Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Comfortable là gì

*
*
*

comfortable
*

comfortable /"kʌmfətəbl/ tính từ nhân tiện lợi, đủ tiện nghi; nóng cúnga comfortable room: căn phòng ấm cúng dễ dàng chịu, thoải mái, khoan khoáito feel comfortable: cảm giác dễ chịumake yourself comfortable: xin anh cứ thoải mái và tự nhiên thoải mái đầy đủ, sung túc, phong lưua comfortable life: cuộc sống sung túcto be in comfortable circumstances: sống không hề thiếu phong lưu im tâm, ko băn khoăn, không lo ngại lắngI vị not feel comfortable about it: tôi cảm thấy không yên trọng tâm về điều đó có tác dụng yên tâm, an ủi, khuyên răn giải danh từ chăn lông vịt, chăn bông
ấm cúngtiện lợitiện nghicomfortable work environmentmôi trường làm việc thuận lợi

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): comfort, discomfort, comfort, comfortable, uncomfortable, comforting, comfortably


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh


Xem thêm: Mass Market Là Gì - Thực Hiện Mass Market Hiệu Quả Bằng Cách Nào

comfortable

Từ điển Collocation

comfortable adj.

1 allowing you lớn feel relaxed

VERBS be, feel, look The bed felt comfortable. | make sth We must think how we can make the room more comfortable for you.

ADV. extremely, incredibly, superbly, very, wonderfully an extremely comfortable chair | perfectly | enough, fairly, moderately, quite, reasonably The khách sạn was comfortable enough. | surprisingly

2 not having any pain/worry

VERBS be, feel, look Did you feel comfortable and relaxed at the party? | become, get This bed is lumpy?I just can"t seem khổng lồ get comfortable. | make sb/yourself Make yourself comfortable!

ADV. very | completely, entirely, quite, totally I was not entirely comfortable about the plans they had made.

PREP. about They didn"t feel comfortable about her travelling alone. | with I don"t feel comfortable with him.

3 having/providing enough money for all your needs

VERBS be

ADV. very | quite, relatively I had a relatively comfortable life in Brazil.

Từ điển WordNet


adj.

free from bao tay or conducive lớn mental ease; having or affording peace of mind

was settled in a comfortable job, one for which he was well prepared