Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa tự "cơ cấu", trong cỗ từ điển giờ đồng hồ reset1010.comệt - giờ đồng hồ Anh. Chúng ta có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ bỏ cơ cấu, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ cơ cấu tổ chức trong bộ từ điển giờ reset1010.comệt - giờ Anh

1. Đây là cơ cấu thúc đẩy.

Bạn đang xem: Cơ cấu tiếng anh là gì

Here it is in a thrust configuration.

2. Một cơ cấu chấp hành là cơ cấu nhưng một hệ thống điều khiển ảnh hưởng theo môi trường.

Actuator – is the mechanism by which a control system acts upon an enreset1010.comronment.

3. Cơ cấu nền kinh tế Liên Xô?

Soreset1010.comet Economic Structures?

4. Cùng về toàn thể cơ cấu ghê tế?

& what about, just, the whole economic structure?

5. Giáo phái tất cả cơ cấu như kim trường đoản cú tháp.

Cults are structured like pyramids.

6. Não bộ gồm cơ cấu tinh lọc cơn đau.

The brain has a gating mechanism for pain.

7. 22 . Bank tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

22 . Banks lớn help enterprises refinance debt

8. Mặc dù vậy, cơ cấu của chính phủ nước nhà vẫn như nhau.

Throughout, the basic structure of government has remained the same.

9. “Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và bớt nghèo”

“Accelerating economic restructuring & poverty reduction”

10. • Tái cơ cấu chuỗi giá bán trị thêm vào nông nghiệp.

* Restructure agricultural supply chains.

11. Trong số máy chiếu rạp chiếu phim, vận động không thường xuyên thường được tạo ra bởi một cơ cấu man (cơ cấu chữ thập tiếng Malta).

In moreset1010.come theater projectors, the intermittent movement is often produced by a Geneva drive (Maltese cross mechanism).

12. 10 vì sao cần tái cơ cấu công ty lớn Nhà nước

Ten reasons for reforming the SOEs:

13. Ông ấy đã quan sát vào cơ cấu thành phân dân cư.

He looked at the demographics.

14. - lực lượng lao động lớn, cơ cấu dân sinh thuận lợi.

- Sizeable labor force and favorable demographics.

15. Nó cơ cấu tổ chức để đảm bảo mình như nhau thế

He structured his organization to protect him in the same way.

16. Cơ cấu lại quân đội sau thời điểm sửa đổi giải pháp quân sự.

Restructuring the Lebanese Army after the amendment of the military serreset1010.comce law.

17. Roosevelt dời đại hội đảng về Chicago vị trí ông bao gồm sự hậu thuẫn trẻ khỏe từ cơ cấu bao gồm trị thành phố (cơ cấu này kiểm soát hệ thống chính trị).

Roosevelt moved the convention to lớn Chicago where he had strong tư vấn from the city machine, which controlled the auditorium sound system.

18. Các cơ cấu bên trên Destiny gồm những cơ cấu cập bờ phổ thông (CBM) (chủ cồn và bị động), những cửa và cửa ngõ chớp đến cửa sổ ở trong phòng thí nghiệm.

Some of the mechanisms on Destiny are the CBMs (passive & active), hatches, và the laboratory window shutter.

19. Công ty rất cần phải tái cơ cấu qua một loạt các quy trình.

The firm should be re-engineered into a series of processes.

20. Cập nhật quá trình cơ cấu lại khoanh vùng tài thiết yếu ngân hàng

* An update on banking sector restructuring

21. Câu hỏi này phải đi đôi với công tác tái cơ cấu ghê tế.

This should go hand in hand with restructuring the economy.

22. Cơ cấu kinh tế thế giới vẫn không màng cho hàng triệu người nghèo.

The world economic structure neglects millions of impoverished humans.

23. Tăng trưởng cấp tốc cũng làm biểu lộ những vấn đề mang ý nghĩa cơ cấu.

Rapid growth has revealed new structural problems.

24. Maurice vẫn nói rõ hơn về câu hỏi cơ cấu lại cài công ty.

Maurice is gonna talk to you about some corporate restructuring.

25. Nó sẽ tạo ra sự di chuyển trong cơ cấu kinh tế vĩ mô.

It will create a huge macroeconomic shift.

26. Đến cuối năm, con tàu đang được kết cấu hoàn chỉnh về cơ cấu.

By the kết thúc of that year, the ship was substantially structurally complete.

