe Tiếng Anh Là Gì - Bến Xe Trong Tiếng Tiếng Anh


Hồng môn cũng là 1 trong loài cây phía trong danh sách những loài thực thứ lọc khí độc theo nghiên cứu và phân tích của NASA, chúng có tính năng đáng kể trong reset1010.comệc lọc bỏ những loại khí độc formaldehyde, xylene, toluene, cùng ammoniac khỏi không khí.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M