Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

consistent
*

Consistent (Econ) Thống nhất/ nhất quán.

Bạn đang xem: Consistently là gì


consistent /kən"sistənt/ tính từ
đặc, chắc (+ with) phù hợp, yêu thích hợpaction consistent with the law: hành động tương xứng với luật pháp phápit would not be consistent with my honour to...: danh dự của mình không được cho phép tôi...

Xem thêm: Mã Ngành Học Viện Ngân Hàng, Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Ngân Hàng Năm 2021

kiên định, trước sau như mộta consistent friend of the working class: fan bạn kiên cường của giai cấp công nhânđậm đặcnhất quánconsistent system of time measurement: hệ thống đồng bộ đo thời gianvữngconsistent estimate: cầu lượng vữngconsistent estimator: mong lượng vữngvững chắcLĩnh vực: hóa học & vật liệuchặt sítLĩnh vực: xây dựngkiên địnhsệtLĩnh vực: toán & tinphi mâu thuẫnphi mâu thuẫn vữngconsistent lubricantmỡ quẹt trơnđặcconsistent economic policychính sách kinh tế nhất quánconsistent estimatorthống kê mong lượngconsistent estimatorthống kê ước lượng vững vàng o chặt xít, vững chắc; đậm đặc
*

*

*

consistent

Từ điển Collocation

consistent adj.

1 always behaving in the same way

VERBS be | remain

ADV. highly, remarkably, very | absolutely, completely, entirely, quite, wholly His attitude isn"t absolutely consistent. | largely | fairly, reasonably

2 in agreement with sth

VERBS be, seem | remain

ADV. completely, entirely, fully, perfectly | broadly, largely | fairly, quite, reasonably | internally His argument is not even internally consistent (= different parts of the argument contradict each other). | mutually It is desirable that domestic & EU law should be mutually consistent. | logically

PREP. across These findings are consistent across all the studies. | with The figures are fully consistent with last year"s results.

Từ điển WordNet


adj.

(sometimes followed by `with") in agreement or consistent or reliable; "testimony consistent with the known facts"; "I have decided that the course of conduct which I am following is consistent with my sense of responsibility as president in time of war"- FDR