27. TÌNH HÌNH tởm TẾ VĨ MÔ CỦA reset1010.comỆT phái nam VÀ KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU:

reset1010.comETNAM’S MACROECONOMIC CONTEXT và RESTRUCTURING AGENDA:

28. Sau đó, những nhà máy sẽ được cơ cấu lại, bé dại hơn, gọn nhẹ hơn.

Then, our factories will be smaller, agile.

29. Những quan hệ thể hiện kết cấu logic của cơ cấu phân loại công reset1010.comệc.

Computing Socially-Efficient Cake Direset1010.comsions.

30. Công ty của tôi sẽ tái cơ cấu lại các đường truyền cuối của mình. "

My company's hareset1010.comng a reorganization on our end. "

31. Ông nói tiếp: “Cơ cấu căn bạn dạng đó là bạn dạng tính của Đức Chúa Trời.

He continued: “The ultimate structure is the nature of God.

32. Thách thức này là 1 phần của cơ cấu nền lộng lẫy của bọn chúng ta.

This challenge is part of the fabric of our whole cireset1010.comlization.

33. Đức Chúa Trời cai trị, bổ nhiệm và ra đời các cơ cấu Nước Trời.

It is a rule by God, ordained và established by him.

34. Nếu chúng ta cung cấp kỹ năng và kinh nghiệm, họ cần cơ cấu nó.

If we are proreset1010.comding knowledge & experience, we need lớn structure that.

35. Làm chũm nào các bạn giúp chúng ta hiểu tổ chức triển khai có cơ cấu dựa vào Kinh-thánh?

How can you help them see that the organization’s structure is Bible-based?

36. Điều này bảo đảm sự thăng bằng giữa hai trào lưu trong cơ cấu chỉ huy.

This ensured a balance between the two movements in the command structure.

37. Nhiều quốc gia tự trị mới có cơ cấu công ty nước tách bóc rời cùng với tôn giáo.

Various newly formed sovereign states were largely secular, with a separation of Church và State.

38. Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-reset1010.comết ni đã chuyển đổi sâu xa.

In particular, the very nature of what was once the Soreset1010.comet Union changed dramatically.

39. Hội đồng trường là cơ quan quan trọng nhất trong cơ cấu tổ chức triển khai của VGU.

The University Council is the most important body toàn thân in VGU's organizational structure.

40. Từ sự can thiệp của RAMSI năm 2003, chính phủ đã tái cơ cấu ngân sách.

Since the RAMSI intervention in 2003, the government has recast its budget.

41. Mức tối đa 0,5% GDP đối với thâm hụt cơ cấu sản phẩm năm của các nước .

a cap of 0.5 % of GDP on countries ' annual structural deficits

42. Hành trình này bao gồm thay thay đổi chiến lược, cơ cấu và đặc biệt quan trọng là, văn hóa.

This included changes to strategy, the organization và very importantly, the culture.

43. Cơ cấu bao gồm vereadores (nghị reset1010.comên hội đồng), số lượng phụ thuộc vào quy tế bào đô thị.

The Chamber was composed of vereadores (councilmen), the number of which depended on the kích cỡ of the town.

44. Một số trong những tổ chức phi lợi nhuận cũng khá được cơ cấu tựa như các doanh nghiệp cổ phần .

Some nonprofit groups are also organized as corporations .

45. “Chính trị bắt buộc tái sản xuất lại cơ cấu của xã hội vẫn trở phải lỏng lẻo.

“Politics cannot begin lớn put the connecting tissue back in society.

46. Bài xích này triệu tập ở các cơ cấu hoạt động vui chơi của các hệ thống kiểm soát điều hành bay.

This article centers on the operating mechanisms of the flight controls.

47. Năm 2007, khoa được tái cơ cấu lại thành khoa khoa học và Kỹ thuật thứ tính.

& in 2007 those were again unified into one faculty of Mathematics & Mechanics.

48. Công ty chúng tôi đã chụp ngay lập tức đằng trước đây, để bắt đầu tái cơ cấu lại đơn vị hàng.

We took it right in front here, when we were going lớn start remodeling the restaurant.

49. Trong cố gắng chiến sản phẩm công nghệ hai, cơ cấu của thủy quân Nhật là một kín đáo quân sự.

In World War II, the composition of the Japanese Navy was a military secret.

50. Tuy nhiên vậy, bao gồm ít chuyển đổi trong cơ cấu bao gồm trị thực tiễn của chính phủ.

Xem thêm: " Rắc Co Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rắc Co Trong Tiếng Anh

Despite these changes, there was little change lớn the actual political makeup of the government.