Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Couch là gì

*
*
*

couch
*

couch /kautʃ/ danh từ trường kỷ, đi văng giườngon a couch of pain: trên nệm bệnh hang (chồn, cáo...) khu vực rải ủ lúa mạch (để làm rượu bia) ngoại cồn từ ((thường) hễ tính từ quá khứ) ở xuống, nằm nhiều năm ra diễn đạt, diễn tảcouched in writing: biểu đạt bằng văn ẩn, che đậyirony couched under compliment: sự mỉa mai đậy đậy dưới bề ngoài lời ca ngợi (y học) đánh màng, tiến công mộng (mắt) đặt ngang (ngọn giáo, để sẵn sàng tấn công) rải ủ (lúa mạch) cho nẩy mầm nội rượu cồn từ nằm, nằm lâu năm ra (thú dữ vào hang) ẩn náu, núp trốn ở phục kích
lớp sơn lótLĩnh vực: xây dựngtrục nằmcouch pressmáy nghiền trục bụngcouch pressmáy xay trục sấpcouch rolllô bụngcouch roll jacketáo lô bụngcouch roll jacketống thảm bọc trục bụngsuction couch rolllô hút chân không
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

couch

Từ điển Collocation

couch noun

ADJ. comfortable | wide | psychiatrist"s She spends several hours a week on the psychiatrist"s couch.

VERB + COUCH lie (down) on, recline on, sink back on, sink into, sit (down) on, sprawl on, stretch (out) on They sat down on the wide couch. | get up from, rise from, slide off, swing your legs/yourself off

PREP. on a/the ~ He slept on the couch.

COUCH + NOUN potato (figurative) (= sb who spends all their time sitting on a couch) He"s turned into a real couch potato since he subscribed khổng lồ the sports channel.

Từ điển WordNet


n.

a flat coat of paint or varnish used by artists as a primera narrow bed on which a patient lies during psychiatric or psychoanalytic treatment

v.
Xem thêm: 8+ Bài Tập Về Too Và Enough, Bài Tập Sử Dụng Too Và Enough

English Synonym and Antonym Dictionary

couches|couched|couchingsyn.: cast frame lounge put redact sofa

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu