A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

- thời gian nhận hồ sơ xét tuyển chọn thẳng: Theo định kỳ Tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành năm 2020.

Bạn đang xem: Đại học văn hóa hà nội học phí

- thời gian nhận làm hồ sơ xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: Theo quy chế Tuyển sinh vào năm 2021, lịch tuyển sinh năm 2021.

2. Hồ sơ xét tuyển

a. Phương thức xét tuyển thẳng

Danh mục hồ nước sơ cùng thời hạn hồ sơ tiến hành theo quy định Tuyển sinh năm 2021.

b. Cách thức xét tuyển học tập bạ THPT

Phiếu đăng ký xét tuyển chọn (theo mẫu của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng tỏ thư nhân dân;Bản photo công triệu chứng học bạ THPT;Bản photo công triệu chứng Bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2020 quay trở lại trước hoặc giấy triệu chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng người sử dụng ưu tiên cần phải có minh chứng (minh bệnh là bản gốc hoặc giấy chứng nhận được photo bao gồm công chứng).Lệ phí: 30.000đ/ nguyện vọng

c. Thủ tục xét tuyển học bạ THPT kết hợp điểm thi năng khiếu

Phiếu đăng ký tham gia dự thi và xét tuyển chọn (theo mẫu mã của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng tỏ thư nhân dân;Bản photo công chứng học bạ THPT;Bản photo công hội chứng Bằng giỏi nghiệp THPT đối với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2020 về bên trước hoặc giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp THPT đối với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng người sử dụng ưu tiên sẽ phải có minh chứng (minh chứng là bạn dạng gốc hoặc giấy ghi nhận được photo có công chứng).Lệ phí: 350.000đ/ hồ sơ

d. Cách tiến hành xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021

Đối với dịp xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đk dự thi. Sau khi có tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, thí sinh được kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực đường hoặc trực tiếp trên nơi đăng ký dự thi.Đối với các đợt xét tuyển bửa sung, thí sinh xem thông tin điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của trường.

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh vào cả nước.

5. Cách làm tuyển sinh

5.1. Cách thức xét tuyển

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh vào năm 2021.Xét học bạ THPT.Xét học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu.Xét tuyển theo điểm thi thpt năm 2021.

5.2.Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

a. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2021

Thí sinh đã tốt nghiệp thpt và thí sinh đạt giỏi nghiệp thpt tại kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đạt điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định Tuyển sinh vào năm 2021.

b. Xét học bạ THPT

Điểm trung bình cộng từng môn (03 năm trong học tập bạ THPT) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

c. Xét học bạ THPT phối kết hợp thi năng khiếu

Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn 03 năm buộc phải đạt từ 5.0 trở lên.d. Xét tuyển theo điểm thi thpt năm 2021Thí sinh có hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021, tổ hợp thi và đăng ký xét tuyển vào ngôi trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và không có môn thi làm sao trong tổ hợp xét tuyển có tác dụng từ 1.0 điểm trở xuống.

Xem thêm: Mã Ngành, Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học Văn Lang Mã Ngành Luật, Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022

6. Học tập phí

Trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội áp dụng chi phí khóa học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP luật pháp về chế độ thu, quản lý học phí so với cơ sở giáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân, từ thời điểm năm học 2015-2016 cho năm học 2020-2021, học tập phí đối với sinh viên đh chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Những ngành tuyển sinh

Ngành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Theo KQ thi THPT


Ngôn ngữ Anh

7220201D01, D78, D963644

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

7810103C00, D01, D786882

Luật

7380101C00, D01, D963644

Báo chí

7320101C00, D01, D783238

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

7320402C00, D01, D963238

Thông tin -Thư viện

7320201C00, D01, D962025

Quản lý thông tin

7320205C00, D01, A162530

Bảo tàng học

7320305C00, D01, D781822

Văn hóa học


Nghiên cứu văn hóa

7229040AC00, D01, D781822

Văn hóa truyền thông

7229040BC00, D01, D783238

Văn hóa đối ngoại

7229040CC00, D01, D781822

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam


Tổ chức và làm chủ văn hóa vùng DTTS

7220112AC00, D01, D781416

Tổ chức và thống trị du định kỳ vùng DTTS

7220112BC00, D01, D781619

Quản lý văn hóa


Chính sách văn hóa và thống trị nghệ thuật

7229042AC00, D01, D787590

Quản lý nhà nước về gia đình

7229042BC00, D01, D781822

Quản lý di tích văn hóa

7229042CC00, D01, D782327

Biểu diễn nghệ thuật

7229042DN00025

Tổ chức sự kiện văn hóa

7229042EN05, C00, D010624

Du lịch

7810101

Văn hóa du lịch

7810101AC00, D01, D7890110

Lữ hành, khuyên bảo du lịch

7810101BC00, D01, D785060

Hướng dẫn du lịch Quốc tế

7810101CD01, D78, D965060

Sáng tác văn học

7220110N00015

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trườngĐại học tập Văn hóa tp. Hà nội như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Thông tin - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: 20,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn chất hóa học - nghiên cứu văn hóa

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

Văn hóa học - văn hóa đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

Văn hóa những DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00:

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn hóa những DTTSVN - tổ chức và QL phượt vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - cơ chế văn hóa và quản lý nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - thống trị nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - làm chủ di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: 20,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - màn biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

Biểu diễn âm nhạc

Đạo diễn sự kiện

Biên đạo múa đại chúng

Du định kỳ - văn hóa truyền thống du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

Du kế hoạch - Lữ hành, lý giải DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

Du lịch - khuyên bảo DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

D01, A00: 29,00

Sáng tác văn học

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngĐại học văn hóa truyền thống hà nội
*
Thư viện trườngĐại học văn hóa hà nội
*
Cổng trườngĐại học văn hóa hà nội